Toplam Sayı: 12 Eğitimler
Görünüm
Free

Maliyet Yönetimi Ve Analizi

Mali İşler bölümünün etkin ve doğru veri, belge ve analizlerle …

Free

Maliyet Yönetimi Ve Analizi

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Maliyetin Tanımı ve Maliyet Hesaplaması
Maliyet Yönetimi ve Sistemi
Standart ve Fiili Maliyet
Maliyet Planlama
Üretim Maliyeti (Maliyetin niteliği ve safha)
Ürün ve Sipariş Maliyet Analizi
Satış Sonrası Maliyet
Karlılık Analizi ve Sürdürülebilir Karlılık
Hedef Maliyetlendirme
Maliyet Azaltma Yönetimi
Raporlamalar
Free

İşletmelerde Bütçe Yönetimi

Mali İşler bölümünün etkin ve doğru veri, belge ve analizlerle …

Free

İşletmelerde Bütçe Yönetimi

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Bütçelemenin Prensipleri ve İlkeleri
Bütçeleme Sistemleri ve Türleri
Geleneksel Yıllık Bütçeleme
Nakit Bazlı Bütçeleme
Dinamik (Rolling) Bütçeleme
Strateji ile Bütçeleme arasındaki fark
İşletmelerde Bütçeleme Organizasyonu
Bütçeleme alışmalarının Organizasyonu ve Yönetimi
Bütçenin Konsolide Edilmesi
Bütçeleme Sürecinde Stratejik Analiz
Yönetimin Hedeflerinin Belirlenmesi ve Bütçede etkin Kullanımı
Kar Hedefi
Enflasyon, Kur ve Diğer Ulusal Hedefler
Şirketin Gelir ve Giderini Tehdit Eden veya Fırsat Doğuran Unsurların Bütçeye Etkilerinin İrdelenmesi
Rekabet Koşularının Şirketin Bütçesine Etkisinin İrdelenmesi
Gelirin Bütçelenmesi
Satış Tahmin Süreci ve Tahminlerin Oluşturulması
Satış Tahmin Teknikleri
Fiyat Tahminlerinin ve Hedef Maliyetlerin Oluşturulması
Yeni Ürünlerin Piyasaya Sunulması ve Devreye Alınmasının Planlanması
Eski Ürünlerin Satışının Bitirilmesi ve Planlanması
Gelir Bütçesinin Oluşturulması
Diğer Gelirlerin Oluşturulması
Giderlerin Bütçelenmesi
Maliyet Merkezlerinin Belirlenmesi
Maliyet Gider Merkezlerinin Gider Tahmin Süreci ve Yönetimi
Kapasite ve Personel Planlaması
Tahmin Teknikleri
Satın Alma Bütçelemesi
Yeni Ürün Geliştirme Gider Tahminleri ve Bütçelenmesi
Yatırımların Bütçelenmesi
Diğer Olası Giderlerin Bütçelenmesi
Maliyet Azaltma Planları
Gerçekleşen Gelir ve Giderlerin Bütçesi ile Kıyaslanması ve İzlenmesi
Gerçekleşen Gelir ve Giderin İzlenmesi
Bütçe ile Gerçekleşen arasındaki Sapmaların Yönetimi
Alınacak Önlemlerin Planlanması ve Takibi
Free

Yalın Muhasebe

Şirketin destek süreçlerinin iyileştirilerek Bilgi işlem alt yapısı buna göre …

Free

Yalın Muhasebe

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Muhasebe Fonksiyonunun Karakteristikleri
Yalın Muhasebe ve Yalın Muhasebe Prensip ve İlkeleri
Yalın Muhasebe Araçları
Geleneksel Yaklaşım: Standart Maliyetlendirme ve Yol Açtığı Sorunlar
Yalın Yaklaşım: Sonuç Tablosu Oluşturma
Sonuç Tablolarının Kullanım Alanları
Değer Akışı Haritalarken Sonuç Tablosu
Haftalık Performans Raporlaması İçin Sonuç Tablosu
Kaizen Faaliyetleri Ve Sürekli İyileştirme Projeleri İçin Sonuç Tablosu
Karar Verme İçin Sonuç Tablosu
Önemli Uzun Dönemli Projeler İçin Sonuç Tablosu
Aylık Planlama İçin Sonuç Tablosu
Stok Değerleme
Sabit / Değişken Maliyet Yönetimi
Kapasite Hesaplaması ve Yönetimi
Hedef Maliyetlendirme
Bütçeleme
Finans Göstergelerinin Yönetilmesi ve A3 Raporlama
Yalın Yaklaşım ve Araçların Muhasebe Süreçlerine Verimliliği Artırmak için Uygulanması
Değer Akışı Kavramı
Muhasebe Süreçlerindeki Olası İsraf Kaynakları
Mevcut Durum ve Gelecek Durum Değer Akış Haritası Oluşturma
Değer Akışı Sonuç Tablosu Oluşturma
Değer Yönetim Analizi ve Değer Akışı Prensipleri
Değer Nedir
İşletmede Değerin Analizi
Değer Akışının Prensip ve İlkeleri
Free

Yalın Muhasebe Ve Finans – Maliyet Yönetimi / Muhasebe Ve Maliyet Yöneticilerine Yönelik

Yalın muhasebe, değer akışın ölçümüne ve muhasebe kontrolüne yalın düşünceyi …

Free

Yalın Muhasebe Ve Finans – Maliyet Yönetimi / Muhasebe Ve Maliyet Yöneticilerine Yönelik

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Yalın Muhasebe Prensipleri, Uygulamaları ve Araçları
Yalın Problem Çözme ve Muhasebe Süreçlerini Sürekli İyileştirme
Performans Ölçümleri ve Operasyonel Sürekli İyileştirme
Yalın Maliyet Yönetimi Değer mühendisliği ve değer analizi
Müşteri ve Tedarikçi Değeri
Yönetime Finansal Raporlama
Muhasebede Görsel Yönetim
Planlama ve Bütçeleme
Yalın İyileştirmelerin Finansal Etkisi
Yalın Kapital Planlama
İç Muhasebe Denetimleri
Stok Değerlendirme
Yalın İş/Şirket Yönetim Sistemi
Yalın Muhasebe Olgunlaşma Yolu
Free

Tedarik Zinciri

Satın alma şirketin maliyet hedeflerini tutturmak için ana fonksiyonlardan biridir. …

Free

Tedarik Zinciri

Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
VSM – VSD Değer Akışı
Yansanayilerin şirkete mesafesi (leadtime)
Yansanayi ile bilgi akışı (süresi, teyid, uyum)
Landed cost approach / Total Cost of Ownership
Yansanayinin lojistik performansı
Malzeme yönetimi (planlama ve ambar bilgi akışı – ERP & EDI)
Hammadde stoğum ne kadar? Nakit akışıma etkisi nedir? (Stok gün hesabı ve kontrolü ve hedeflendirilmesi)
Lojistik ambarında kaç kişi çalışıyor, verimliliğime etkisi nedir? (Elleçleme maliyetleri)
Milkrun çalışmaları
Kanban’a dahil parçalar ve onun yönetimi
Teslimat miktarını optimizasyonu – ABC ile ilişiklendirilmesi
Leadtime ve hesabı
Hattı seviyelendirme (Leveling / Heijunka)
Yalın terminolojiler (Jidoka, JIT, Pull-Push system pros & cons, Bull-whip effect)
Free

Modül 3 – Strateji

Satın alma şirketin maliyet hedeflerini tutturmak için ana fonksiyonlardan biridir. …

Free

Modül 3 – Strateji

3 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Satın alma-lojistik organizasyonu ve rol paylaşımı
Malzeme grubu stratejileri
Tedarik zinciri değer akışı çalışmaları (supply chain kısmı)
Yıllık hedeflerin yan sanayilerle paylaştırılması
Demirbaş takibi ve kalıp kontratları
Free

Modül 1 – Yan Sanayi Seçimi – Onayı Ve İlişkiler

Satınalma şirketin maliyet hedeflerini tutturmak için ana fonksiyonlardan biridir. Amaç …

Free

Modül 1 – Yan Sanayi Seçimi – Onayı Ve İlişkiler

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Satınalma cirosunun ABC analizi
-Yerli tedarik / yabancı tedarik oranı
-Malzeme gruplarına göre dağılımı
-Malzeme tipine göre dağılımı / malzeme grubu cirosuna göre dağılımı
Tedarikçi yetkinlik değerlendirmesi
-Yıllık yansanayi profili bilgisinin toplanması (ciro, makine parkuru, kapasite, yatırım planları, önemli müşteriler ve cirodaki yerleri)
-Yıllık audit (denetleme) planı
Yepyeni yansanayinin kabul süreci (tedarikçi seçimi) – alternatif arasında arayıp bulma & denetleme kuralları & benchmarking
Yansanayi Piramidi
-Merkezi Satınalma ve rolllerin paylaşımı
-ABC analizine göre yansanayi stratejisi (kazan-kazan prensibi ile çalışmak)
Free

Modül 2 – Satınalma Temel Taşları:Kontratlar / Tedarikçi İlişki Yönetimi

Satın alma şirketin maliyet hedeflerini tutturmak için ana fonksiyonlardan biridir. …

Free

Modül 2 – Satınalma Temel Taşları:Kontratlar / Tedarikçi İlişki Yönetimi

3 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Yansanayiye yaklaşım (direk malzemeler & endirek malzemelerin yönetimi; stratejik partnerlikler ve/veya bağımlılık)
Alternatif yansanayilerle karşılaştırma (Benchmarknig)
Satınalmacının teknik bilgi ve yetkinliği
Kendi hattını veya yan sanayi hattını ne kadar tanıyor?
Gemba toplantılarına katılım,
Tedarikçisinin DPM, PPM değerlerini takip ediyor mu?
Teklif isteme süreci
Ürün geliştirme, Kalite ve diğer destek birimlerle ortak çalışmalara yatkınlık
Ortak toplantıların çıktıları, dokümantasyonu, FMEA ve Lessons Learned bilgileri
Teklif sürecinin değerlendirilmesi
Ürün geliştirme, Kalite ve diğer destek birimlerle çalışırken fiyatın gizliliğinin korunması
Teklif sürecinde olası ECI etkilerinin önce şirket içi ekiple sonrasında tedarikçi ile tartışılması
Kalıp sözleşmesi ve amortisman (KKDF ve diğer vergiler)
Satışın öngörüsünün doğruluk oranı
Kalıp dışında görsel kontrolü azaltacak fikstürlerin fiyata dahil edilmesi
Proje süresince kalıp ihtiyacı ve ilk kalıp maliyetine göre tasarım maliyetinin düşmesi
Prototip üretiminin önemi (projedeki bütçesi – Marshmellow challange örneği)
Yan sanayi seçimi – her departman ile konsensus yapabilmek ve bilgilendirme – Toyota örneği
Tedarikçinin üretim yeri ve depo (pick-up location) denetim ve onay süreci
ECR yönetimi
PCR yönetimi
İş etiği / Satınalma etiği (alınan her favor fiyata dahildir; proto price; akşam yemekleri vs)
INCO Terms, Currency Impact, Palet üstü, koli içi miktarı
Sözleşme
İhtilafların çözümü (Conflict management)
Tedarikçi ile ilişkilerin sonlandırılması (Disengagement management)
Tedarikçiye iş ortağı gözü ile bakmanın önemi
Yan sanayinin kar marjını yememek (GM vs Toyota): Dont get margins of your suppliers but get control of your potentials for improvement
İç piyasa için yerli (Local for local)
İşçilik ağırlıklı mı? Volümetrik parça mı üretiyor? Şirketin kapısına kadar gerçek maliyet ne kadar (TCO)
Global alımda ortak çalışmalar
Tedarikçi ile sözleşme öncesi çalışmalar ve tartışmalarda dikkat edilmesi gereken konular:
Tedarikçinin satış hedefleri nedir? Hattının doluluk oranı nedir? Tier2 seviyesi kimler ve nerelerde?
Soft skills: Masanın neresinde oturmalı, ses tonu, yaklaşım
Yıllık sözleşme müzakere teknikleri:
Alternatifler, riskler
Fiyat belirleme yöntemleri (sabit / değişken / LME /MTZ) Pros & cons (Fiyat değiştirme sıklığı (döviz avantajı veya ERP Programı)
Hammadde sözleşmeleri ve fiyat geçerlilik süresi (endeksleme)
Endirek Satınalma: ihale usulü yarar ve zararları
Tasarım için yansanayi seçimi (Toyota SPDD and SD supplier)
e- Auction (yarar ve zararları)
Yansanayi Periyodik değerlendirmesi (Satınalma, Lojistik, Kalite)
Yansanayi geliştirme programı – VSM – VSD çalışmaları
Supplier Portal (nedir, neler yapılır, neler paylaşılır, performance indicators)
Free

Satın Alma Eğitimleri

Satınalma şirketin maliyet hedeflerini tutturmak için ana fonksiyonlardan biridir. Amaç …

Free

Satın Alma Eğitimleri

Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Modül 1: Yansanayi Seçimi – Onayı ve İlişkiler
Modül 2: Satınalma Temel Taşları: Kontratlar / Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
Modül 3: Strateji
Modül 4: Satınalma Fiyatlarının Güncellenme sıklığı ve denetimi
Modül 5: Tedarik Zinciri
Free

Tedarik Zinciri Oluşturmak

Satın alma şirketin maliyet hedeflerini tutturmak için ana fonksiyonlardan biridir. …

Free
Free

Tedarik Zincirinde Yalın Kavramlar

En basit tanımıyla Satınalma bir işletmenin mal ve hizmet ihtiyaçlarını …

Free

Tedarik Zincirinde Yalın Kavramlar

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Standart Satınalma Sorumlulukları
Doğru Satınalma Nedir? (Tedarikçi Değerlendirme, Geliştirme)
LeanoGame1: Stressfullow – Sürekli Akış Kavramı
Müşteri ve Satınalma, Satınalma’nın Müşterisi kim? (Levelling ve Çekme Prensibi)
LeanoGame2: LogiWhip – Tedarik Zincirinde Kamçı Etkisi
Hedeflere Göre Çalışma
LeanoGame3:Trickare – Hoshin Kavramı
Takım Olmak
Marshmallow Challenge – PUKÖ Kavramı
Satınalma yerine Tedarik Zinciri Bakışı (Değer Akışı Denemesi)
Free

Değer Zincirinin Bütünsel Yönetimi

1950′li yıllardan itibaren Toyota fabrikalarında geliştirilen yalın üretim sisteminin altında …

Free

Değer Zincirinin Bütünsel Yönetimi

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Yalın Düşüncenin temel prensipleri
Proses mükemmelliği modeli
Değer, Değer Akışı ve İsraf
Malzeme ve Bilgi Akışı
Değer akışını sıkıştırma
Değer zincirinde Seviyelendirilmiş Çekme
İşletmeler arası Değer Akış Haritası
Değer zincirinde maliyetler
Lojistik operasyonların yönetimi
Yalın Şirket Modeli
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping