Eğitim Ara

Toplam Sayı: 111 Eğitimler
Görünüm
Free

Yalın Liderlik / İlk Kademe Yöneticileri Eğitimi

Yalın üretim uygulamalarında özellikle ilk kademe yöneticilerin yetiştirilmesi ve liderlik …

Free

Yalın Liderlik / İlk Kademe Yöneticileri Eğitimi

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Yalın Düşünce
Yalın düşünce ve ortaya çıkaran sebepler
Yalın düşünce ve Türk kültürü ilişkisi
Yalın düşünce ile çalışma modelinde değişim
Yalın şirket modeli
Yalın organizasyon ve liderlik
Yalın organizasyonun yapısı, roller ve görev dağılımı
Yalın liderin seçimi, eğitimi ve geliştirilmesi
Liderlik tarifi ve çeşitleri
Yöneticilik ve liderlik ayrımı
Yalın liderliğin tarifi ve liderlik modeli
Yalın liderin davranışı ve örnek uygulamalar
Yalın liderin koçluk yaklaşımı (Toyota kata) ve astları geliştirme (A3 yaklaşımı)
Yalın liderin sahip olması gereken nitelikler
Yalın liderlerin görev tarifleri ve sorumlulukları (takım, grup ve şef lider için)
Liderin günlük standart işi ve örnekler
Ekip çalışması
Ekip/takım çalışması nedir? Takım olma ile takım halinde çalışma farkları
Ekip çalışması ve motivasyonun sağlanması
Ekip ruhu yaratmak
Motivasyon modelleri
Örnek ekip nasıl anlaşılır
Free

Model Fabrika Eğitimi Simülasyonu

Bu eğitimle katılımcılar; Yalın üretimi gerçekleştirmek için liderlere yalın üretimin temel …

Free

Model Fabrika Eğitimi Simülasyonu

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Teorik Eğitim,
Yalın üretim sistemi ana hedefi,
Üretim süreçlerinde değer ve israf,
Klasik üretim ve sürekli akış sistemi,
Standartlaştırılmış iş ve önemi,
İş başı öğretim yaklaşımı,
Proses iş yükü dengeleme (Yamazumi), mix üretim dengeleme,
Metot geliştirme adımlarıyla problem görme, süreç iyileştirme,
Pratik Uygulama,
Klasik üretim sistem ile parti tipi üretim,
Sürekli akış sistemi ile tek parça akışı şeklinde üretim,
Tek parça akışının sürekli akış sağlayacak hale getirilmesi,
Mix üretim,
Talep değişimlerine bağlı olarak üretim sisteminin yeniden düzenlenmesi,
Üretim alanındaki değişikliklere göre üretimin adapte edilmesi,
Üretim planlama faaliyetleri,
Andon görseli ve yönetimi,
Üretim organizasyonunda rol tanımları,
Standart iş üzerinden işbaşı öğretimi,
Dinamik üretim takibi
Free

Yalın Düşünce Yalın Yönetim Eğitimi

İdeal sistemin ne olduğu sanayi devriminden bugüne cevabı aranan temel …

Free

Yalın Düşünce Yalın Yönetim Eğitimi

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Giriş, ideal sistemin arayışı
Yalın’ın kökleri
Yalın düşünce
Toyota Prensipleri
Yalın Nedir? Yalın dönüşümde yapılan hatalar ve çözümleri.
Yalın şirket kültürü
Yalın dönüşümde Kata’ların uygulanması Kazanılacak Yetkinlikler
Yalın sistemin farklı boyutları ile anlaşılması
Yalın dönüşüm yolculuğunda dikkat edilmesi gereken noktaların öğrenilmesi
Yalın Düşünce’de araçlardan önce prensiplerin yeri ve öneminin fark edilmesi
Yalın dönüşümde süreçleri ve çalışanları geliştirmede Kata’nın kullanımının öğrenilmesi
Free

İlişki Ve İletişim Yönetimi

İnsanlarla karşılıklı etkileşimlerimizin bütününe iletişim diyoruz. Bunun yanında daha derin, …

Free

İlişki Ve İletişim Yönetimi

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Yalın İlişki ve İletişim
Tarzımız ve Paradigmalar, Önyargılar
Sözlü ve Sözsüz İletişim
Karşımızdaki ile Nasıl Doğru İletişim Kurarız ?
Dinlemek, Sormak, Anlatmak
Etkili İletişim Kurmada Uygulanabilecek Yöntemler
Yalın ile Düşünce ve Davranışı Yönetmek
Hızlı, Etkin ve Güçlü İlişki Kurmak
İnsanlarla Birlikte Keyifle Çalışmak
Free

Aile Şirketlerinde İş, Aile ve Mülkiyet İlişkisinin Yönetimi

Ülkemizde, Avrupa ve tüm Dünya’da aile şirketleri gerek sayıca, gerekse …

Free

Aile Şirketlerinde İş, Aile ve Mülkiyet İlişkisinin Yönetimi

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Aile Şirketleri Tanımı, Avantaj ve Dezavantajları
Aile Şirketlerinin Gelişim Modelleri
Girişimci Birey;
Girişim, Yaratıcılık ve Başarılı İş Modelleri
Aile İçin Roller ve Aile İçi İletişim; Huzurunu ve Aile Mutluluğunu Gerçekleştirmek
Ailenin ve Mülkiyetin Yönetimi
Aile Misyonu ve Aile Anayasası
Aile İçi Yönetim Sistemi; Sosyal Görevlerin Organize Edilmesi ve Yönetimi
Yeni Nesillerin Yönlendirilmesi, Eğitilmeleri, İşe Alıştırılmaları, Yetiştirilmeleri, Yeni Nesilleri Anlamak
Mülkiyet Çeşitleri ve Geçişler
İşin Yönetimi ve İşlerin Hayat Çevrimi; Kurumsallaşmak ve Yüksek Performans Sistemini Oluşturmak, Hak Etmek
İşi Organize Etme ve Yönetme; Aile Üyelerini Devreye Alma ve Profesyoneller
Bayrak Teslimini Organize Etme ve İzleme
İşin ve Ailenin Sürekliliklerinin Temini ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Free

Hat / Saha Yönetimi – Günlük Standart Yönetim

Yalın üretim uygulamalarının sağlıklı şekilde kalıcı olarak devam edebilmesi ve …

Free

Hat / Saha Yönetimi – Günlük Standart Yönetim

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Yalın liderlik yaklaşımı
Yalın takım organizasyonu
Hat yönetimi temel faaliyetleri
Takım ve grup lideri görev tanımları
Hat ve hücrelerde günlük yönetim standart işleri
Takım ve hattın günlük performans yönetimi
Hatta görsel yönetim
Temel performans parametrelerinin gözden geçirilmesi
Takımlarda sürekli gelişim yönetimi
Takımlarda çalışan yetkinlik ve becerilerinin takibi ve yönetimi
Takım ruhu yaratma ve takımı desteklemede yaklaşımlar
Engeller ve çözümleri
Free

Yalın Ofis

Şirketlerde günlük hayata bakarsak, Strateji, İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, …

Free

Yalın Ofis

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Bir İşi Başarıyla Yönetmek Zordur
Eğer “Problem Yok” ise Problem Vardır!
Amaç – İnsan – Süreç
Konfor Alanı ve Yenilikçilik
Yalın Düşünce, Yalın Dönüşüm, Yalın Yönetim
Ofis Ortamında, Bilgi İşinde Yalın Uygulamalar
5S, Değer Akışı Haritalama, Görselleştirme, Standart İş
İşi Nasıl Ölçebiliriz? (Çeşit, Süre, Değişkenlik, İsraf)
Ofiste Bilgi Stokları
İş Yükünü Nasıl Dengeleyebiliriz?
Dinamik İşbirliği ve Çoklu Beceri
Akış ve Çekme Sistemlerini Kurabilmek
Kişisel Kanban
Günü Yönetmek
İş Yerini Dinamikleştirmek
Eğitimci ile “Sizde Neden Uygulanamasın?!” Seansı
Free

Yalın Yönetim Sistemi ve Yalın Liderlik

İşi İyileştir, İnsanı Geliştir Dünyada olduğu gibi Türkiye’de pek çok …

Free

Yalın Yönetim Sistemi ve Yalın Liderlik

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
İş Hayatında Değişim, Belirsizlik, Rekabet ve Problem Çözme
Yalın Düşünce, Yalın Yönetim ve Yalın Dönüşüm
Doğru İşi Yapmak, İşi Doğru Yapmak
Stratejik Yönetim, Günlük İş Yönetimi, Bölümler Arası Yönetim (Çapraz Fonksiyonlar)
Şirket Sistemi, Bölümler, Yalın Uygulamalar
Prensipler, Araçlar
Değer, Değer Akışı, Akış, Çekme, Mükemmelleştirme
3M
Problem Çözmek ve Çözdürmek
Standart İş
Görsel Yönetim ve İletişim
İnsanı Yönetmek İçin Önce Kendimizi Tanıyalım
Şirket Kültürü: Düşünce mi Davranışı Yoksa Davranış mı Düşünceyi Değiştirir?
Free

İmalat Ortamında Yalın Dijital Dönüşüm Eğitimi

Yalın Enstitü olarak imalat ortamında dijital dönüşüm konusunda çalışmalarımızı tamamladık …

Free
Free

Görsel Yönetim

Bir basketbol maçında, oyuncuların maçın o anda nasıl bir skorla …

Free

Görsel Yönetim

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Görsel İletişim
Takımın Bölgesi
Görsel Belgeleme
Görsel Üretim Kontrolü
Görsel Kalite Kontrol
Üretim Süreç Göstergeleri
Gelişmenin Görünür Kılınması
Görsel İletişimin Fabrikalarda Yaygınlaştırılması
Free

A3 İle Öğrenmek & Yönetmek

Yalın dönüşüm süreci içinde faydalandığımız yalın araçlar/teknikler ile onların sürdürülebilir …

Free

A3 İle Öğrenmek & Yönetmek

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Giriş – yalın dönüşüm yolculuğunda A3’ün yeri
Problemlere yaklaşım – klasik yöntem, yapılan hatalar
A3 ile problemlere yaklaşım
A3’ün kullanım amaçları
A3’ün kullanım alanları ve formatları
Öneri A3’ü
Problem çözme A3’ü
Durum gözden geçirme A3’ü
Bilgilendirme A3’ü
Politikaların yayılımında A3
Raporlama ve gözden geçirmede A3 kullanımı
A3 hazırlarken dikkat edilecek noktalar
A3 ile iyi problem çözücüler yetiştirme
A3 yönetimde roller, mentor-mentee ilişkisi
Elde Edilecek Yeterlilikler
Yalın dönüşüm sürecinde öğrenen organizasyonun kurulmasında A3’ü kullanabilme
Problemleri konuşarak değil, veriye, analize ve senteze dayalı çözme kültürünü oluşturabilme
Farklı kullanım alanlarında A3’den yararlanabilme
Problem çözücülerden oluşan bir organizasyon yaratmada A3 aracını kullanabilme
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping