Toplam Sayı: 11 Eğitimler
Görünüm
Free

Maliyet Yönetimi Ve Analizi

Mali İşler bölümünün etkin ve doğru veri, belge ve analizlerle …

Free

Maliyet Yönetimi Ve Analizi

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Maliyetin Tanımı ve Maliyet Hesaplaması
Maliyet Yönetimi ve Sistemi
Standart ve Fiili Maliyet
Maliyet Planlama
Üretim Maliyeti (Maliyetin niteliği ve safha)
Ürün ve Sipariş Maliyet Analizi
Satış Sonrası Maliyet
Karlılık Analizi ve Sürdürülebilir Karlılık
Hedef Maliyetlendirme
Maliyet Azaltma Yönetimi
Raporlamalar
Free

İşletmelerde Bütçe Yönetimi

Mali İşler bölümünün etkin ve doğru veri, belge ve analizlerle …

Free

İşletmelerde Bütçe Yönetimi

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Bütçelemenin Prensipleri ve İlkeleri
Bütçeleme Sistemleri ve Türleri
Geleneksel Yıllık Bütçeleme
Nakit Bazlı Bütçeleme
Dinamik (Rolling) Bütçeleme
Strateji ile Bütçeleme arasındaki fark
İşletmelerde Bütçeleme Organizasyonu
Bütçeleme alışmalarının Organizasyonu ve Yönetimi
Bütçenin Konsolide Edilmesi
Bütçeleme Sürecinde Stratejik Analiz
Yönetimin Hedeflerinin Belirlenmesi ve Bütçede etkin Kullanımı
Kar Hedefi
Enflasyon, Kur ve Diğer Ulusal Hedefler
Şirketin Gelir ve Giderini Tehdit Eden veya Fırsat Doğuran Unsurların Bütçeye Etkilerinin İrdelenmesi
Rekabet Koşularının Şirketin Bütçesine Etkisinin İrdelenmesi
Gelirin Bütçelenmesi
Satış Tahmin Süreci ve Tahminlerin Oluşturulması
Satış Tahmin Teknikleri
Fiyat Tahminlerinin ve Hedef Maliyetlerin Oluşturulması
Yeni Ürünlerin Piyasaya Sunulması ve Devreye Alınmasının Planlanması
Eski Ürünlerin Satışının Bitirilmesi ve Planlanması
Gelir Bütçesinin Oluşturulması
Diğer Gelirlerin Oluşturulması
Giderlerin Bütçelenmesi
Maliyet Merkezlerinin Belirlenmesi
Maliyet Gider Merkezlerinin Gider Tahmin Süreci ve Yönetimi
Kapasite ve Personel Planlaması
Tahmin Teknikleri
Satın Alma Bütçelemesi
Yeni Ürün Geliştirme Gider Tahminleri ve Bütçelenmesi
Yatırımların Bütçelenmesi
Diğer Olası Giderlerin Bütçelenmesi
Maliyet Azaltma Planları
Gerçekleşen Gelir ve Giderlerin Bütçesi ile Kıyaslanması ve İzlenmesi
Gerçekleşen Gelir ve Giderin İzlenmesi
Bütçe ile Gerçekleşen arasındaki Sapmaların Yönetimi
Alınacak Önlemlerin Planlanması ve Takibi
Free

Yalın Muhasebe

Şirketin destek süreçlerinin iyileştirilerek Bilgi işlem alt yapısı buna göre …

Free

Yalın Muhasebe

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Muhasebe Fonksiyonunun Karakteristikleri
Yalın Muhasebe ve Yalın Muhasebe Prensip ve İlkeleri
Yalın Muhasebe Araçları
Geleneksel Yaklaşım: Standart Maliyetlendirme ve Yol Açtığı Sorunlar
Yalın Yaklaşım: Sonuç Tablosu Oluşturma
Sonuç Tablolarının Kullanım Alanları
Değer Akışı Haritalarken Sonuç Tablosu
Haftalık Performans Raporlaması İçin Sonuç Tablosu
Kaizen Faaliyetleri Ve Sürekli İyileştirme Projeleri İçin Sonuç Tablosu
Karar Verme İçin Sonuç Tablosu
Önemli Uzun Dönemli Projeler İçin Sonuç Tablosu
Aylık Planlama İçin Sonuç Tablosu
Stok Değerleme
Sabit / Değişken Maliyet Yönetimi
Kapasite Hesaplaması ve Yönetimi
Hedef Maliyetlendirme
Bütçeleme
Finans Göstergelerinin Yönetilmesi ve A3 Raporlama
Yalın Yaklaşım ve Araçların Muhasebe Süreçlerine Verimliliği Artırmak için Uygulanması
Değer Akışı Kavramı
Muhasebe Süreçlerindeki Olası İsraf Kaynakları
Mevcut Durum ve Gelecek Durum Değer Akış Haritası Oluşturma
Değer Akışı Sonuç Tablosu Oluşturma
Değer Yönetim Analizi ve Değer Akışı Prensipleri
Değer Nedir
İşletmede Değerin Analizi
Değer Akışının Prensip ve İlkeleri
Free

Yalın Muhasebe Ve Finans – Maliyet Yönetimi / Muhasebe Ve Maliyet Yöneticilerine Yönelik

Yalın muhasebe, değer akışın ölçümüne ve muhasebe kontrolüne yalın düşünceyi …

Free

Yalın Muhasebe Ve Finans – Maliyet Yönetimi / Muhasebe Ve Maliyet Yöneticilerine Yönelik

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Yalın Muhasebe Prensipleri, Uygulamaları ve Araçları
Yalın Problem Çözme ve Muhasebe Süreçlerini Sürekli İyileştirme
Performans Ölçümleri ve Operasyonel Sürekli İyileştirme
Yalın Maliyet Yönetimi Değer mühendisliği ve değer analizi
Müşteri ve Tedarikçi Değeri
Yönetime Finansal Raporlama
Muhasebede Görsel Yönetim
Planlama ve Bütçeleme
Yalın İyileştirmelerin Finansal Etkisi
Yalın Kapital Planlama
İç Muhasebe Denetimleri
Stok Değerlendirme
Yalın İş/Şirket Yönetim Sistemi
Yalın Muhasebe Olgunlaşma Yolu
Free

T Kart Eğitimi

Taiichi Ohno’nun, standartların firma geleceği açısından önemini vurguladığı, “Standardın olmadığı …

Free

T Kart Eğitimi

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
T Kart Tanıtımı ve Faydaları
T Kart Sorumlulukları
Gözlemci
Çalışan
İlk Kademe Yönetici
T Kart Konu Başlıkları ve İçerikleri
T Kart Sayısının Hesaplanması
T Kart Panosunun Oluşturulması
T Kart Sisteminin Uygulaması
Bulguların Kayıt ve Takip Sistematiği
Yönetici ve Çalışan İletişimi
Free

Ölçme Sistemi Analizi – MSA

Eğitimin amacı, ileri ürün kalite planlaması sürecinde kullanılan ve proses …

Free

Ölçme Sistemi Analizi – MSA

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Ölçme nedir? Ölçme Sistemi nedir?
Ölçme sistemleri ile ilgili tanımlar
Temel istatistiksel kavramlar ve tanımlar
Ölçme sistemi analizi yapılmasını gerektiren durumlar
Ölçme sistemi analizi türleri
Niteliksel ölçme sistemleri için (sayısal ölçümler)
Niceliksel ölçme sistemleri için (görsel kontroller, mastar kontrolleri, vb.)
Tahribatlı muayeneler için
Ölçme sistemi analizi adımları
Sistemin tanımlanması
Analiz yönteminin belirlenmesi
Sonuçların değerlendirilmesi ve alınacak aksiyonlar
Free

İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi SPC / İPK

Eğitimin amacı, proses tasarımı kapsamında faydalanılan ve proses kontrol amacıyla …

Free

İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi SPC / İPK

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
İstatistiksel Proses Kontrol ve Kalite Gelişimdeki Rolü
Amacı ve Kullanım Alanları
Proses kontrol yaklaşımı ve buna yönelik kullanılan 7 temel istatistik aracı
Önemli Kavramlar
Proses Değişkenliği
Proses Kararlılığı
Proses yeterliliği
Kalite gelişim Döngüsü
Proses Kontrol Diyagramları
Genel Prensipler
Nitel Kontrol Diyagramları
Nicel Kontrol Diyagramları
İstatistiksel Proses Kontrol Uygulama Süreci
Ölçme sisteminin belirlenmesi
Uygun kontrol tablosunun seçimi
Örnekleme planı
Uygulama ve İzleme
Proses performans ve yeterlilik indekslerinin hesaplanması
Değerlendirme ve iyileştirme
Free

Kalite Maliyetleri

Eğitimin amacı, kurum içinde var olan tüm maliyetlerin, kaliteye etkileri …

Free

Kalite Maliyetleri

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Kalite ve maliyet ilişkisi
Görünen ve görünmeyen kalite maliyetleri (Buzdağı modeli)
Kalite Maliyetlerinin Türleri:
Kalite önleme maliyetleri
Kalite kontrol maliyetleri
Kalitesizlik (başarısızlık) maliyetleri
Kurum içindeki tüm maliyetlerin kalite maliyetleri olarak sınıflandırılması
Kalite maliyetlerini düşürürken kaliteyi artırmak
Kalite maliyetlerine yönelik uygun raporlama sistematiğinin oluşturulması
Kalite maliyeti raporlarının değerlendirilmesi ve bir sürekli gelişim aracı olarak kullanılması
Free

Poka Yoke Eğitimi

Şirketlerimizin rekabetçi gücünü arttırabilmek için yalın şirket yapılanması ve üretimde …

Free

Poka Yoke Eğitimi

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Amacın Açıklanması
Sıfır Hata Felsefesi ve Ulaşılabilirliği
Hata ve Kusur Kavramları
Poka Yoke Tekniği
Poka Yoke’nin Tanıtımı
FMEA ve Poka Yoke
Çevremizde Poka Yoke Örnekleri
Temel Araç ve Gereçleri Tanıyalım
Türkiye’de Yanlışların Tekrarlanmaması
Fabrikalarımızda Poka Yoke’nin Yaygınlaştırılması
Film Gösterimi
Vaka Çalışmaları
Sınav
Free

Yerinde Kalite Eğitimi – İleri

Ürün ya da hizmeti oluşturmak için birçok kaynak kullanırız. Bu …

Free

Yerinde Kalite Eğitimi – İleri

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Niçin “0” hata
Hata maliyetleri
Hatalar hangi süreçlerde meydana gelir
“0” hatalı proses nedir? Nasıl oluşturulur.
JKK (Ji Kotei Kanketsu) (İşi proseste bitir) nedir?, ne sağlar?, nasıl sürdürmeliyiz?
Riyohin Jouken (İyi ürün gereklilikleri) nelerdir?
Riyohin Jouken uygulama adımları.
QA network nedir? QA Network ile prosesi nasıl değerlendiririz?
Henkaten Kanri (Değişkenlik yönetimi) nedir? Henkaten nasıl yönetilmelidir?
Free

Yerinde Kalite Eğitimi – Temel

Değer akışı boyunca, sürece değer katmayan ancak maliyeti arttıran her …

Free

Yerinde Kalite Eğitimi – Temel

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Neden Kalite?
Yalın Yönetim ve Kalite İlişkisi
Yerinde Kalite Kavramı ve Bileşenleri
Kalitesizliğin Önlenmesi
İlk Seferde Doğruluk
Standartlaşma
Ayar Doğrulama Sistemleri
Kalitesizliğin Akıtılmaması
Etkin Kontrol Yöntemleri
Hatasızlaştırma Unsurları
Hata İzleme ve Bilgilendirme
Etkin Problem Çözme
PUKÖ Döngüsü
Doğru ve Etkin Hata Sınıflandırması ve Öncelik Belirleme
Hızlı ve Etkin Acil Önlemler
Etkin Düzeltici Faaliyet Yönetimi
Etkin Ekip Yönetimi
Kalite Liderliği
Sorumluluk Bilinci
Takip ve Geri Bildirim
Üreklilik ve Tutarlılık
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping