Balanced Scorecard

Balanced Scorecard ( Dengelenmiş Hedef Kartı )

YE
Yalın Enstitü

Açıklama

Balanced Scorecard (Dengelenmiş Hedef Kartı) bir stratejik performans yönetim metodudur ve şirketin stratejik planlama çalışmasıyla belirlenmiş yıllık hedef ve stratejilerini organizasyon kademeleri arasında yayarak ve günlük faaliyetler ile denge kurarak hayata geçirilmesini ve toplam performansın geliştirilmesini sağlar.

Bu eğitim, katılımcılara Balanced Scorecard’i tanıtmak ve doğru ve dengeli hedef ve uygun göstergelerin nasıl belirleneceğini, ana stratejiyi işletme düzeyine yayma yaklaşımını ve süreç performans yönetimi ile birlikte bir organizasyonda işletme verimliliğini artırıcı bir strateji uygulama aracı olarak nasıl uygulanabileceğini aktarmak amacıyla düzenlenmektedir. İlave olarak Balanced Scorecard metodunda yaygın olarak kullanım alanı bulmuş performans göstergelerinin süreç yönetimi teknikleri ile nasıl iyileştirilebilecekleri açıklanmaktadır.

Eğitim sonunda katılımcılar Balanced Scorecard uygulamasının özelliklerini, strateji geliştirme sürecini, dört temel perspektifte performans ölçütleri oluşturmayı öğrenmiş olacaklardır.

İçerik

Balanced Scorecard Düşüncesi
Finansal Boyut
Müşteri Boyutu
İç süreçler Boyutu
Sürekli Öğrenme, Gelişim ve Yenilikçilik Boyutu
Performans göstergelerinin Strateji ile olan bağının kurulması
Performans Ölçüm Boyutları
Performans Ölçüt Tipleri
Ölçüt Secim Kriterleri
Verimlilik ve Etkinlik
Sure, Maliyet, Kalite
Hedeflerin yayılımı
Faaliyet planları ve performans ölçümü

Katılımcı Yetkilikler

  • Katılımcılar kendi organizasyonlarında stratejik performans ölçüm sistemini nasıl kuracaklarını,
  • Kurumun stratejisi ve hedefleri ile kritik süreçler arasında nasıl bağ kuracaklarını,
  • Kurumlarda yaygın olarak kullanılan performans göstergelerinin neler olduğunu,
  • Süreç hedeflerinin yayılımı ve performanslarının nasıl ölçüleceğini ve analiz edilerek iyileştirileceğini öğreneceklerdir.

Katılımcı Profili

  • Orta ve üst düzey yöneticiler, stratejik planlama yöneticileri, insan kaynakları yöneticileri, yalın ofis sorumluları
Kurumsal Eğitim/Danışmanlık Talebi İçin Doldurunuz.

Write a review

Write a review
Free
Süre 2 gün
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping