Maliyet Yönetimi ve Analizi

1
10521

MALİYET YÖNETİMİ VE ANALİZİ

Mali İşler bölümünün etkin ve doğru veri, belge ve analizlerle yönetimi konusunda temel kavramlar,

mali tablolar, finansal analiz yöntemleri, maliyet muhasebesi, finansal sistem ve maliyet analiz

tekniklerini sağlayarak işlerini en iyi şekilde yapmalarına katkı sağlamaktır. Aynı zamanda da

şirketin mali açıdan günün şartlarına ve yeni metotlara göre daha iyi yönetilmesinde şirketin

yetkinliğini artırmaktır. .

Bununla birlikte son zamanlarda çok büyük önem kazanan finans yönetimde ve maliyet analizinde

daha etkin çalışmanın yol ve metotları anlatılacaktır. Müşteri için değer yaratmayan giderlerden

kaçınmanın önemi ve teknikleri paylaşılacaktır.

Katılımcıların eğitime aktif katılımı ve yorumları beklenecek, grupla birlikte anlık üretilen fikirler ya

da yaşanmış örneklerden vak’a çalışması olarak faydalanılacaktır.

 

 

MALİYET YÖNETİMİ VE ANALİZİ

 • Maliyetin Tanımı ve Maliyet Hesaplaması
 • Maliyet Yönetimi ve Sistemi
 • Standart ve Fiili Maliyet
 • Maliyet Planlama
 • Üretim Maliyeti (Maliyetin niteliği ve safha)
 • Ürün ve Sipariş Maliyet Analizi
 • Satış Sonrası Maliyet
 • Karlılık Analizi ve Sürdürülebilir Karlılık
 • Hedef Maliyetlendirme
 • Maliyet Azaltma Yönetimi
 • Raporlamalar

Masraf Merkez bazında ve Maliyetin niteliğine göre Gider dağılımı

 • Ürün / Sipariş / Müşteri / Ülke bazında maliyet (Fiili/Standart)
 • Ürün / Sipariş / Müşteri / Ülke bazında karlılık

KATILIMCI PROFİLİ

 • Şirket Üst Yönetim
 • Maliyet Analiz Uzmanı
 • Maliyet Muhasebe Uzmanı
 • Ürün veya Satış Uzmanı

SÜRE

1 Gün

 

 

1 YORUM

CEVAP VER