Toplam Sayı: 12 Eğitimler
Görünüm
Free

T Kart Eğitimi

Taiichi Ohno’nun, standartların firma geleceği açısından önemini vurguladığı, “Standardın olmadığı …

Free

T Kart Eğitimi

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
T Kart Tanıtımı ve Faydaları
T Kart Sorumlulukları
Gözlemci
Çalışan
İlk Kademe Yönetici
T Kart Konu Başlıkları ve İçerikleri
T Kart Sayısının Hesaplanması
T Kart Panosunun Oluşturulması
T Kart Sisteminin Uygulaması
Bulguların Kayıt ve Takip Sistematiği
Yönetici ve Çalışan İletişimi
Free

Ölçme Sistemi Analizi – MSA

Eğitimin amacı, ileri ürün kalite planlaması sürecinde kullanılan ve proses …

Free

Ölçme Sistemi Analizi – MSA

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Ölçme nedir? Ölçme Sistemi nedir?
Ölçme sistemleri ile ilgili tanımlar
Temel istatistiksel kavramlar ve tanımlar
Ölçme sistemi analizi yapılmasını gerektiren durumlar
Ölçme sistemi analizi türleri
Niteliksel ölçme sistemleri için (sayısal ölçümler)
Niceliksel ölçme sistemleri için (görsel kontroller, mastar kontrolleri, vb.)
Tahribatlı muayeneler için
Ölçme sistemi analizi adımları
Sistemin tanımlanması
Analiz yönteminin belirlenmesi
Sonuçların değerlendirilmesi ve alınacak aksiyonlar
Free

İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi SPC / İPK

Eğitimin amacı, proses tasarımı kapsamında faydalanılan ve proses kontrol amacıyla …

Free

İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi SPC / İPK

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
İstatistiksel Proses Kontrol ve Kalite Gelişimdeki Rolü
Amacı ve Kullanım Alanları
Proses kontrol yaklaşımı ve buna yönelik kullanılan 7 temel istatistik aracı
Önemli Kavramlar
Proses Değişkenliği
Proses Kararlılığı
Proses yeterliliği
Kalite gelişim Döngüsü
Proses Kontrol Diyagramları
Genel Prensipler
Nitel Kontrol Diyagramları
Nicel Kontrol Diyagramları
İstatistiksel Proses Kontrol Uygulama Süreci
Ölçme sisteminin belirlenmesi
Uygun kontrol tablosunun seçimi
Örnekleme planı
Uygulama ve İzleme
Proses performans ve yeterlilik indekslerinin hesaplanması
Değerlendirme ve iyileştirme
Free

Kalite Maliyetleri

Eğitimin amacı, kurum içinde var olan tüm maliyetlerin, kaliteye etkileri …

Free

Kalite Maliyetleri

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Kalite ve maliyet ilişkisi
Görünen ve görünmeyen kalite maliyetleri (Buzdağı modeli)
Kalite Maliyetlerinin Türleri:
Kalite önleme maliyetleri
Kalite kontrol maliyetleri
Kalitesizlik (başarısızlık) maliyetleri
Kurum içindeki tüm maliyetlerin kalite maliyetleri olarak sınıflandırılması
Kalite maliyetlerini düşürürken kaliteyi artırmak
Kalite maliyetlerine yönelik uygun raporlama sistematiğinin oluşturulması
Kalite maliyeti raporlarının değerlendirilmesi ve bir sürekli gelişim aracı olarak kullanılması
Free

Poka Yoke Eğitimi

Şirketlerimizin rekabetçi gücünü arttırabilmek için yalın şirket yapılanması ve üretimde …

Free

Poka Yoke Eğitimi

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Amacın Açıklanması
Sıfır Hata Felsefesi ve Ulaşılabilirliği
Hata ve Kusur Kavramları
Poka Yoke Tekniği
Poka Yoke’nin Tanıtımı
FMEA ve Poka Yoke
Çevremizde Poka Yoke Örnekleri
Temel Araç ve Gereçleri Tanıyalım
Türkiye’de Yanlışların Tekrarlanmaması
Fabrikalarımızda Poka Yoke’nin Yaygınlaştırılması
Film Gösterimi
Vaka Çalışmaları
Sınav
Free

Yerinde Kalite Eğitimi – İleri

Ürün ya da hizmeti oluşturmak için birçok kaynak kullanırız. Bu …

Free

Yerinde Kalite Eğitimi – İleri

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Niçin “0” hata
Hata maliyetleri
Hatalar hangi süreçlerde meydana gelir
“0” hatalı proses nedir? Nasıl oluşturulur.
JKK (Ji Kotei Kanketsu) (İşi proseste bitir) nedir?, ne sağlar?, nasıl sürdürmeliyiz?
Riyohin Jouken (İyi ürün gereklilikleri) nelerdir?
Riyohin Jouken uygulama adımları.
QA network nedir? QA Network ile prosesi nasıl değerlendiririz?
Henkaten Kanri (Değişkenlik yönetimi) nedir? Henkaten nasıl yönetilmelidir?
Free

Yerinde Kalite Eğitimi – Temel

Değer akışı boyunca, sürece değer katmayan ancak maliyeti arttıran her …

Free

Yerinde Kalite Eğitimi – Temel

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Neden Kalite?
Yalın Yönetim ve Kalite İlişkisi
Yerinde Kalite Kavramı ve Bileşenleri
Kalitesizliğin Önlenmesi
İlk Seferde Doğruluk
Standartlaşma
Ayar Doğrulama Sistemleri
Kalitesizliğin Akıtılmaması
Etkin Kontrol Yöntemleri
Hatasızlaştırma Unsurları
Hata İzleme ve Bilgilendirme
Etkin Problem Çözme
PUKÖ Döngüsü
Doğru ve Etkin Hata Sınıflandırması ve Öncelik Belirleme
Hızlı ve Etkin Acil Önlemler
Etkin Düzeltici Faaliyet Yönetimi
Etkin Ekip Yönetimi
Kalite Liderliği
Sorumluluk Bilinci
Takip ve Geri Bildirim
Üreklilik ve Tutarlılık
Free

Hata Türleri Ve Etkileri Analizi Eğitimi – Fmea

Eğitimin amacı, katılımcılara, günümüzde kullanılan en etkin risk analizi yöntemlerinden …

Free

Hata Türleri Ve Etkileri Analizi Eğitimi – Fmea

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
FMEA Nedir?
Risk Tanımı ve Risk Analizi Yaklaşımı
FMEA Metodolojisi
Fayda ve Kazanımları
Türleri
Uygulama Alanları
Tasarım FMEA
Kullanım Alanları
Tanımlar
Şiddet, Olasılık ve Keşfedilebilirlik İlişkisi ve Risk Öncelik Puanı
Uygulama Adımları
Güncelleme
Proses FMEA
Kullanım Alanları
Tanımlar
Şiddet, Olasılık ve Keşfedilebilirlik İlişkisi ve Risk Öncelik Puanı
Uygulama Adımları
Güncelleme
FMEA Çıktıları
FMEA – Kontrol Planı İlişkisi
FMEA – Düzeltici Faaliyetler İlişkisi
Free

İleri Ürün Kalite Planlaması Eğitimi – APQP

Eğitimin amacı, günümüzde otomotiv zinciri içinde bulunan şirketlerin, yeni ürün …

Free

İleri Ürün Kalite Planlaması Eğitimi – APQP

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
APQP Nedir? Amaçları nelerdir?
Yeni ürün devreye almada müşteri odaklılık
Yeni ürün devreye alma süreci
Planlama
Ürün tasarım ve geliştirme
Proses tasarım ve geliştirme
Ürün ve proses doğrulama
Geri bildirim ve düzeltici faaliyetler
Proses Tasarım ve Geliştirme Çıktıları
İş Akış Şemaları
P-FMEA
Kontrol Planları
İş Talimatları
Ölçme Sistemi Analizi Çalışmaları
Ürün ve Proses Doğrulama Faaliyetleri
Müşteriye numune sunumu ve onay süreci
PPAP gereksinimleri
PPAP dosyasının hazırlanması
Tüm süreç boyunca, proje planlarının takip ve güncellenme sistematiği
Free

Yalın Ürün Geliştirme Eğitimi

Yıllarca Toyota’nın başarısının sırrı üretimde uyguladığı sistemler ve araçlar olarak …

Free

Yalın Ürün Geliştirme Eğitimi

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
<b>Bölüm 1:</b> Değer ve performans
<b>Bölüm 2:</b> Geliştirme sürecindeki israfı görmek
Dağılma
İletişim bariyerleri
Kötü araçlar
El değiştirme
Değersiz bilgi
Bekleme
İyimser Düşünme
Speklere uyum testi
Göz ardı edilen bilgi
<b>Bölüm 3:</b> Geleceği görmek, Yalın geliştirme süreci
Yalın ürün geliştirmenin prensipleri – özet
İsrafa karşı prensiplerin sağladığı karşı önlemler
Prensiplerin, Üst Seviye Ürün Geliştirme Göstergelerine Etkisi
Yalın ürün geliştirmenin prensipleri
Prensip 1: Değer yaratmaya odaklanmak
Prensip 2: Bu odağı girişimci sistem tasarımcılarında (GST) somutlaştırın
Prensip 3: GST’leri küme tabanlı eş zamanlı mühendislik (KTEM) ile destekleyin
Prensip 4: KTEM’i tempolu akış ve çekme sistemiyle çalışan proje yönetim yaklaşımıyla destekleyin
Prensip 5: Akış ve çekme ile yönetim sistemini sorumlu uzmanlar takımı ile destekleyin
<b>Bölüm 4:</b> Değişimi başlatmak
Free

Değer Yönetimi Eğitimi

Değer, üründe müşterinin talep ettiği ihtiyaçları gereken zaman, kalite ve …

Free

Değer Yönetimi Eğitimi

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Değerin tarifi ve değer akışı hakkında bilgilendirme
Katma değer ve fayda yaratmayan özellikler hakkında açıklamalar
Kano diyagramı
Değer yönetimi
Değer mühendisliği ve değer analizi
Hedef maliyetleme
Uygulama önündeki engeller
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping