İleri Ürün Kalite Planlaması Eğitimi - Apqp

İleri Ürün Kalite Planlaması Eğitimi – APQP

YE
Yalın Enstitü

Açıklama

Eğitimin amacı, günümüzde otomotiv zinciri içinde bulunan şirketlerin, yeni ürün devreye alma sürecinde uymakla yükümlü oldukları, otomotiv sektörü dışındaki şirketlerde de kullanımı gün geçtikçe artan İleri Ürün Kalite Planlaması konusunda, katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmak, bu planlama sürecindeki tanım ve uygulamaları, pratik uygulamalar yardımıyla somutlaştırmaktır. Seminer kapsamında, İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) uygulamasının amacı, kazanımları, uygulandığı alanlar ve planlama adımları konularında bilgi verilirken, bu adımlar pratik uygulamalar ve örnek çalışmalarla somutlaştırılır.

Bu eğitim şirket/kurum sahibi ve yöneticilerine Yalın Sistem’in bugüne nasıl geldiğini, neden doğru sistem olduğunu, diğer yaklaşımlardan farkını anlatmak üzere tasarlanmıştır. Mükemmel sonuçları almak için mükemmel süreçlere ihtiyacımız var ancak her şeyden önce o süreçleri mükemmelleştirecek insanları yetiştirmeli, motive etmeli ve inandırmalıyız. Süreç ve insanın gelişimini birlikte ele alan yalın düşünce felsefesi, başarıyı kullanılan araçlarda veya üstün bilgi/beceriye sahip çalışanlarda değil, topyekün çabanın aynı doğrultuda şirket hedeflerine yönlendirilebilmesinde arıyor.

İçerik

APQP Nedir? Amaçları nelerdir?
Yeni ürün devreye almada müşteri odaklılık
Yeni ürün devreye alma süreci
Planlama
Ürün tasarım ve geliştirme
Proses tasarım ve geliştirme
Ürün ve proses doğrulama
Geri bildirim ve düzeltici faaliyetler
Proses Tasarım ve Geliştirme Çıktıları
İş Akış Şemaları
P-FMEA
Kontrol Planları
İş Talimatları
Ölçme Sistemi Analizi Çalışmaları
Ürün ve Proses Doğrulama Faaliyetleri
Müşteriye numune sunumu ve onay süreci
PPAP gereksinimleri
PPAP dosyasının hazırlanması
Tüm süreç boyunca, proje planlarının takip ve güncellenme sistematiği

Katılımcı Profili

  • Yöneticiler
  • Proje ve program yöneticileri, kurum içinde yeni ürün devreye alma faaliyetlerinden sorumlu personel
  • Kalite uzmanları, mühendislik / teknik bölüm çalışanları
Kurumsal Eğitim/Danışmanlık Talebi İçin Doldurunuz.

Write a review

Write a review
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping