Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER)

0
1460

Sağlık Turizmi Kümesi İhtiyaç Analizi Açılış Toplantısı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) organize ettiği Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi’nin (Hiser) açılış toplantısı, Yalın Enstitü’nün sunumu ve Antalya’dan 11 klinik ve 3 hastanenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Proje açılış sunumunun ardından yapılan çalıştayda,

  • Sektörü bölgesel olarak etkileyen teknolojik, ekonomik, sosyal ve politik unsurlar
  • Türkiye’nin çevresindeki hizmet ihraç edilebilecek bölgenin analizi ve rekabet
  • Antalya’daki sağlık turizminin geliştirilmesinin önündeki engeller,
  • Türkiye’nin ve Antalya bölgesinin önündeki fırsatlar,
  • ele alınarak yapılması gereken ana faaliyetler planlanmıştır.
  • Ardından firma ziyaretleri programına geçilmiştir.

Türkiye’ye döviz kazandırmak üzere, hizmet ihracatının daha da artırılması için HİSER projelerini son derece kıymetli olarak değerlendiriyoruz.

Hakan Akgül

Danışman, YK Üyesi – satış, strateji, inovasyon, yönetim sistemi ve liderlik

hakan.akgul@lean.org.tr

Makaleler için: https://lean.org.tr/satis-strateji-yonetim-inovasyon-makaleleri/

CEVAP VER