Toplam Sayı: 13 Eğitimler
Görünüm
Free

Hata Türleri Ve Etkileri Analizi Eğitimi – Fmea

Eğitimin amacı, katılımcılara, günümüzde kullanılan en etkin risk analizi yöntemlerinden …

Free

Hata Türleri Ve Etkileri Analizi Eğitimi – Fmea

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
FMEA Nedir?
Risk Tanımı ve Risk Analizi Yaklaşımı
FMEA Metodolojisi
Fayda ve Kazanımları
Türleri
Uygulama Alanları
Tasarım FMEA
Kullanım Alanları
Tanımlar
Şiddet, Olasılık ve Keşfedilebilirlik İlişkisi ve Risk Öncelik Puanı
Uygulama Adımları
Güncelleme
Proses FMEA
Kullanım Alanları
Tanımlar
Şiddet, Olasılık ve Keşfedilebilirlik İlişkisi ve Risk Öncelik Puanı
Uygulama Adımları
Güncelleme
FMEA Çıktıları
FMEA – Kontrol Planı İlişkisi
FMEA – Düzeltici Faaliyetler İlişkisi
Free

İleri Ürün Kalite Planlaması Eğitimi – APQP

Eğitimin amacı, günümüzde otomotiv zinciri içinde bulunan şirketlerin, yeni ürün …

Free

İleri Ürün Kalite Planlaması Eğitimi – APQP

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
APQP Nedir? Amaçları nelerdir?
Yeni ürün devreye almada müşteri odaklılık
Yeni ürün devreye alma süreci
Planlama
Ürün tasarım ve geliştirme
Proses tasarım ve geliştirme
Ürün ve proses doğrulama
Geri bildirim ve düzeltici faaliyetler
Proses Tasarım ve Geliştirme Çıktıları
İş Akış Şemaları
P-FMEA
Kontrol Planları
İş Talimatları
Ölçme Sistemi Analizi Çalışmaları
Ürün ve Proses Doğrulama Faaliyetleri
Müşteriye numune sunumu ve onay süreci
PPAP gereksinimleri
PPAP dosyasının hazırlanması
Tüm süreç boyunca, proje planlarının takip ve güncellenme sistematiği
Free

Yalın Ürün Geliştirme Eğitimi

Yıllarca Toyota’nın başarısının sırrı üretimde uyguladığı sistemler ve araçlar olarak …

Free

Yalın Ürün Geliştirme Eğitimi

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
<b>Bölüm 1:</b> Değer ve performans
<b>Bölüm 2:</b> Geliştirme sürecindeki israfı görmek
Dağılma
İletişim bariyerleri
Kötü araçlar
El değiştirme
Değersiz bilgi
Bekleme
İyimser Düşünme
Speklere uyum testi
Göz ardı edilen bilgi
<b>Bölüm 3:</b> Geleceği görmek, Yalın geliştirme süreci
Yalın ürün geliştirmenin prensipleri – özet
İsrafa karşı prensiplerin sağladığı karşı önlemler
Prensiplerin, Üst Seviye Ürün Geliştirme Göstergelerine Etkisi
Yalın ürün geliştirmenin prensipleri
Prensip 1: Değer yaratmaya odaklanmak
Prensip 2: Bu odağı girişimci sistem tasarımcılarında (GST) somutlaştırın
Prensip 3: GST’leri küme tabanlı eş zamanlı mühendislik (KTEM) ile destekleyin
Prensip 4: KTEM’i tempolu akış ve çekme sistemiyle çalışan proje yönetim yaklaşımıyla destekleyin
Prensip 5: Akış ve çekme ile yönetim sistemini sorumlu uzmanlar takımı ile destekleyin
<b>Bölüm 4:</b> Değişimi başlatmak
Free

Değer Yönetimi Eğitimi

Değer, üründe müşterinin talep ettiği ihtiyaçları gereken zaman, kalite ve …

Free

Değer Yönetimi Eğitimi

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Değerin tarifi ve değer akışı hakkında bilgilendirme
Katma değer ve fayda yaratmayan özellikler hakkında açıklamalar
Kano diyagramı
Değer yönetimi
Değer mühendisliği ve değer analizi
Hedef maliyetleme
Uygulama önündeki engeller
Free

Tedarik Zinciri

Satın alma şirketin maliyet hedeflerini tutturmak için ana fonksiyonlardan biridir. …

Free

Tedarik Zinciri

Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
VSM – VSD Değer Akışı
Yansanayilerin şirkete mesafesi (leadtime)
Yansanayi ile bilgi akışı (süresi, teyid, uyum)
Landed cost approach / Total Cost of Ownership
Yansanayinin lojistik performansı
Malzeme yönetimi (planlama ve ambar bilgi akışı – ERP & EDI)
Hammadde stoğum ne kadar? Nakit akışıma etkisi nedir? (Stok gün hesabı ve kontrolü ve hedeflendirilmesi)
Lojistik ambarında kaç kişi çalışıyor, verimliliğime etkisi nedir? (Elleçleme maliyetleri)
Milkrun çalışmaları
Kanban’a dahil parçalar ve onun yönetimi
Teslimat miktarını optimizasyonu – ABC ile ilişiklendirilmesi
Leadtime ve hesabı
Hattı seviyelendirme (Leveling / Heijunka)
Yalın terminolojiler (Jidoka, JIT, Pull-Push system pros & cons, Bull-whip effect)
Free

Modül 3 – Strateji

Satın alma şirketin maliyet hedeflerini tutturmak için ana fonksiyonlardan biridir. …

Free

Modül 3 – Strateji

3 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Satın alma-lojistik organizasyonu ve rol paylaşımı
Malzeme grubu stratejileri
Tedarik zinciri değer akışı çalışmaları (supply chain kısmı)
Yıllık hedeflerin yan sanayilerle paylaştırılması
Demirbaş takibi ve kalıp kontratları
Free

Modül 1 – Yan Sanayi Seçimi – Onayı Ve İlişkiler

Satınalma şirketin maliyet hedeflerini tutturmak için ana fonksiyonlardan biridir. Amaç …

Free

Modül 1 – Yan Sanayi Seçimi – Onayı Ve İlişkiler

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Satınalma cirosunun ABC analizi
-Yerli tedarik / yabancı tedarik oranı
-Malzeme gruplarına göre dağılımı
-Malzeme tipine göre dağılımı / malzeme grubu cirosuna göre dağılımı
Tedarikçi yetkinlik değerlendirmesi
-Yıllık yansanayi profili bilgisinin toplanması (ciro, makine parkuru, kapasite, yatırım planları, önemli müşteriler ve cirodaki yerleri)
-Yıllık audit (denetleme) planı
Yepyeni yansanayinin kabul süreci (tedarikçi seçimi) – alternatif arasında arayıp bulma & denetleme kuralları & benchmarking
Yansanayi Piramidi
-Merkezi Satınalma ve rolllerin paylaşımı
-ABC analizine göre yansanayi stratejisi (kazan-kazan prensibi ile çalışmak)
Free

Modül 2 – Satınalma Temel Taşları:Kontratlar / Tedarikçi İlişki Yönetimi

Satın alma şirketin maliyet hedeflerini tutturmak için ana fonksiyonlardan biridir. …

Free

Modül 2 – Satınalma Temel Taşları:Kontratlar / Tedarikçi İlişki Yönetimi

3 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Yansanayiye yaklaşım (direk malzemeler & endirek malzemelerin yönetimi; stratejik partnerlikler ve/veya bağımlılık)
Alternatif yansanayilerle karşılaştırma (Benchmarknig)
Satınalmacının teknik bilgi ve yetkinliği
Kendi hattını veya yan sanayi hattını ne kadar tanıyor?
Gemba toplantılarına katılım,
Tedarikçisinin DPM, PPM değerlerini takip ediyor mu?
Teklif isteme süreci
Ürün geliştirme, Kalite ve diğer destek birimlerle ortak çalışmalara yatkınlık
Ortak toplantıların çıktıları, dokümantasyonu, FMEA ve Lessons Learned bilgileri
Teklif sürecinin değerlendirilmesi
Ürün geliştirme, Kalite ve diğer destek birimlerle çalışırken fiyatın gizliliğinin korunması
Teklif sürecinde olası ECI etkilerinin önce şirket içi ekiple sonrasında tedarikçi ile tartışılması
Kalıp sözleşmesi ve amortisman (KKDF ve diğer vergiler)
Satışın öngörüsünün doğruluk oranı
Kalıp dışında görsel kontrolü azaltacak fikstürlerin fiyata dahil edilmesi
Proje süresince kalıp ihtiyacı ve ilk kalıp maliyetine göre tasarım maliyetinin düşmesi
Prototip üretiminin önemi (projedeki bütçesi – Marshmellow challange örneği)
Yan sanayi seçimi – her departman ile konsensus yapabilmek ve bilgilendirme – Toyota örneği
Tedarikçinin üretim yeri ve depo (pick-up location) denetim ve onay süreci
ECR yönetimi
PCR yönetimi
İş etiği / Satınalma etiği (alınan her favor fiyata dahildir; proto price; akşam yemekleri vs)
INCO Terms, Currency Impact, Palet üstü, koli içi miktarı
Sözleşme
İhtilafların çözümü (Conflict management)
Tedarikçi ile ilişkilerin sonlandırılması (Disengagement management)
Tedarikçiye iş ortağı gözü ile bakmanın önemi
Yan sanayinin kar marjını yememek (GM vs Toyota): Dont get margins of your suppliers but get control of your potentials for improvement
İç piyasa için yerli (Local for local)
İşçilik ağırlıklı mı? Volümetrik parça mı üretiyor? Şirketin kapısına kadar gerçek maliyet ne kadar (TCO)
Global alımda ortak çalışmalar
Tedarikçi ile sözleşme öncesi çalışmalar ve tartışmalarda dikkat edilmesi gereken konular:
Tedarikçinin satış hedefleri nedir? Hattının doluluk oranı nedir? Tier2 seviyesi kimler ve nerelerde?
Soft skills: Masanın neresinde oturmalı, ses tonu, yaklaşım
Yıllık sözleşme müzakere teknikleri:
Alternatifler, riskler
Fiyat belirleme yöntemleri (sabit / değişken / LME /MTZ) Pros & cons (Fiyat değiştirme sıklığı (döviz avantajı veya ERP Programı)
Hammadde sözleşmeleri ve fiyat geçerlilik süresi (endeksleme)
Endirek Satınalma: ihale usulü yarar ve zararları
Tasarım için yansanayi seçimi (Toyota SPDD and SD supplier)
e- Auction (yarar ve zararları)
Yansanayi Periyodik değerlendirmesi (Satınalma, Lojistik, Kalite)
Yansanayi geliştirme programı – VSM – VSD çalışmaları
Supplier Portal (nedir, neler yapılır, neler paylaşılır, performance indicators)
Free

Satın Alma Eğitimleri

Satınalma şirketin maliyet hedeflerini tutturmak için ana fonksiyonlardan biridir. Amaç …

Free

Satın Alma Eğitimleri

Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Modül 1: Yansanayi Seçimi – Onayı ve İlişkiler
Modül 2: Satınalma Temel Taşları: Kontratlar / Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
Modül 3: Strateji
Modül 4: Satınalma Fiyatlarının Güncellenme sıklığı ve denetimi
Modül 5: Tedarik Zinciri
Free

Tedarik Zinciri Oluşturmak

Satın alma şirketin maliyet hedeflerini tutturmak için ana fonksiyonlardan biridir. …

Free
Free

Tedarik Zincirinde Yalın Kavramlar

En basit tanımıyla Satınalma bir işletmenin mal ve hizmet ihtiyaçlarını …

Free

Tedarik Zincirinde Yalın Kavramlar

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Standart Satınalma Sorumlulukları
Doğru Satınalma Nedir? (Tedarikçi Değerlendirme, Geliştirme)
LeanoGame1: Stressfullow – Sürekli Akış Kavramı
Müşteri ve Satınalma, Satınalma’nın Müşterisi kim? (Levelling ve Çekme Prensibi)
LeanoGame2: LogiWhip – Tedarik Zincirinde Kamçı Etkisi
Hedeflere Göre Çalışma
LeanoGame3:Trickare – Hoshin Kavramı
Takım Olmak
Marshmallow Challenge – PUKÖ Kavramı
Satınalma yerine Tedarik Zinciri Bakışı (Değer Akışı Denemesi)
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping