HASTANE DEĞER AKIŞLARINI BELİRLEME & YÖNETME EĞİTİMİ

0
2837

Hastaneler genellikle tıbbi uzmanlıklar bazında örgütlenmiş (silo) yapılardır. Hastaların tedavisi bu fonksiyonel birimlerin pek çoğundan geçen bir süreç ile gerçekleşir. Sağlıktaki önemli bir sorun herkesin kendi kısmını bilmesi ve sürecin bütününün görülememesidir. Her bir işlem adımında kaliteli hizmet sunulsa bile işlemler arası geçişte sorunlar yaşanır. Hasta gözünde ‘değer’e odaklanarak hastanelerde ‘kesintisiz hizmet akışı’ sağlamak mümkündür.

Değer Akış Haritası, hastanın müracaatından tedavisinin tamamlanarak çıkışına kadarki süreci bir bütün olarak görebilmeyi ve iyileştirebilmeyi sağlayan çok etkin bir araçtır. Malzeme/ilaç temininden sağlık hizmetinin planlamasına, her bir hizmet alanını ve birbirleri arasındaki ilişkiyi, iş yapma yöntemlerini mevcut haliyle ve veriye dayalı olarak Mevcut Durum resmettikten sonra sürecin tamamı için yalın prensiplere dayalı yeni bir çalışma modeli, yani Gelecek Durum Haritası tasarlanır. Bu iki harita arasındaki farklar stratejik hedeflerinize hizalanmış ve kazancı hesaplanmış bir Yol Haritası elde etmenizi sağlar. 

Bu eğitimde, kurumunuzun mevcut işleyiş şeklini sorgulamak, israf kaynaklarını görebilmek, israfların kök sebeplerini anlamak ve bunlardan arındırmak için kullandığımız Değer Akış Haritası tekniği sağlık sektörüne spesifik olarak anlatılmaktadır. Eğitimde örnek vaka üzerinden mevcut ve gelecek durum değer akış haritalarının nasıl çizileceği aktarılmaktadır. Eğitime 1 gün daha ilave edilerek seçilen gerçek bir alanda uygulamalı olarak da verilebilir. 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Modül 1 – Yalın Düşünce

1.1. Tarihçe ve Yalın İlkeler

1.2. Değer, Yalın Değer Akışı ve Temel İsraf Alanları

Modül 2 – Mevcut Durum Değer Akış Haritası

2.1. Değer Akışı Çizilecek Alanı Seçme

2.2. Mevcut Durum DAH Çizim Tekniği

2.3. Seçilen Süreçteki Temel İsraflar

2.4. Süreç Adımlarını Gözlemleme Teknikleri

2.5. Malzeme ve Bilgi Akışı Verilerinin Toplanması

2.6. Mevcut Durum Değer Akış Haritası Çizimi ve Problemlerin Tespiti

Modül 3 – Gelecek Durum Değer Akış Haritası

3.1. Gelecek Durum DAH Çizim Tekniği

3.2. Değer Akışını İyileştirme Teknikleri

 • Çevrim Zamanı, Takt Zamanı, Akış Süresi, Yönetim Dilimi
 • Akış Hücresi ve Model Hücre
 • Talep Seviyelendirme, İş Yükü ve Hasta Talebinin Dengelenmesi (Heijunka)
 • Çekme Sistemleri (Süpermarket / FIFO/ Kanban) ile Malzeme Stok Yönetimi

3.3. İyileştirme Alanlarının Tespiti ve Gelecek Durum Değer Akış Haritası Çizimi

Modül 4 – İyileştirmelerin Planlanması ve Gerçekleştirilmesi

4.1. Uygulama Planı

4.2. Kazanımlar ve Örnekler

 1. gün (tercihe bağlı)

Seçilen pilot alanda kuruma ait gerçek veriler kullanılarak grup çalışması yolu ile Mevcut Durum Değer Akış Haritasının bizzat katılımcılar tarafından hazırlanması 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Değer ve israfı ayırt edebilme
 • Yalın değer akışının temel özelliklerini bilme ve yalın değer akışını tasarlayabilme
 • Değer akışı haritasını çizebilme ve değer akış haritalarını yorumlayabilme

UYGULAMA ŞEKLİ VE SÜRE      

1 gün / gerçek alanda uygulamalı olursa 2 gün (Bu eğitimden önce Yalın Hastane Temel Eğitiminin alınması tavsiye edilir) 

KATILIMCI PROFİLİ

 • Sağlık kuruluşlarının kalite temsilcileri, yönetici & idari kadrolar
 • Saha çalışanları (hekimler, hemşireler, hasta bakıcılar, teknisyen vb.)
 • Destek birimlerindeki çalışanları (İK, Finans, Bilgi İşlem, Lojistik vb.)
 • Sağlık kuruluşlarına hizmet veren kurumların çalışan ve yöneticileri

Bilgi Talep Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Telefon (gerekli)

Talebiniz