Toplam Sayı: 32 Eğitimler
Görünüm
Free

Smed Eğitimi

Yalın üretim sisteminde stokların azaltılması, akışın sağlanması, küçük partilerle üretimin …

Free

Smed Eğitimi

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
SMED Öncesi Üretim
SMED’in Esasları
SMED’i Uygulayabilmek İçin Teknikler
Temel SMED Uygulamaları
SMED’i İç ve Dış Setup’a Ayrı Ayrı Uygulamak
SMED’i Anlamak
SMED’in Getirisi
SMED Konusunda Yanlış Uygulamalar – Yapılması Gerekenler
Fabrikalarda SMED’i Uygulamak
Free

İşbaşı Öğretim Eğitimi

Çalışanlara işin kaliteli, güvenli ve doğru bir şekilde yapılması için …

Free
Free

Standart İş Eğitimi

Standart çalışma raporları ve bunların içerdiği enformasyon, TÜS ’ün önemli …

Free

Standart İş Eğitimi

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Toyota ve Standartlaşma
Toyota’da Standartların Oluşturulması ve Geliştirilmesi
Amacı İle Kullanılan Üretim Dokümanları
İş Standartları
Standart İş
İşbaşı Öğretim
İş Analizi
İş Standartlarının tanıtımı
Operasyon Talimatı
İşlem Adımı, Anahtar Nokta ve Sebep Tanımlamaları
Standart İşin Önemi, Avantajları ve Amacı
Standart İşin 3 Unsuru
Takt Süresi
Standart Stok
İşlem Adımlarının Sıralanması
Standart İş Dokümanları
Proses Kapasite Formu
Standart İş Kombinasyon Tablosu
Standart İş Formu
İş Standartları ve Standart İş Karşılaştırması
Çalışma Alanının Yönetimi ve Standart İş
Standart İş ve Liderlik
Standart İş ve Kalite
Standart İş ve Güvenlik
Standart İş ve Finansal Sonuçlar
Standart İş ve Sürekli Gelişim
Üretimi Arttırma Yöntemleri
Değer ve İsraf
3M (Muda, Mura, Muri)
Kaizen
Free

Problem Çözme Teknikleri – İleri

Temel Problem çözme yaklaşımında birçok problemi PUKÖ döngüsü ile 7 …

Free
Free

Problem Çözme Teknikleri – Temel

Bu seminerde analitik ve sistematik olarak problemlerin ele alınması, analiz …

Free
Free

İç Lojistik Ve Malzeme Hareketleri Eğitimi

Günümüzde Rekabetçi ortamda ayakta kalabilmek ve müşteri isteklerine cevap verebilmek …

Free

İç Lojistik Ve Malzeme Hareketleri Eğitimi

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Malzeme sevkiyatında yaşanan problemler nelerdir?
Müşteri (Üretim prosesi) bizden ne bekliyor?
Parça Toplama ve Hatta Besleme için Kanban Kullanımı nasıl olmalı?
Toplayıcı ve Dağıtıcı devir teslim alanları nasıl olmalı?
P Lane ve B lane yapıları,
Hangi yöntemle sevkiyat yapılacağına karar vermek.
Jundate (Sıralama) operasyonları
Junbiki (Sıralı Çekme)
Tomobiki (Birleşik Çekme)
Kowake (Bölme)
Minomi (Sadece Parça)
Exchange (Değiştirme)
Oyoko ( Mother & Chıld Dolly)
Set Parça Besleme (Set Part Supply = SPS)
DPS (Digital Picking Systeam)
Free

Kanban Eğitimi

KANBAN üretim ve malzeme akışını kontrol etmek için kullanılan; üretim …

Free

Kanban Eğitimi

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
KANBAN sistemi tanımı
KANBAN sistemi ile ilgili kavramlar
KANBAN çeşitleri
KANBAN sisteminin çalışma kuralları
Yalın Üretim Sistemi içinde KANBAN’ın yeri
KANBAN sistemi ile ilgili hesaplamalar
KANBAN-MRP-ERP ilişkisi
Diğer üretim akış sistemleri : Sürekli Akış, FIFO, CONWIP, Sıralı Çekme.
Free

Kaizen Eğitimi

Kaizen (Sürekli İyileştirme) felsefesi,Toyota mucizesinin altında yatan en önemli unsurların …

Free

Kaizen Eğitimi

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Türkiye’de İş Dünyasının Durumu
Kaizen; Tanımı, Bizim İçin Bir Çözüm Olabilir mi?
Kaizen Yaklaşımının Açıklanması
Ekip Çalışması
Problem Çözme Teknikleri
Hata Ağacı Analizi
Gözlem Yapma, Veri Toplama ve Ölçüm
Neden-Neden Analizi
Türkiye’de Uygulanan Kaizen Türleri
A3 Raporlama
10 Adım Kaizen Metodu
Politikaların Açılımı – Kaizen
Free

Çekme Sistemi İle Üretim Planlama Eğitimi

Müşterinin istediği ürünü, istediği miktarda ve istediği zamanda sunarken, üretici …

Free

Çekme Sistemi İle Üretim Planlama Eğitimi

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Neden Seviyelendirilmiş Çekme Sistemi?
İtme ve Çekme sistemleri
Seviyelendirilmiş çekme sistemi kurma adımları
Üretim Sistemi Yeterliliğinin Taleple Uyumlandırılması
ABC Analizi
Yenilemeli çekme, sıralı çekme, karışık çekme
Bitmiş ürün süpermarketi kurma
Pacemaker Prosesin Yaratılması
Heijunka ile seviyelendirme
Pacemaker Öncesi Üretimin Kontrolü
Süpermarket kurma
Transfer rotalarının belirlenmesi, PFEP
Kanban (üretim, çekme, sinyal)
Alternatif kanban türleri
2 Bins, Kitting, JIS
FIFO, CONWIP
Sistemin Yaygınlaştırılması
Tedarikçi Kanban’ı
Milk-run
Standartlaştırma ve Geliştirme
Free

Sürekli Akış Yaratmak Eğitimi

Sürekli akış, hammadde, malzeme ve parçaların ardışık yapılan operasyonlarla hiç …

Free

Sürekli Akış Yaratmak Eğitimi

2 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
İşin Tanımı, İş Elemanları, İşlem Süreleri
Üretim Temposunu Belirleme
Hücre Yerleşimi ve U Tipi hücre
Malzeme, Operatör ve Bilgi Akışı
Makine Planlama
İş Yükü Dengeleme
Malzeme Yönetimi
Model Dönüş Sürelerinin Kısaltılması
Yerinde Kalite Prensibi
Ürün Karmasını ve Üretim Miktarını Dengeleme
Sürekli İyileştirme
Uygulama Planı ve Uygulamanın Denetlenmesi
Free

Yalın Üretim Teknikleri

Diğer yönetim felsefelerinin aksine Yalın Sistem, genel fikir ve kavramların …

Free

Yalın Üretim Teknikleri

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
KAIZEN; Sürekli iyileştirme
JIT; Tam Zamanında Üretim
VSM; Değer Akışı Haritalama
Tek parça akış ve U-hücre
Çekme sistemleri, FIFO ve Süpermarket
Kanban, Milk run
HEIJUNKA; Talep – Üretim Seviyelendirme
SMED; Model dönüş süresinin kısaltılması
5S; Problem kaynaklarını yok etme
HOSHIN KANRI: Stratejik Hizalanma
YAMAZUMİ: İş ve Kapasite Dengeleme
Poka-Yoke; Hata önleyici düzenekler
Jidoka; Otonomasyon
Görsel yönetim
Standart iş
A3; Problem çözme ve raporlama
Free

Otonom Bakım Eğitimi

Üretim biriminin bakım faaliyetlerine aktif katılımı, kaçınılmaz bir gereksinim olmaya …

Free

Otonom Bakım Eğitimi

1 gün
Tüm Seviyeler
Eğitim İçeriği
Otonom Bakım Tanıtımı:
Birinci Adım: Temizlik ve Kontrol
İkinci Adım: Ulaşılması Güç Noktalar
Üçüncü Adım: Geçici OB Standartları
Dördüncü Adım: Genel Kontroller
Beşinci Adım: Otonom Kontroller
Altıncı Adım: Standardizasyon
Yedinci Adım: Tam Otonom Bakım
Önerilen Yol Haritası
Operatörlerden beklenen beceriler
OB için Eğitim
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping