ARAŞTIRMA HİZMETLERİMİZ

0
5485

Yalın Enstitü, kurumsal ve bireysel gelişim fırsat ve gereksinimlerinin fark edilmesi ve geliştirme faaliyetleri sonucunda kaydedilen ilerlemenin görülmesine yönelik araştırma uygulamaları gerçekleştirmektedir.

Söz konusu araştırma uygulamaları; Yalın Enstitü’nün kurumsal ve bireysel düzeyde sunmakta olduğu geliştirme hizmetlerinin destekleyicisi, tamamlayıcısı niteliğindedir.

Yalın Enstitü’nün yönetim danışmanlığı ve eğitim alanlarında sahip olduğu bilgi birikimi ve uygulama deneyimi;

  • araştırmanın amaca en uygun sorularla yapılması,
  • araştırma sonuçlarının sağlıklı biçimde yorumlanması ve
  • sonuçların iyileştirilmesine yönelik verimli ve etkin iyileştirme çözümlerinin önerilmesi

yoluyla müşterilerine standart bir araştırma hizmetinin ötesinde fayda sağlamaktadır.

Kurum yönetici ve çalışanlarının görüş ve değerlendirmelerine dayalı olarak yürütüldüğü için kısaca “Çalışan Araştırmaları” olarak adlandırdığımız söz konusu araştırma çözümlerimiz şunlardır:

  • Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları
  • İç Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları
  • 360 Derece Yetkinlik Değerlendirme Araştırmaları

Araştırma hizmetlerimizin müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en az maliyetle ve en etkin biçimde karşılayabilmesi için izlediğimiz yöntem aşağıdaki gibidir:

Resim5

 

CEVAP VER