Toplam Sayı: 25 Eğitimler
Görünüm
Free

Hata Türleri Ve Etkileri Analizi Eğitimi – Fmea

Eğitimin amacı, katılımcılara, günümüzde kullanılan en etkin risk analizi yöntemlerinden …

Free

Hata Türleri Ve Etkileri Analizi Eğitimi – Fmea

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
FMEA Nedir?
Risk Tanımı ve Risk Analizi Yaklaşımı
FMEA Metodolojisi
Fayda ve Kazanımları
Türleri
Uygulama Alanları
Tasarım FMEA
Kullanım Alanları
Tanımlar
Şiddet, Olasılık ve Keşfedilebilirlik İlişkisi ve Risk Öncelik Puanı
Uygulama Adımları
Güncelleme
Proses FMEA
Kullanım Alanları
Tanımlar
Şiddet, Olasılık ve Keşfedilebilirlik İlişkisi ve Risk Öncelik Puanı
Uygulama Adımları
Güncelleme
FMEA Çıktıları
FMEA – Kontrol Planı İlişkisi
FMEA – Düzeltici Faaliyetler İlişkisi
Free

İleri Ürün Kalite Planlaması Eğitimi – APQP

Eğitimin amacı, günümüzde otomotiv zinciri içinde bulunan şirketlerin, yeni ürün …

Free

İleri Ürün Kalite Planlaması Eğitimi – APQP

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
APQP Nedir? Amaçları nelerdir?
Yeni ürün devreye almada müşteri odaklılık
Yeni ürün devreye alma süreci
Planlama
Ürün tasarım ve geliştirme
Proses tasarım ve geliştirme
Ürün ve proses doğrulama
Geri bildirim ve düzeltici faaliyetler
Proses Tasarım ve Geliştirme Çıktıları
İş Akış Şemaları
P-FMEA
Kontrol Planları
İş Talimatları
Ölçme Sistemi Analizi Çalışmaları
Ürün ve Proses Doğrulama Faaliyetleri
Müşteriye numune sunumu ve onay süreci
PPAP gereksinimleri
PPAP dosyasının hazırlanması
Tüm süreç boyunca, proje planlarının takip ve güncellenme sistematiği
Free

Yalın Ürün Geliştirme Eğitimi

Yıllarca Toyota’nın başarısının sırrı üretimde uyguladığı sistemler ve araçlar olarak …

Free

Yalın Ürün Geliştirme Eğitimi

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
<b>Bölüm 1:</b> Değer ve performans
<b>Bölüm 2:</b> Geliştirme sürecindeki israfı görmek
Dağılma
İletişim bariyerleri
Kötü araçlar
El değiştirme
Değersiz bilgi
Bekleme
İyimser Düşünme
Speklere uyum testi
Göz ardı edilen bilgi
<b>Bölüm 3:</b> Geleceği görmek, Yalın geliştirme süreci
Yalın ürün geliştirmenin prensipleri – özet
İsrafa karşı prensiplerin sağladığı karşı önlemler
Prensiplerin, Üst Seviye Ürün Geliştirme Göstergelerine Etkisi
Yalın ürün geliştirmenin prensipleri
Prensip 1: Değer yaratmaya odaklanmak
Prensip 2: Bu odağı girişimci sistem tasarımcılarında (GST) somutlaştırın
Prensip 3: GST’leri küme tabanlı eş zamanlı mühendislik (KTEM) ile destekleyin
Prensip 4: KTEM’i tempolu akış ve çekme sistemiyle çalışan proje yönetim yaklaşımıyla destekleyin
Prensip 5: Akış ve çekme ile yönetim sistemini sorumlu uzmanlar takımı ile destekleyin
<b>Bölüm 4:</b> Değişimi başlatmak
Free

Değer Yönetimi Eğitimi

Değer, üründe müşterinin talep ettiği ihtiyaçları gereken zaman, kalite ve …

Free

Değer Yönetimi Eğitimi

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Değerin tarifi ve değer akışı hakkında bilgilendirme
Katma değer ve fayda yaratmayan özellikler hakkında açıklamalar
Kano diyagramı
Değer yönetimi
Değer mühendisliği ve değer analizi
Hedef maliyetleme
Uygulama önündeki engeller
Free

Satış Yöneticileri için Yalın Yönetim ve Satış Modeli

“hedef: hızlı, kârlı, daha çok ve sürekli satış” Satış bölümü …

Free

Satış Yöneticileri için Yalın Yönetim ve Satış Modeli

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Satışta Yalın Uygulamalar
Yalın Satış Sistemi – 7 Prensip
Yalın Satış Modeli– 8 Adım
Satışta Verimi Arttırmak, İsrafı Yok Etmek
Satış Hunisini Boruya Çevirebilmek
Satışın Pazarlama, Üretim, ArGe, Finans ile İlişkileri
Satışın İnovasyona Katkısı
Soru – Cevap
Free

İlişki ve İletişim Yönetimine Yalın Bakış

Yalın Düşünce, israftan arındırılmış süreçlerle müşteriye mükemmel değer sunmayı amaçlar. …

Free

İlişki ve İletişim Yönetimine Yalın Bakış

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Önce Kendimizi Tanıyalım: Alışkanlıklar, Ön Yargılar, İhtiyaçlar
Beyin Nasıl Çalışır
Konfor Alanı ve Akışı Yakalamak
Bilgi – Beceri ve Tutum
Bireyin Farklılaşması
Sormak, Dinlemek, Anlamak, Anlatmak: Karşımdakiyle Birlikte İlerleme
Dijital Dünyada İletişim Şeklimiz
İlişki İçin Bir Metot : Hızlı, Etkin ve Güçlü İlişki Kurmak
Zamanı Etkin Yönetmek
Davranışı Değiştiren Anlatmak Mı Uygulatmak Mıdır?
Sosyal Stiller
İş Hayatında İlişki ve İletişimin Önemi
Takım Olmak, Problem Çözmek ve Diğer Yalın Araçlar
Dinamizm, Motivasyon ve İnsanlarla Birlikte Keyifle Çalışmak
Free

Müşteri Odaklı İnovasyon İçin Metotlar

“ihtiyacın ötesini görebilmek” Müşterinin beklentileri değişiyor. Müşterinin farkında olmadığı ihtiyaçları …

Free

Müşteri Odaklı İnovasyon İçin Metotlar

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Mevcut Müşterini Elde Tut ve Yeni Müşteri Kazan
Konfor Alanının Dışına Çıkmak ve Akış Hali
Müşteri Segmentasyonu ve Satış Hunisi
Bizim Ürün/Hizmetimizle Müşteri Hangi “İş”ini Görüyor! (Job to be done)
Ofisten Çık, İşin Yapıldığı Yerde Ol! (Japonca : GEMBA)
“Müşterilerime Sorsaydım, Benden Daha Hızlı Atlar İsterlerdi” Henry Ford
İnovasyon Yalnızca Ürün Üzerinde mi Yapılır? Başka Alanlar?
Yap – Ölç – Öğren, MVP (Minimum Viable Product – İş Görür Minimum Ürün Tasarım Fikri) ve Pivot
İş Modeli ve Değer Sunum Tuvali (Value Proposition Design)
TANI Modeli (Satacak Ürün/Hizmet Özelliklerini Belirlemek)
KANO Modeli (Japon Prof. Dr Kano adıyla anılır)
Grup Çalışması : Cüzdan dizaynı
Free

Zor Dönemlerde Bayi Olmak. Bayi Nasıl Para Kazanacak ?

Bayilerin kar marjı her geçen sene biraz daha azalmaktadır. Ana …

Free

Zor Dönemlerde Bayi Olmak. Bayi Nasıl Para Kazanacak ?

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Yalın Düşünce, İsraf ve Süreçler,
Bayi Nasıl Para Kazanır ve Bir Şirketin İşleyişi (Fonksiyonlar, Strateji, Hizmet, Satış ve Pazarlama)
Ana Firma ile İlişkiler
Hizmeti Üretmek, Satmak ve Satış Sonrası
Geliri Arttırıp Maliyetleri Düşürmek
Müşteri Niçin Satın Alır ?
Bilgisayardaki Müşteri Verisini Kâra Çevirmek
Müşteri Deneyimi ve Satış Hunisi
Rakiplerin Takibi
Bayinin Pazarlama İletişimi, Yerel Pazarlama
Satış ve SSH Ekibinin Gelişimi – Bilgi, Beceri, Tutum
Satışı Arttırmak ve Bağlantı Takibi
Aktif Satış
Satıcının Kapalı Kutusu ve Görsel Performans Yönetimi
Problem Çözme
Raporlamalar ve Bütçe Yönetiminde Kritik Konular
Satış Tahmini ve Talep Yönetimi
Free

Yeni Ürün Konsepti Oluşturulması Ve Geliştirme Süreci

Günümüzde sosyal, ekonomik ve teknolojik yapıdaki hızla gelişim ve değişim, …

Free

Yeni Ürün Konsepti Oluşturulması Ve Geliştirme Süreci

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Dünyadaki değişim ve trendler
Pazarlamada Yeni Ürün Geliştirmenin önemi ve rolü
Yeni Ürün fikrinin ortaya konması
Yeni ürün konseptinin geliştirilmesi
Konumlandırma (PEST ve SWOT analizi, BCG matrisi)
Pazar ve tüketici araştırmaları
Konseptin fizibilitesi ve değerlendirilmesi (Pazar ve teknik açıdan)
“Ticarileştirme ve Ürün yönetimi (ürün hayat eğrisi ve piyasadan çekme)
Portföy ve ürün gamı yönetimi
Free

Satış Takımlarının Yönetimine Yalın Yaklaşım

Bu eğitim, satış yöneticileri için Yalın Düşüncede liderin rolününü tanımlar …

Free

Satış Takımlarının Yönetimine Yalın Yaklaşım

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Ana firmadan en uçtaki satıcıya kadar süreç ve performans yönetimi (Oobeya; Japonca, Büyük Oda). Görsel Yönetim
Her bir müşteri ile temasta kritik ve takip edilmesi gereken aşamalarının belirlenmesi
Satış süreçlerinde israfın bulunup kaldırılması, problem çözme kültürü (PUKÖ)
Satış ekiplerini asıl işleri olan satış ile uğraştırmak ve satışı arttırmak
Satışta KAIZEN uygulamalarıyla satışın arttırılması
Satışın mali işler, üretim, ürün geliştirme ve diğer bölümlerle ilişkilerinin yönetilmesi
Saha ekiplerinin yetkinliklerinin tanımlanması ve yetkinlik matrisi
Doğru elemanı seçmek
Bireysel gelişim ve zamanı yönetmek
Liderlik, Takım Yönetimi ve Koçluk
Düşünceyi değiştirmek için önce davranış ve alışkanlıkları değiştirmek
Satış Planlama
Aktif ve Filo Satış
Aktif satış ve filo satışında nasıl daha etkili olacağız ?
Müşteriye güven vermek ve müşterinin sürekli takibi nasıl yapılmalı ?
Sürdürülebilir başarı için gerekenler
Ana Firmalar ve bayiler için öneriler
Free

Yalın Satıcı Ve Satış Teknikleri

Bu eğitim, Yalın Düşüncede satıcının yerini ve önemini ortaya koyar. …

Free

Yalın Satıcı Ve Satış Teknikleri

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Yalın Satıcı kimdir, müşterisiyle ilişkisini nasıl geliştirir ?
Satışlarını ve kendi motivasyonunu nasıl arttırır ?
Yalın Satıcının yetkinlikleri, her gün kendini geliştirmesi
Müşterinin kendisinden beklentilerini tam olarak anlamak, müşteriye değer sunmak, müşteri ile kurması gereken güven ilişkisi,
Bilgi, beceri ve tutum, itirazları yönetmek
Ürünü ve rakipleri tanımak, takip etmek
Satıcının stok yapısına, nakit akışına ve işletme sermayesine katkısı nasıl olacak ?
Davranış Stilleri
Satıcı kendini ve müşteriyi tanımalı.
İnsanlar için geçerli kişilik özellikleri ve buna bağlı davranış tarzları nelerdir ? Bu farkları bilmek ilişkilerde daha iyi sonuçlar vermektedir. Kişilere göre farklı davranmak gerekebilmektedir..
Satışı arttırmak için geçerli bir yöntemdir. Psikolojik yönü ağır basan bir eğitim.
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping