Kısa Süreli Yetkinlik Geliştirme Eğitimleri

0
2540

TPM ve Yalın Dönüşüm projelerinde verilmek üzere aşağıda sıralanan konularla ilgili kısa süreli birer eğitim hazırlanmıştır.

  • OEE – Toplam Ekipman Etkinliği
  • P-M Analizi
  • Yatık 8 Metodu (Figure-of-8-Method) ile Kalite Geliştirme
  • Erken Ürün Yönetimi
  • Erken Ekipman Yönetimi
  • Ofis TPM

  • Katılımcılar konu ile ilgili temel teorik bilgi sahibi olacaklardır.

  • İlgili fonksiyonlarda çalışan mühendis, takım lideri ve operatörler

Yarım gün (her biri için)