360° YETKİNLİK DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMALARI

0
1743

Resim8360° Yetkinlik Değerlendirme Araştırmaları; bir kurumda görev yapan yönetici ve çalışanların görevlerini yüksek performansla yerine getirebilmek için sahip olmaları gereken yetkinlikleri yansıtan davranış biçimlerini ne ölçüde gösterdiğinin;

  • kendisi,
  • bağlı olduğu yönetici,
  • eş düzey çalışma arkadaşları (iç müşteri ve tedarikçileri) ve
  • (varsa) kendisine bağlı çalışanlar

tarafından değerlendirildiği ve değerlendirme sonucunda ilgili kişilerin güçlü ve gelişime açık alanlarını ortaya çıkarıldığı bir uygulamadır.

Söz konusu araştırmalardan elde edilecek veri ve bulgular;

  • kişiler bazında ve kurumsal düzeyde yapılacak gelişim ve kariyer planlama faaliyetlerine girdi sağlamakta,
  • kurum içinde yapılacak görevlendirme ve terfi kararlarına yol göstermekte,
  • iş ilişkisi içindeki kişilerin birbirlerine geribildirim sağlamasına olanak vermekte,
  • değerlendirilen kişilerin kendileri hakkındaki düşünceleri ile başkalarının değerlendirmeleri arasındaki bir farklılık olup olmadığını ortaya çıkarmaktadır.

Yalın Enstitü, 3600 Yetkinlik Değerlendirme Araştırmaları kapsamında ayrıca faklı yöneticilik seviyeleri ya da çalışan gruplarına yönelik kurumsal gelişim stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması ve araştırma kapsamında değerlendirilen kurum çalışanlarına birebir geribildirim verilmesi ve gelişim rehberliği sağlanması konularında da destek olmaktadır.

CEVAP VER