A3 Çalışma Yöntemi – İlk Kademe ve Hat Yöneticilerine Yönelik

0
2992

Toyota, farklı kültürlere ait birçok çalışanı bünyesinde barındırmaktadır. Bu farklı kültürdeki çalışanları birbirine bağlayan felsefe, Toyota Yaklaşımı’dır. Toyota yaklaşımı, tüm Toyota çalışanlarının işlerini yaparken kullanmaları gereken ortak değerleri ve eylemleri ifade eder. Bu değerlerin ve eylemler tam olarak anlaşılması halinde gerçek başarı yakalanılacaktır.

Toyota Çalışma yöntemi değer ve eylemlerin tam olarak anlaşılması ve uygulanmasını sağlamak için kullanılan bir problem çözme tekniğidir.

Bu yüzden Toyota, Toyota yaklaşımını günlük çalışma hayatında uygulamasına öncülük etmek üzere Toyota Çalışma Yöntemi’ni (TBP) geliştirilmiştir.

Örneğin, Problemi parçalara ayırma ve Kök neden analizi adımlarını uygulayarak Toyota yaklaşımı ilkesi olan Genchi Genbutsu’nun önemini net bir şekilde görebilir,

Hedef belirlemede mücadele, takım çalışması ve Genchi Genbutsu’nun önemini görebilirsiniz.

Özetle; Toyota Çalışma Yöntemi çalışanların düşünme, geliştirme ve problem çözme becerilerini kullanmalarına fırsat yaratan ve bunları en iyi şekilde kullanmayı amaçlayan bir yönetim sistemidir.

 • Toyota Yaklaşımı nedir?
 • Toyota Çalışma Yöntemi ve problem çözme çalışma yönteminin açıklanması.
 • Motivasyon ve Bağlılık ilkeleri nelerdir?
 • Problemin tanımı ve Problem türleri nelerdir?
 • Problem bilincine sahip olma,
 • Problem Çözme adımları nelerdir? Nasıl uygulanır.
 • Problem Çözme akış şeması ve A3 yazımı,
 • Kichiro Örnek çalışma.

 • Problem çözümünde izlenecek yol ve bu yolda ilerlerken kullanacakları yöntemler ve değerleri,
 • Muğlak büyük problemden net ve gerçek probleme ulaşmanın yol haritasını,
 • Problemin ne olduğunu ve nasıl tanımlanması gerektiğini,
 • Problemin sınıflandırılması,  süreçleri ve probleme nasıl yaklaşılacağı,
 • Gerçek sebeplere ulaşma ve süreçlerin planlanması,

 • Liderler, Mühendisler, Şefler, Müdürler, Yöneticiler ve Patronlar.

1 gün

CEVAP VER