Dağıtım Kanalı Yönetimi ve Perakendecilik

0
3239

Mükemmel ürünler ancak mükemmel satış noktalarıyla hayat bulabilir. Potansiyel olarak başarılı olabilecek pek çok ürün maalesef doğru kanal kurgusuyla tüketiciye ulaştırılamadı için “başarısız” lıkla adlandırılarak yok oluyor. Pazarlamacılar hatanın nerede olduğunu bulana dek, doğru dağıtım kanalıyla doğru zamanda piyasada olan rakipleri belki de çok daha düşük özellikli ürünleriyle “başarılı” oluyor. Pek çok yaratıcı fikir, kurum gibi…

 

Doğru zamanda, doğru yerde ve tabii ki doğru ellerde bulunmamanın sonucu ağır oluyor. Pazarlama faaliyetlerinin etkili olabilmesi ve başarıya ulaşabilmesi için dağıtım kanalının seçimi ve kanal üyeleri arasındaki ilişkiler çok önemlidir. İstenilen satış başarısının elde edilebilmesi için dağıtım kanalı içerisindeki her bir üyenin tatmini çok önemlidir. Dağıtım Kanalı Üyelerinin süreçlere doğrudan katılımı ile firmaların yapacağı reklam ve tutundurma çalışmaları, toplam maliyet indirimi, satış miktarları, garantileri ve satış sonrası hizmetleri doğrudan etkilenmektedir. Özellikle günümüzde, direkt ve dolaylı satış kanalları geliştikçe, genişledikçe ve güçlendikçe organizasyondaki en büyük satış mücadelesi dağıtım kanalının yönetimi haline gelmiştir.

 

Bir tarafta penetrasyonu artırma ihtiyacı; müşterilere olabildiğine çok noktada görünür olmak, diğer tarafta maliyet açısından rekabetçi olmanın giderek yükselen baskısı ve sabit maliyetlerin olabildiğine azaltılması. Kaynakları en iyi şekilde kullanma, ürün ve/ya hizmetlerin ihtiyaçlarını öğrenme ve bunlara göre hareket etme ihtiyacı doğmuştur.

 • Dağıtım Kanalının Yapılandırılması
 • Dağıtım Kanalı Stratejileri
 • Dağıtım Kanalında Çatışma, işbirliği, Bağımlılık ve Rekabet
 • Modern Perakendeciliğin Gelişimi ve Perakendecilik nedir?
 • Perakendecinin sorumlulukları
 • Perakende Pazar Stratejileri
 • Perakende Yer Seçimi Kararı
 • Perakendecilikte Pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve konumlandırma
 • Perakendecilikte Ürün karması Kararları, Kategori Planlaması
 • Uygulamalara dair güncel örnekler

 • Ürün ve servislerinin içinde bulunmasını istedikleri pazarları tanımlayabilme,
 • Pazar şartları ve rekabeti analiz edebilme,
 • Rekabetçi kanal analizi geliştirebilme,
 • Direkt ve dolaylı kanalların geliştirilmesinde teknoloji ve internetin katkısını tanımlayabilme,

 • Pazarlama ve Satış yöneticileri, ürün ve satış sorumluları

1 Gün