BALANCED SCORECARD YÖNTEMİ İLE HEDEF YAYILIMI VE BİREYSEL PERFORMANS YÖNETİMİ

0
2107

AMAÇ

Kurum içinde “Hedef Yayılımı” ve “Bireysel Performans Yönetimi” sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında rol alan uzman, yönetici ve çalışanların ilgili sistemlere ilişkin rol ve sorumluluklarını zamanında, birbirleriyle uyumlu ve söz konusu sistemlerden beklenen sonuçları ortaya çıkaracak biçimde yerine getirebilmeleri için gerekli bakış açısı, bilgi ve becerilerin kazandırılması

İÇERİK

 • “Hedeflerle Yönetim” ve “Hedef Yayılımı” Konularına İlişkin Temel Kavramlar
 • “Performans” Kavramı ve Performansın İyileştirilmesi
  • Organizasyon içindeki görevler ve farklı iş türleri
  • Performans göstergelerinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi
 • Hedef Yayılımı Süreci’nin Adımları, İşleyişi
  • “Balanced Scorecard” yaklaşımı
  • Kurum hedef ve stratejilerinin belirlenmesi
  • Kurumsal düzeydeki hedef ve stratejilerin birim / çalışan düzeyine indirgenmesi
  • Stratejik hedef ve faaliyetlere ilişkin sorumluluk paylaşımının yapılması
  • Bireysel Performans Yönetimine baz oluşturacak Kişisel Hedef Kartlarının oluşturulması
  • Kurumsal Düzeyde Performansın Ölçülmesi, Raporlanması ve Değerlendirilmesi
  • Bireysel Performansın Ölçülmesi, Raporlanması ve Değerlendirilmesi
  • Performans Değerlendirme Görüşmeleri
 • Hedef Yayılımı sürecinin “Bütçe” ve diğer kurumsal süreç ve sistemlerle ilişkilendirilmesi

YÖNTEM

Eğitim programının kavramsal bilgilendirmeye yönelik başlangıç bölümünde ele alınan kavramlara ilişkin olarak slayt eşliğinde bilgilendirme yapılmakta ve kavramların günlük faaliyetleri ve iş yapış biçimleri ile ilişkilendirmesine yönelik soru-cevap ve küçük grup çalışmaları yapılmaktadır.

Programın “Hedef Yayılımı” sürecine ve bu sürecin “Bireysel Performans Yönetimi” sistemi ile ilişkilendirilmesine yönelik kısmında bu amaca yönelik olarak uygulanması önerilen bir metodoloji katılımcılarla paylaşılmakta ve metodolojinin her bir adımına ilişkin bilgilendirmenin ardından katılımcılar, ele alınan bir örnekolay (vaka) çerçevesinde ilgili adımın uygulanması ve söz konusu adımda için önerilen uygulama araçlarının kullanılmasına yönelik grup çalışmaları yapmaktadır.

İDEAL KATILIMCI PROFİLİ

 • Hedef Yayılımı ve Bireysel Performans Yönetimi sistem / süreçlerin uygulama sorumluluğu bulunan yöneticiler
 • Kurumlarda Hedef Yayılımı ve Bireysel Performans Yönetimi süreç/sistemlerini kendi kurumlarında tasarlayıp devreye alacak ve uygulama sürecinde kurum içinde rehberlik işlevi görecek uzmanlar

İDEAL KATILIMCI SAYISI

12-24

SÜRE

2 Gün

BİLGİ TALEP FORMU

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Firma

Telefon (gerekli)

Talep Türü:


 

CEVAP VER