Buket Besen

  0
  4494

  buket-besen-kafali

  Buket Besen

   

   

   

   

   

  Buket Besen Kafalı, gerek aldığı teorik eğitim gerekse 18 yıllık aktif profesyonel yaşamı boyunca pazarlama ana fonksiyonu ve bu fonksiyonun tüm alt süreçlerinde bulundu. Ulusal ve uluslararası pazarlarda, pazarlamanın dört ana fonksiyonu olan; ürün yönetimi, dağıtım kanalı yönetimi, iletişim ve fiyatlandırma konularının dışında, yeni pazarlama girişimleri ve işbirlikleri için gerekli iş ve finansal gerekçelerin ortaya konulması ve yönetilmesini sağladı. Yoğun üst düzey yöneticilik deneyiminin paralelinde, re-organizasyon çalışmalarına liderlik etti. Pazarlamanın en önemli iddiası olan “tüketici için değer yaratma” felsefesi doğrultusunda, tüketici, satıcı ve üretici üçgenindeki koordinasyonları yönetti.

  Kafalı, halen Bahçeşehir Üniversitesi’nde MBA programında Pazarlama ve Marka Yönetimi konularında ders vermekte ve aynı zamanda; profesyonellere yönelik pazarlama yönetimi konusunda, eğitim ve koçluk çalışmaları yapmaktadır.

  Kafalı, 1970 İstanbul doğumludur. Evli ve bir kız çocuğu sahibidir.

  Profesyonel Profil

  Profesyonel iş yaşamına 1994 yılında, Kar Şirketler Topluluğu’nun Kar-Et ve Kar-Gıda şirketlerinde başlayan Kafalı, projenin kuruluş aşamasına ilişkin bütçe çalışmalarının ve fizibilitenin yapılması, uzmanlarla ve çiftçilerle görüşülerek proje tanıtımlarının yapılması, teknik ve finansal proje yönetimine ilişkin raporların oluşturulması görevlerinde bulundu.

  1997 yılında Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.’ye geçti.

  1997 – 2002 yılları arasında Ürün Sorumlusu olarak görev aldığı dönemde sorumlusu olduğu ürün gruplarının özelliklerinin tesbiti ve yol haritalarının oluşturulması, yeni ürün ihtiyaçlarının tesbiti, yenilikçi fikrin geliştirilmesi, fabrikaların ARGE bölümleriyle projelerin takibi, ürün tedariği (fabrikalar ve/ya dışardan), ürün broşürlerinin hazırlanması, fiyat listelerinin oluşturulması, satış ekibin eğitim verilmesi ve eğitim malzemelerinin oluşturulması işlerinde görev aldı.

  2002 – 2005 yılları arasında tüm beyaz eşya grubunun Pazarlama Müdürlüğü’ne getirildi. Beyaz eşya ürün grubu içinde yer alan 5 kategorinin (yıkayıcı, pişirci, soğutucu, klima, süpürge ve KEA) ve 4 farklı markanın (Vestel, Regal, Zanussi, Whirlpool), tüm Pazarlama fonksiyonlarının yönetimi ve farklı dağıtım kanalları bazında pozisyonlanarak satış stratejilerinin oluşturulmasından sorumlu oldu. Ayrıca, büyük ölçekli yabancı iş ortaklıklarının ve marka distribütörlük çalışmalarına liderlik etti.

  2005 – 2006 yılları arasında Grubun İletişim Müdürlüğü’ne atandı. Pazarlama ve kurumsal iletişim çalışmalarıyla; marka yönetimi, medya ilişkileri ve satınalması, medya, halkla ilişkiler ve yaratıcı ajansların yönetimini yaptı. Tüm iletişim harcamalarının ROI prensibiyle raporlanması ve yönetime sunulmasını sağladı.

  2006 – 2010 yılları arasında, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. İlk 3 yıl Türkiye, son 2 yılı yurtdışı (Kazakistan, Gürcistan, Suriye, Lübnan, Ürdün, Iran, Irak, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Ermenistan, KKTC) pazarı olmak üzere, marka oluşturma, büyüme ve yayılmaya ilişkin, entegre pazarlama planlarının oluşturulması ve yönetimini yaptı.  Bunun dışında Vestel’in sahip olduğu mağazaları için strateji, taktik ve iş programlarının oluşturulmasını ve stratejik işbirliklerinin geliştirilmesini sağladı.

  2010 yılında, Bahçeşehir Üniversitesi MBA programında, Pazarlama ve Marka dersleri vermeye başladı. Aynı zamanda; profesyonellere (kurum ya da birey) pazarlama yönetimi konusunda, eğitim ve koçluk yapmaktadır.

  Akademik Profil

  1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi “İşletme Mühendisliği” bölümünden ikincilik derecesiyle mezun oldu. Özel Hastanelerde “Sağlık Hizmetlerinin Pazarlaması” nı incelediği bitirme tezi çalışmasında özel hastanelerin pazarlama bakış açısıyla yönetim ve iş süreçlerini inceledi. Sonuçları Sağlık Bakanlığı ile paylaşılan proje, Bakanlık tarafından “takdir” gördü.

  1991 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde “Endüstri Mühendisliği” bölümünde yüksek lisan çalışmalarına başlayan Kafalı, ”Performans Yönetim Sistemi” konusundaki tez çalışmasının uygulamasını yine Sağlık Sektörü’nde yaptı. Çok girdili ve çok çıktılı üretim ortamlarında verimlilik ve etkinlik ölçümünde ve özellikle hizmet sektörünün performans ölçümünde yaygın olarak kullanılan DEA (data envelopment analysis) metodunu uyguladığı tez çalışmasıyla özel ve kamu hastanlerindeki “göreli” etkinlik kriterleri ile ölçümünü amaçladı.

  1995 yılında doktora çalışmalarına başlayan Kafalı, “Marka Sermayesinin (Brand Equity) Oluşumu ve Tüketici Satınalama Kararındaki Etkileri” ni incelediği tez çalışmasıyla 2002 yılında “doktor” ünvanını aldı. Tez çalışmasıyla, tüketicinin kafasında marka ederinin nasıl yaratıldığı ve bunu satınalma davranışına nasıl dönüştürdüğünü ortaya koymayı amaçladı. Belirlenmiş kriterlere göre marka ederinin ölçülmesi ve marka ederinin marka tercihi ve satınalma niyeti üzerindeki etkisinin inceledi. Çalışmada, marka ederini tüketici tabanlı olarak ölçtü ve bulgularla tüketici satınalma niyetinde marka ederi değişkeninin etkisini teyit etti. Çalışma makale olarak yayınlandı.

  PAYLAŞ
  Sonraki İçerikCan Yükselen