HEDEF YAYILIMI VE BİREYSEL PERFORMANS YÖNETİMİ

0
5200

Resim1Hedef Yayılımı, kurum genelinde ortak bir yön birliği sağlamak amacıyla, kurumsal hedef ve stratejilerin, belirlenecek alt hedef ve faaliyetler yoluyla organizasyonun alt kademeleri ve ardından bireylere indirgenmesidir.

Bu süreç çerçevesinde, kurumsal hedef ve stratejilerin  yaşama geçirilebilmesi  için gerçekleştirilmesi gereken alt hedef ve faaliyetler, organizasyondaki alt birimlerinin ve kişilerin  performansının değerlendirilmesine de girdi sağlamaktadır.

Hedef Yayılımı ve Bireysel Performans Yönetimi kapsamında, kurumların bir yandan günlük operasyonları beklenen kalite, hız ve verimlilikte yürütülürken, uzun dönemli hedef ve stratejilerinin de etkin biçimde yaşama geçirilebilmesi için bölümler ve bireylere düşen sorumluluklar somut ve ölçülebilir performans hedefleri olarak tanımlanmaktadır. Bu süreçte, kurumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun olarak Hoshin-Kanri ve Balanced Scorecard  metodolojilerinden yararlanılmaktadır.

Hedef Yayılımı adı verilen bu çalışmanın ardından her bir çalışanın stratejik ve operasyonel sorumlulukları dikkate alınarak ilgili dönem içinde yerine getirmesi beklenen hedefleri içeren Kişisel Hedef Kartları oluşturulmaktadır.

Hedef Kartlarının netleştirilmesine paralel olarak;

  • Kartlarda yer alan her bir göstergenin ölçülüp raporlanmasına yönelik Raporlama Sistemi tanımlanmakta,
  • Göstergelere ilişkin ölçüm sonuçlarının izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik Toplantılar Sistemi tasarlanmakta,
  • Yıllık performans değerlendirme sonuçlarının ne şekilde değerlendirileceği kurgulanarak ve diğer kurumsal sistem ve süreçlerle (Prim Sistemi, Ödül Sistemi, Kariyer Yönetimi, Atama / Terfi Kararları vb.) entegrasyonu sağlanmakta,
  • Sürecin yıllık periyotta işleyen rutin bir süreç haline gelebilmesi için gerekli operasyonel tanımlamalar (prosedürler, uygulama araçları vb.) yapılmaktadır.

CEVAP VER