Yalın Enstitü olarak 2012 yılından bu yana Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 tebliği kapsamında kümelere ihtiyaç analizi çalışması yapmaktayız. İhtiyaç analizi çalışmalarında, kümenin bulunduğu sektörü makro boyutta inceleyerek “detaylı pazar (ülke) analizi” yapmaktayız. Sektörün Türkiye ve Dünya’daki mevcut durumu ve gelecek durumu araştırılarak bilimsel verilerle hedef pazarlar belirlemekte ve belirlenen hedef ülkelerin demografik, ekonomik, sektörel verileri, pazardaki trendler, pazara giriş koşulları, engeller, gümrük vergileri gibi konular ayrıntılı olarak incelenmektedir. Amacımız küme içindeki firmaların hedef ülkelere ziyaretlerini gerçekleştirmeden önce o ülkedeki tüketici davranışlarını ortaya koymak ve karşılaşacakları manzaranın ön çalışmasını yapmaktır. “Detaylı pazar analizine” ek olarak firmaların;

  1. Satış ve Pazarlama yetkinliği,
  2. Ortak altyapı
  3. Tedarik zinciri
  4. Hedef Pazar beklentileri
  5. İnsan kaynakları
  6. İlişki ve ağları

Yalın Değerlendirme Programı’ çerçevesinde değerlendirerek firmaların mevcut durumlarını irdelemekteyiz. Proje başlangıcında ‘Yalın Değerlendirme Programı’ küme firmalarının bulunduğu sektöre göre özelleştirilerek firmalar tek tek ziyaret edilmekte ve süreç sahipleriyle mülakatlar yapılmaktadır. Bu ziyaretler sonunda hem firma bazında hem de kümenin ortak problemlerini 6 başlık altında, mevcut durum ve önerilerle birlikte gelecek durumu raporlamaktayız.

Detaylı pazar analizi ve Yalın Değerlendirme programı çıktıları derlenerek kümenin ihtiyaç ve beklentileri ortaya konulmaktadır. Küme firmalarının 3 yıllık proje kapsamında hangi eğitim ve danışmanlıkları almaları ve hangi ülkelerde aktif pazarlama faaliyetlerinde bulunmaları gerektiğine dair yol haritası sunulmaktadır. Bu kapsamda kümelere ihtiyaç analizi yapılmakta ya da ihtiyaç analizi yapılmış olan kümelere eğitim danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Ana amacımız firmaların devlet desteğini alarak rekabet güçlerini arttırmak ve dünya pazarından daha fazla pay almasını sağlamaktır. Bugüne kadar;

  1. İstanbul, Bursa ve İnegöl firmalarının oluşturduğu mobilya
  2. İnegöl mobilya
  3. İstanbul mobilya
  4. İstanbul hububat
  5. Print in İstanbul; matbaa
  6. CartonTürk; karton ambalaj
  7. Un Maya ve Katkı maddeleri sektörü
  8. İnegöl Mobiliyum AVM kümesi

gibi kümelerin ihtiyaç analiz çalışmalarını başarıyla gerçekleştirirken, Çorum Gıda İşleme Makinaları Üreticileri ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Otomotiv kümesinin eğitim danışmanlıklarını da yapmış bulunmaktayız.