Standart İş Eğitimi

Standart İş Eğitimi

YE
Yalın Enstitü

Açıklama

Standart çalışma raporları ve bunların içerdiği enformasyon, TÜS ’ün önemli unsurları arasında yer alır. Üretimdeki bir kişinin diğerlerinin anlayabileceği şekilde standart bir çalışma raporu kaleme alabilmesi için onun önemini anlamış olması gerekir. Yüksek üretimde verimlilik; hatalı ürünler, faaliyet hataları ve kazaların tekrarlanması önlenerek ve işçilerin düşünceleri işe katılarak sağlanabilir. Bunların hepsi, o göze görünmeyen standart çalışma metotları sayesinde olabilir diyen Taiichi Ohno, Toyota’nın başarısında standartlaşmanın önemini vurgularken, uygulamalarındaki anahtar nokta konusunda ipucu vermiştir. Çalışma alanında standartlaşma Toyota’da uygulandığı gibi İlk kademe Yöneticileri ve çalışanlar arasındaki işbirliği ile sağlanabilirse performans ve sürekli gelişim üzerindeki başarısı görülebilir. Standart iş insan hareketlerine odaklanarak, bir işle ilgili operasyonların en verimli metodunu standartlaştırmak için kullanılır. Standart iş için gerekli 3 unsur; takt zamanı, işlemlerin sırası ve standart proses içi stoktur. Standart iş prosesinde kullanılan formlar, kalite, maliyet ve güvenlik performansın geliştirilmesi için, bir alandaki malzeme, makine ve insanın en etkin kullanımını tanımlamak için birlikte kullanılır.

İçerik

Toyota ve Standartlaşma
Toyota’da Standartların Oluşturulması ve Geliştirilmesi
Amacı İle Kullanılan Üretim Dokümanları
İş Standartları
Standart İş
İşbaşı Öğretim
İş Analizi
İş Standartlarının tanıtımı
Operasyon Talimatı
İşlem Adımı, Anahtar Nokta ve Sebep Tanımlamaları
Standart İşin Önemi, Avantajları ve Amacı
Standart İşin 3 Unsuru
Takt Süresi
Standart Stok
İşlem Adımlarının Sıralanması
Standart İş Dokümanları
Proses Kapasite Formu
Standart İş Kombinasyon Tablosu
Standart İş Formu
İş Standartları ve Standart İş Karşılaştırması
Çalışma Alanının Yönetimi ve Standart İş
Standart İş ve Liderlik
Standart İş ve Kalite
Standart İş ve Güvenlik
Standart İş ve Finansal Sonuçlar
Standart İş ve Sürekli Gelişim
Üretimi Arttırma Yöntemleri
Değer ve İsraf
3M (Muda, Mura, Muri)
Kaizen

Katılımcı Yetkilikler

 • Bu modülü tamamlayan katılımcılar;
 • Toyota için standartlaşmanın önemini ve sınıflandırmasını öğrenecek,
 • İş Standartları ile Standart İş arasındaki farkları açıklayabilecek,
 • İşlem Adımı, Anahtar Nokta ve Sebep tanımlamalarını yaparak operasyon talimatı oluşturabilecek,
 • Standart İş’in avantajlarını açıklayabilecek,
 • Standart İş’in 3 Unsurunu (Takt Süresi, Standart Stok ve İşlem Adımlarının Sıralanması) öğrenerek firma uygulamalarını yapabilecek, ,
 • Standart İş Dokümanlarını kullanarak firmasına ait dokümanları oluşturabilecek,
 • Çalışma alanının yönetimi ve Standart İş arasındaki bağlantıyı öğrenerek kendi sorumluluk alanlarına aktarabilecek,
 • Standart İş’in yardımıyla bu alanları liderlik, kalite, güvenlik, sürekli gelişim ve finansal sonuçlar bağlamında yönetebilecek,
 • 3M’yi (Muda, Mura, Muri) öğrenerek firmalarındaki israfları görebilecek,
 • Standart iş ile ilgili bilgileri başkalarına aktarabileceklerdir.

Katılımcı Profili

 • İlk kademe yöneticiler için firma içi eğitim ya da bu katılımcı grubu için açılan eğitimler önerilir. İlk Kademe Yöneticiler çalışanlardan sorumlu olan ve/veya çalışanları yönlendiren yönetici, müdür, şef, grup lideri, formen, takım lideri vb. kişilerdir.
 • Firmada sistemin kurulması ve uygulanmasından sorumlu olan Yönetici Müdür, Mühendis ve (**) ilk kademe yöneticiler(Forman, Grup Lideri Takım Lideri)
Kurumsal Eğitim/Danışmanlık Talebi İçin Doldurunuz.

Write a review

Write a review
Free
Süre 2 gün
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping