Toplam Sayı: 23 Eğitimler
Görünüm
Free

Yönetsel Karar Verme Ve Problem Çözme

Katılımcı Düzeyinde: Kurumlardaki yönetici ve çalışanların bulundukları pozisyonun gereği olarak …

Free
Free

Yalın İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Yalın Yönetim Prensiplerinin yaratıldığı şirket olan Toyota’nın Yönetim Felsefesinde “Çalışanların …

Free

Yalın İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

3 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Yalın İnsan Kaynakları Felsefesi
Yalın insan Kaynakları fonksiyonunun rolü ve önemi
Çalışanların güven duyarak çalışacakları bir ortamın yaratılması
Headcount Yönetimi
Yalın Grade Yapısının Oluşturulması
Esnek Çalışma Esaslarının Uygulanması
Performans Değerlendirme Sistemi
Terfi Sistemi
Çalışan Bağlılığı Ölçümü
Çalışan İlişkileri Süreci
“Hot Line” Problem Çözme Sistemi
Çalışanların sürekli iyileşme ve problem çözüme katkı için gönüllü inisiyatif alacakları sistemlerin oluşturulması
İki Yönlü Etkin İletişim Modeli
Politikalarla Yönetim ( MPB) – Hoshin Kanri
Ödül Programları
Performansa Göre Değişken Ücret Sistemi
Bireysel Öneri Sistemi
Kaizen Ekipleri
Çalışanların sürekli geliştirilmesi
Yedekleme Planları
Dahili Transfer Sistemi
A3 Bakış Açısı
Unvan ve Grade bazında Eğitim Programları
Çalışanların “Multi Skilled” Geliştirilmesi
Ekip çalışması içerisinde bireysel hedeflerin gerçekleştirilmesi ve ekip hedeflerini desteklemesi
Kurum İçi Öğrenme Modeli
Fonksiyonlar Arası İletişim
Kaizen Ekipleri
Genchi Genbutsu
Free

Satış Yöneticileri için Yalın Yönetim ve Satış Modeli

“hedef: hızlı, kârlı, daha çok ve sürekli satış” Satış bölümü …

Free

Satış Yöneticileri için Yalın Yönetim ve Satış Modeli

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Satışta Yalın Uygulamalar
Yalın Satış Sistemi – 7 Prensip
Yalın Satış Modeli– 8 Adım
Satışta Verimi Arttırmak, İsrafı Yok Etmek
Satış Hunisini Boruya Çevirebilmek
Satışın Pazarlama, Üretim, ArGe, Finans ile İlişkileri
Satışın İnovasyona Katkısı
Soru – Cevap
Free

İlişki ve İletişim Yönetimine Yalın Bakış

Yalın Düşünce, israftan arındırılmış süreçlerle müşteriye mükemmel değer sunmayı amaçlar. …

Free

İlişki ve İletişim Yönetimine Yalın Bakış

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Önce Kendimizi Tanıyalım: Alışkanlıklar, Ön Yargılar, İhtiyaçlar
Beyin Nasıl Çalışır
Konfor Alanı ve Akışı Yakalamak
Bilgi – Beceri ve Tutum
Bireyin Farklılaşması
Sormak, Dinlemek, Anlamak, Anlatmak: Karşımdakiyle Birlikte İlerleme
Dijital Dünyada İletişim Şeklimiz
İlişki İçin Bir Metot : Hızlı, Etkin ve Güçlü İlişki Kurmak
Zamanı Etkin Yönetmek
Davranışı Değiştiren Anlatmak Mı Uygulatmak Mıdır?
Sosyal Stiller
İş Hayatında İlişki ve İletişimin Önemi
Takım Olmak, Problem Çözmek ve Diğer Yalın Araçlar
Dinamizm, Motivasyon ve İnsanlarla Birlikte Keyifle Çalışmak
Free

Müşteri Odaklı İnovasyon İçin Metotlar

“ihtiyacın ötesini görebilmek” Müşterinin beklentileri değişiyor. Müşterinin farkında olmadığı ihtiyaçları …

Free

Müşteri Odaklı İnovasyon İçin Metotlar

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Mevcut Müşterini Elde Tut ve Yeni Müşteri Kazan
Konfor Alanının Dışına Çıkmak ve Akış Hali
Müşteri Segmentasyonu ve Satış Hunisi
Bizim Ürün/Hizmetimizle Müşteri Hangi “İş”ini Görüyor! (Job to be done)
Ofisten Çık, İşin Yapıldığı Yerde Ol! (Japonca : GEMBA)
“Müşterilerime Sorsaydım, Benden Daha Hızlı Atlar İsterlerdi” Henry Ford
İnovasyon Yalnızca Ürün Üzerinde mi Yapılır? Başka Alanlar?
Yap – Ölç – Öğren, MVP (Minimum Viable Product – İş Görür Minimum Ürün Tasarım Fikri) ve Pivot
İş Modeli ve Değer Sunum Tuvali (Value Proposition Design)
TANI Modeli (Satacak Ürün/Hizmet Özelliklerini Belirlemek)
KANO Modeli (Japon Prof. Dr Kano adıyla anılır)
Grup Çalışması : Cüzdan dizaynı
Free

Zor Dönemlerde Bayi Olmak. Bayi Nasıl Para Kazanacak ?

Bayilerin kar marjı her geçen sene biraz daha azalmaktadır. Ana …

Free

Zor Dönemlerde Bayi Olmak. Bayi Nasıl Para Kazanacak ?

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Yalın Düşünce, İsraf ve Süreçler,
Bayi Nasıl Para Kazanır ve Bir Şirketin İşleyişi (Fonksiyonlar, Strateji, Hizmet, Satış ve Pazarlama)
Ana Firma ile İlişkiler
Hizmeti Üretmek, Satmak ve Satış Sonrası
Geliri Arttırıp Maliyetleri Düşürmek
Müşteri Niçin Satın Alır ?
Bilgisayardaki Müşteri Verisini Kâra Çevirmek
Müşteri Deneyimi ve Satış Hunisi
Rakiplerin Takibi
Bayinin Pazarlama İletişimi, Yerel Pazarlama
Satış ve SSH Ekibinin Gelişimi – Bilgi, Beceri, Tutum
Satışı Arttırmak ve Bağlantı Takibi
Aktif Satış
Satıcının Kapalı Kutusu ve Görsel Performans Yönetimi
Problem Çözme
Raporlamalar ve Bütçe Yönetiminde Kritik Konular
Satış Tahmini ve Talep Yönetimi
Free

Yeni Ürün Konsepti Oluşturulması Ve Geliştirme Süreci

Günümüzde sosyal, ekonomik ve teknolojik yapıdaki hızla gelişim ve değişim, …

Free

Yeni Ürün Konsepti Oluşturulması Ve Geliştirme Süreci

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Dünyadaki değişim ve trendler
Pazarlamada Yeni Ürün Geliştirmenin önemi ve rolü
Yeni Ürün fikrinin ortaya konması
Yeni ürün konseptinin geliştirilmesi
Konumlandırma (PEST ve SWOT analizi, BCG matrisi)
Pazar ve tüketici araştırmaları
Konseptin fizibilitesi ve değerlendirilmesi (Pazar ve teknik açıdan)
“Ticarileştirme ve Ürün yönetimi (ürün hayat eğrisi ve piyasadan çekme)
Portföy ve ürün gamı yönetimi
Free

Satış Takımlarının Yönetimine Yalın Yaklaşım

Bu eğitim, satış yöneticileri için Yalın Düşüncede liderin rolününü tanımlar …

Free

Satış Takımlarının Yönetimine Yalın Yaklaşım

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Ana firmadan en uçtaki satıcıya kadar süreç ve performans yönetimi (Oobeya; Japonca, Büyük Oda). Görsel Yönetim
Her bir müşteri ile temasta kritik ve takip edilmesi gereken aşamalarının belirlenmesi
Satış süreçlerinde israfın bulunup kaldırılması, problem çözme kültürü (PUKÖ)
Satış ekiplerini asıl işleri olan satış ile uğraştırmak ve satışı arttırmak
Satışta KAIZEN uygulamalarıyla satışın arttırılması
Satışın mali işler, üretim, ürün geliştirme ve diğer bölümlerle ilişkilerinin yönetilmesi
Saha ekiplerinin yetkinliklerinin tanımlanması ve yetkinlik matrisi
Doğru elemanı seçmek
Bireysel gelişim ve zamanı yönetmek
Liderlik, Takım Yönetimi ve Koçluk
Düşünceyi değiştirmek için önce davranış ve alışkanlıkları değiştirmek
Satış Planlama
Aktif ve Filo Satış
Aktif satış ve filo satışında nasıl daha etkili olacağız ?
Müşteriye güven vermek ve müşterinin sürekli takibi nasıl yapılmalı ?
Sürdürülebilir başarı için gerekenler
Ana Firmalar ve bayiler için öneriler
Free

Yalın Satıcı Ve Satış Teknikleri

Bu eğitim, Yalın Düşüncede satıcının yerini ve önemini ortaya koyar. …

Free

Yalın Satıcı Ve Satış Teknikleri

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Yalın Satıcı kimdir, müşterisiyle ilişkisini nasıl geliştirir ?
Satışlarını ve kendi motivasyonunu nasıl arttırır ?
Yalın Satıcının yetkinlikleri, her gün kendini geliştirmesi
Müşterinin kendisinden beklentilerini tam olarak anlamak, müşteriye değer sunmak, müşteri ile kurması gereken güven ilişkisi,
Bilgi, beceri ve tutum, itirazları yönetmek
Ürünü ve rakipleri tanımak, takip etmek
Satıcının stok yapısına, nakit akışına ve işletme sermayesine katkısı nasıl olacak ?
Davranış Stilleri
Satıcı kendini ve müşteriyi tanımalı.
İnsanlar için geçerli kişilik özellikleri ve buna bağlı davranış tarzları nelerdir ? Bu farkları bilmek ilişkilerde daha iyi sonuçlar vermektedir. Kişilere göre farklı davranmak gerekebilmektedir..
Satışı arttırmak için geçerli bir yöntemdir. Psikolojik yönü ağır basan bir eğitim.
Free

Yalın Satış Sistemi (8 Adım), Uygulamalar Ve Yalın Satıcı

“hedef: hızlı, kârlı, daha çok ve sürekli satış” Yalın Düşünce …

Free

Yalın Satış Sistemi (8 Adım), Uygulamalar Ve Yalın Satıcı

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Yalın Düşünce ve Yalın Satış Nedir ?
Yalının Müşteriye Bakış Açısı
Yalın Satış Sistemi – 8 Adım
Yalın Satış Sistemini Anlamak ve Uygulamak (İnteraktif)
Yalın Satıcı Kimdir ?
Satıcının Bireysel Gelişimi
Satıcı Kendini Nasıl Motive Etmeli ?
Rakiplerin Analiz
Free

Satış Ve Operasyon Planlamadan Çizelgelemeye

Stratejik planlarınızı ve bütçelerinizi hazırlamak için yoğun bir emek harcadığınız …

Free

Satış Ve Operasyon Planlamadan Çizelgelemeye

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Satış ve Operasyon Planlama
Ana Üretim Çizelgesi (Master Production Schedule)
Kaba Kapasite Planlama
Sipariş Parti Büyüklüğü / Emniyet Stokları
Malzeme İhtiyaç Planlama (MİP)
Kapasite İhtiyaç Planlama
Üretim Aktivite Kontrol (Detay Çizelgeleme)
Girdi Çıktı Kontrolü
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping