İhtiyaç Analizi

Yalın Enstitü olarak 2012 yılından bu yana Ekonomi Bakanlığının 2010/8 tebliği kapsamında kümelere ihtiyaç analizi çalışması yapmaktayız. Genel olarak ihtiyaç analizi alışmalarında;

 • Bölgesel Analiz
 • Sektörel Dünya Analizi
 • Sektörel Hedef Pazar Analizi
 • Sektörel Türkiye Analizi
 • Küme Analizi

yapılarak “detaylı pazar analizi”  oluşturulmaktadır. Amacımız kümenin bulunduğu bölge koşullarını ve Türkiye koşullarını inceleyerek firmaların hedef ülkelere ziyaretlerini gerçekleştirmeden önce o ülkedeki tüketici davranışlarını ortaya koymak ve karşılaşacakları manzaranın ön çalışmasını yapmaktır. “detaylı pazar analizine” ek olarak firmaların;

 1. Satış ve Pazarlama yetkinliği,
 2. Depo ve lojistik
 3. Üretim sistemleri
 4. İnsan kaynakları
 5. Ortak altyapı
 6. Tedarik zinciri
 7. Hedef Pazar beklentileri
 8. İlişki ve ağları

Yalın Değerlendirme Programı’ çerçevesinde değerlendirerek firmaların mevcut durumları irdelemekteyiz. Proje başlangıcında ‘Yalın Değerlendirme Programı’ küme firmalarının bulunduğu sektöre göre özelleştirilerek firmalar tek tek ziyaret edilmekte ve süreç sahipleriyle mülakatlar yapılmaktadır. Bu ziyaretler sonunda hem firma bazında hem de kümenin ortak problemleri 8 ana başlık ve 25 alt başlık altında mevcut durum ve önerilerle birlikte gelecek durumu raporlamaktayız.

İşletme, Çalışan Sayısı ve Öncü FirmalarDetaylı Pazar analizi ve Yalın Değerlendirme programı çıktıları derlenerek kümenin ihtiyaç ve beklentileri ortaya konulmaktadır. Küme firmalarının 3 yıllık proje kapsamında hangi eğitim ve danışmanlıkları almaları ve hangi ülkelerde aktif pazarlama faaliyetlerinde bulunmaları gerektiğine dair yol haritası sunulmaktadır. Ana amacımız firmaların devlet desteğini alarak rekabet güçlerini arttırmak ve dünya pazarından daha fazla pay almasını sağlamaktır. Bugüne kadar;

 1. Adana Sanayi Odası Mobilya kümesi
 2. İMİB Doğal Taş Makineleri
 3. İİB Şekerli Mamuller ve Pastacılık Ürünleri
 4. İstanbul, Bursa ve İnegöl Mobilya Sektörü
 5. İnegöl Mobilya
 6. İstanbul Mobilya
 7. İnegöl Mobilyum Avm kümesi
 8. Print in İstanbul; matbaa
 9. CartonTürk
 10. İstanbul Hububat
 11. Un Maya ve Katkı maddeleri sektörü
 12. İnegöl Mobiliyum AVM
 13. İİB Şekerleme ve Çikolata Sektörü

gibi kümelerin ihtiyaç analiz çalışmalarını başarıyla gerçekleştirirken, Çorum Gıda İşleme Makinaları üreticileri ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Otomotiv kümesinin eğitim danışmanlık hizmetini de vermiş bulunmaktayız.

B2B Tüketim ve Ticaret Dengesi - Pazar Analizi Çalışma Örnekleri
ihtiyaç analizi

İhtiyaç analizi çalışması, eğitim danışmanlık yurt dışı fuar katılımı gibi konulara yeterli bütçeyi ayıramayan ve henüz ihracat yapmayan ya da ihracat değerini arttırmak isteyen KOBİ’lerimiz için mükemmel fırsatlar sunmaktadır.

Yalın Enstitü olarak kümelere hem ihtiyaç analizi hem de eğitim ve danışmanlık konularında her zaman destek vermeye hazırız.

Adana Sanayi Odası, İhtiyaç Analizi

Adana Sanayi Odası’nın düzenlediği Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (UR-GE) Projesi Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Küme firmalarıyla yapılan proje kapanış toplantısında raporun genel sunumuyla birlikte yol haritası değerlendirilmiş ve projenin ana kararları alınmıştır.

ihtiyaç analizi
ihtiyaç analizi

14 firmanın katıldığı kümede modern ve oyma mobilya üreticileri birlikte hareket ederek proje süresince belirlenen eğitim ve danışmanlıkları alarak, hem verimliliklerini arttırarak ihracatta sürekliliği sağlayacaklardır.