Toplam Sayı: 24 Eğitimler
Görünüm
Free

Maliyet Yönetimi Ve Analizi

Mali İşler bölümünün etkin ve doğru veri, belge ve analizlerle …

Free

Maliyet Yönetimi Ve Analizi

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Maliyetin Tanımı ve Maliyet Hesaplaması
Maliyet Yönetimi ve Sistemi
Standart ve Fiili Maliyet
Maliyet Planlama
Üretim Maliyeti (Maliyetin niteliği ve safha)
Ürün ve Sipariş Maliyet Analizi
Satış Sonrası Maliyet
Karlılık Analizi ve Sürdürülebilir Karlılık
Hedef Maliyetlendirme
Maliyet Azaltma Yönetimi
Raporlamalar
Free

İşletmelerde Bütçe Yönetimi

Mali İşler bölümünün etkin ve doğru veri, belge ve analizlerle …

Free

İşletmelerde Bütçe Yönetimi

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Bütçelemenin Prensipleri ve İlkeleri
Bütçeleme Sistemleri ve Türleri
Geleneksel Yıllık Bütçeleme
Nakit Bazlı Bütçeleme
Dinamik (Rolling) Bütçeleme
Strateji ile Bütçeleme arasındaki fark
İşletmelerde Bütçeleme Organizasyonu
Bütçeleme alışmalarının Organizasyonu ve Yönetimi
Bütçenin Konsolide Edilmesi
Bütçeleme Sürecinde Stratejik Analiz
Yönetimin Hedeflerinin Belirlenmesi ve Bütçede etkin Kullanımı
Kar Hedefi
Enflasyon, Kur ve Diğer Ulusal Hedefler
Şirketin Gelir ve Giderini Tehdit Eden veya Fırsat Doğuran Unsurların Bütçeye Etkilerinin İrdelenmesi
Rekabet Koşularının Şirketin Bütçesine Etkisinin İrdelenmesi
Gelirin Bütçelenmesi
Satış Tahmin Süreci ve Tahminlerin Oluşturulması
Satış Tahmin Teknikleri
Fiyat Tahminlerinin ve Hedef Maliyetlerin Oluşturulması
Yeni Ürünlerin Piyasaya Sunulması ve Devreye Alınmasının Planlanması
Eski Ürünlerin Satışının Bitirilmesi ve Planlanması
Gelir Bütçesinin Oluşturulması
Diğer Gelirlerin Oluşturulması
Giderlerin Bütçelenmesi
Maliyet Merkezlerinin Belirlenmesi
Maliyet Gider Merkezlerinin Gider Tahmin Süreci ve Yönetimi
Kapasite ve Personel Planlaması
Tahmin Teknikleri
Satın Alma Bütçelemesi
Yeni Ürün Geliştirme Gider Tahminleri ve Bütçelenmesi
Yatırımların Bütçelenmesi
Diğer Olası Giderlerin Bütçelenmesi
Maliyet Azaltma Planları
Gerçekleşen Gelir ve Giderlerin Bütçesi ile Kıyaslanması ve İzlenmesi
Gerçekleşen Gelir ve Giderin İzlenmesi
Bütçe ile Gerçekleşen arasındaki Sapmaların Yönetimi
Alınacak Önlemlerin Planlanması ve Takibi
Free

Yalın Muhasebe

Şirketin destek süreçlerinin iyileştirilerek Bilgi işlem alt yapısı buna göre …

Free

Yalın Muhasebe

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Muhasebe Fonksiyonunun Karakteristikleri
Yalın Muhasebe ve Yalın Muhasebe Prensip ve İlkeleri
Yalın Muhasebe Araçları
Geleneksel Yaklaşım: Standart Maliyetlendirme ve Yol Açtığı Sorunlar
Yalın Yaklaşım: Sonuç Tablosu Oluşturma
Sonuç Tablolarının Kullanım Alanları
Değer Akışı Haritalarken Sonuç Tablosu
Haftalık Performans Raporlaması İçin Sonuç Tablosu
Kaizen Faaliyetleri Ve Sürekli İyileştirme Projeleri İçin Sonuç Tablosu
Karar Verme İçin Sonuç Tablosu
Önemli Uzun Dönemli Projeler İçin Sonuç Tablosu
Aylık Planlama İçin Sonuç Tablosu
Stok Değerleme
Sabit / Değişken Maliyet Yönetimi
Kapasite Hesaplaması ve Yönetimi
Hedef Maliyetlendirme
Bütçeleme
Finans Göstergelerinin Yönetilmesi ve A3 Raporlama
Yalın Yaklaşım ve Araçların Muhasebe Süreçlerine Verimliliği Artırmak için Uygulanması
Değer Akışı Kavramı
Muhasebe Süreçlerindeki Olası İsraf Kaynakları
Mevcut Durum ve Gelecek Durum Değer Akış Haritası Oluşturma
Değer Akışı Sonuç Tablosu Oluşturma
Değer Yönetim Analizi ve Değer Akışı Prensipleri
Değer Nedir
İşletmede Değerin Analizi
Değer Akışının Prensip ve İlkeleri
Free

Yalın Muhasebe Ve Finans – Maliyet Yönetimi / Muhasebe Ve Maliyet Yöneticilerine Yönelik

Yalın muhasebe, değer akışın ölçümüne ve muhasebe kontrolüne yalın düşünceyi …

Free

Yalın Muhasebe Ve Finans – Maliyet Yönetimi / Muhasebe Ve Maliyet Yöneticilerine Yönelik

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Yalın Muhasebe Prensipleri, Uygulamaları ve Araçları
Yalın Problem Çözme ve Muhasebe Süreçlerini Sürekli İyileştirme
Performans Ölçümleri ve Operasyonel Sürekli İyileştirme
Yalın Maliyet Yönetimi Değer mühendisliği ve değer analizi
Müşteri ve Tedarikçi Değeri
Yönetime Finansal Raporlama
Muhasebede Görsel Yönetim
Planlama ve Bütçeleme
Yalın İyileştirmelerin Finansal Etkisi
Yalın Kapital Planlama
İç Muhasebe Denetimleri
Stok Değerlendirme
Yalın İş/Şirket Yönetim Sistemi
Yalın Muhasebe Olgunlaşma Yolu
Free

Satış Yöneticileri için Yalın Yönetim ve Satış Modeli

“hedef: hızlı, kârlı, daha çok ve sürekli satış” Satış bölümü …

Free

Satış Yöneticileri için Yalın Yönetim ve Satış Modeli

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Satışta Yalın Uygulamalar
Yalın Satış Sistemi – 7 Prensip
Yalın Satış Modeli– 8 Adım
Satışta Verimi Arttırmak, İsrafı Yok Etmek
Satış Hunisini Boruya Çevirebilmek
Satışın Pazarlama, Üretim, ArGe, Finans ile İlişkileri
Satışın İnovasyona Katkısı
Soru – Cevap
Free

İlişki ve İletişim Yönetimine Yalın Bakış

Yalın Düşünce, israftan arındırılmış süreçlerle müşteriye mükemmel değer sunmayı amaçlar. …

Free

İlişki ve İletişim Yönetimine Yalın Bakış

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Önce Kendimizi Tanıyalım: Alışkanlıklar, Ön Yargılar, İhtiyaçlar
Beyin Nasıl Çalışır
Konfor Alanı ve Akışı Yakalamak
Bilgi – Beceri ve Tutum
Bireyin Farklılaşması
Sormak, Dinlemek, Anlamak, Anlatmak: Karşımdakiyle Birlikte İlerleme
Dijital Dünyada İletişim Şeklimiz
İlişki İçin Bir Metot : Hızlı, Etkin ve Güçlü İlişki Kurmak
Zamanı Etkin Yönetmek
Davranışı Değiştiren Anlatmak Mı Uygulatmak Mıdır?
Sosyal Stiller
İş Hayatında İlişki ve İletişimin Önemi
Takım Olmak, Problem Çözmek ve Diğer Yalın Araçlar
Dinamizm, Motivasyon ve İnsanlarla Birlikte Keyifle Çalışmak
Free

Müşteri Odaklı İnovasyon İçin Metotlar

“ihtiyacın ötesini görebilmek” Müşterinin beklentileri değişiyor. Müşterinin farkında olmadığı ihtiyaçları …

Free

Müşteri Odaklı İnovasyon İçin Metotlar

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Mevcut Müşterini Elde Tut ve Yeni Müşteri Kazan
Konfor Alanının Dışına Çıkmak ve Akış Hali
Müşteri Segmentasyonu ve Satış Hunisi
Bizim Ürün/Hizmetimizle Müşteri Hangi “İş”ini Görüyor! (Job to be done)
Ofisten Çık, İşin Yapıldığı Yerde Ol! (Japonca : GEMBA)
“Müşterilerime Sorsaydım, Benden Daha Hızlı Atlar İsterlerdi” Henry Ford
İnovasyon Yalnızca Ürün Üzerinde mi Yapılır? Başka Alanlar?
Yap – Ölç – Öğren, MVP (Minimum Viable Product – İş Görür Minimum Ürün Tasarım Fikri) ve Pivot
İş Modeli ve Değer Sunum Tuvali (Value Proposition Design)
TANI Modeli (Satacak Ürün/Hizmet Özelliklerini Belirlemek)
KANO Modeli (Japon Prof. Dr Kano adıyla anılır)
Grup Çalışması : Cüzdan dizaynı
Free

Zor Dönemlerde Bayi Olmak. Bayi Nasıl Para Kazanacak ?

Bayilerin kar marjı her geçen sene biraz daha azalmaktadır. Ana …

Free

Zor Dönemlerde Bayi Olmak. Bayi Nasıl Para Kazanacak ?

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Yalın Düşünce, İsraf ve Süreçler,
Bayi Nasıl Para Kazanır ve Bir Şirketin İşleyişi (Fonksiyonlar, Strateji, Hizmet, Satış ve Pazarlama)
Ana Firma ile İlişkiler
Hizmeti Üretmek, Satmak ve Satış Sonrası
Geliri Arttırıp Maliyetleri Düşürmek
Müşteri Niçin Satın Alır ?
Bilgisayardaki Müşteri Verisini Kâra Çevirmek
Müşteri Deneyimi ve Satış Hunisi
Rakiplerin Takibi
Bayinin Pazarlama İletişimi, Yerel Pazarlama
Satış ve SSH Ekibinin Gelişimi – Bilgi, Beceri, Tutum
Satışı Arttırmak ve Bağlantı Takibi
Aktif Satış
Satıcının Kapalı Kutusu ve Görsel Performans Yönetimi
Problem Çözme
Raporlamalar ve Bütçe Yönetiminde Kritik Konular
Satış Tahmini ve Talep Yönetimi
Free

Yeni Ürün Konsepti Oluşturulması Ve Geliştirme Süreci

Günümüzde sosyal, ekonomik ve teknolojik yapıdaki hızla gelişim ve değişim, …

Free

Yeni Ürün Konsepti Oluşturulması Ve Geliştirme Süreci

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Dünyadaki değişim ve trendler
Pazarlamada Yeni Ürün Geliştirmenin önemi ve rolü
Yeni Ürün fikrinin ortaya konması
Yeni ürün konseptinin geliştirilmesi
Konumlandırma (PEST ve SWOT analizi, BCG matrisi)
Pazar ve tüketici araştırmaları
Konseptin fizibilitesi ve değerlendirilmesi (Pazar ve teknik açıdan)
“Ticarileştirme ve Ürün yönetimi (ürün hayat eğrisi ve piyasadan çekme)
Portföy ve ürün gamı yönetimi
Free

Satış Takımlarının Yönetimine Yalın Yaklaşım

Bu eğitim, satış yöneticileri için Yalın Düşüncede liderin rolününü tanımlar …

Free

Satış Takımlarının Yönetimine Yalın Yaklaşım

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Ana firmadan en uçtaki satıcıya kadar süreç ve performans yönetimi (Oobeya; Japonca, Büyük Oda). Görsel Yönetim
Her bir müşteri ile temasta kritik ve takip edilmesi gereken aşamalarının belirlenmesi
Satış süreçlerinde israfın bulunup kaldırılması, problem çözme kültürü (PUKÖ)
Satış ekiplerini asıl işleri olan satış ile uğraştırmak ve satışı arttırmak
Satışta KAIZEN uygulamalarıyla satışın arttırılması
Satışın mali işler, üretim, ürün geliştirme ve diğer bölümlerle ilişkilerinin yönetilmesi
Saha ekiplerinin yetkinliklerinin tanımlanması ve yetkinlik matrisi
Doğru elemanı seçmek
Bireysel gelişim ve zamanı yönetmek
Liderlik, Takım Yönetimi ve Koçluk
Düşünceyi değiştirmek için önce davranış ve alışkanlıkları değiştirmek
Satış Planlama
Aktif ve Filo Satış
Aktif satış ve filo satışında nasıl daha etkili olacağız ?
Müşteriye güven vermek ve müşterinin sürekli takibi nasıl yapılmalı ?
Sürdürülebilir başarı için gerekenler
Ana Firmalar ve bayiler için öneriler
Free

Yalın Satıcı Ve Satış Teknikleri

Bu eğitim, Yalın Düşüncede satıcının yerini ve önemini ortaya koyar. …

Free

Yalın Satıcı Ve Satış Teknikleri

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Yalın Satıcı kimdir, müşterisiyle ilişkisini nasıl geliştirir ?
Satışlarını ve kendi motivasyonunu nasıl arttırır ?
Yalın Satıcının yetkinlikleri, her gün kendini geliştirmesi
Müşterinin kendisinden beklentilerini tam olarak anlamak, müşteriye değer sunmak, müşteri ile kurması gereken güven ilişkisi,
Bilgi, beceri ve tutum, itirazları yönetmek
Ürünü ve rakipleri tanımak, takip etmek
Satıcının stok yapısına, nakit akışına ve işletme sermayesine katkısı nasıl olacak ?
Davranış Stilleri
Satıcı kendini ve müşteriyi tanımalı.
İnsanlar için geçerli kişilik özellikleri ve buna bağlı davranış tarzları nelerdir ? Bu farkları bilmek ilişkilerde daha iyi sonuçlar vermektedir. Kişilere göre farklı davranmak gerekebilmektedir..
Satışı arttırmak için geçerli bir yöntemdir. Psikolojik yönü ağır basan bir eğitim.
Free

Satış ve Pazarlamada Yalın Uygulamalar

“hedef: hızlı, kârlı, daha çok ve sürekli satış” Yalın Düşünce …

Free

Satış ve Pazarlamada Yalın Uygulamalar

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Yalın Düşünce ve Yalın Satış Nedir ?
Yalının Müşteriye Bakış Açısı
Yalın Satış Sistemi – 8 Adım
Yalın Satış Sistemini Anlamak ve Uygulamak (İnteraktif)
Yalın Satıcı Kimdir ?
Satıcının Bireysel Gelişimi
Satıcı Kendini Nasıl Motive Etmeli ?
Rakiplerin Analiz
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping