Planlı Bakım Eğitimi

0
4113

Kullandığımız makine ve ekipmanın gelişi güzel zamanda arıza yaparak devre dışı kalması, üretimimizi aksatması, bizi çok zor durumlarda bırakır. Bir türlü makinaların güvenilirliklerinin sağlanması gerekmektedir. Öte yandan aşırı yedek parça bulundurarak makinalarımızın durma zamanlarını azaltmaya çalışmak pahalı bir çözümdür. Fabrikalarda kullanılan tüm teçhizatın ortaya çıkarabileceği problemleri önceden kestirmek ve önlem almak önerilen çözümdür. Bakım faaliyetlerinin arızaları önlemeye yönelmesi ve bunu yaparken de maliyet unsurunu sürekli göz önünde bulundurması esastır. Seminerde Planlı Bakım uygulamalarını kuruluşuna taşıyacak ve yerleştirecek uzmanların bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır.

 • Yalın Fabrikalarda Bakım Konusundaki Yaklaşımımız
 • OEE, Arızalar ve Diğer Kayıplar
 • Bakım Yönetim Sistemi
 • İzleme Göstergeleri ve Başarı Kriterlerin Belirlenmesi
 • Arızayı Önleme ve Zayıf Noktaların Takviyesi
 • Önleyici Bakım
 • Düzeltici Bakım ve Bakımsızlaştırma
 • Bakım Maliyetleri

Ekipman Temin Yönetimine Duyulan Gereksinim

Yeni bir makinayı devreye alırken bir çok problemle karşılaşırız. İşte bu süreçde geliştirme faaliyetlerini yürüteceğimiz faaliyet alanı, Ekipman Temin Yönetimi’dir. Amacımız;

 • Ekipman temin süresinin en aza indirilmesi
 • Ekipman satınalma bedelinden çok LCC – Ömür Boyu
 • Maliyetin önemsenmesi
 • Geçmişte yapılan hataların (yanlış tercihlerin) tekrarlanmaması
 • Kuruluşun tüm deneyiminin ortak bir bilgi bankasında toplanıp kişilerden bağımsız hale getirilmesi
 • Maliyetlerin düşürülmesi

Fabrikaların bakım, üretim, kalite, planlama yönetici, uzman, mühendis, teknisyen, ekip lideri, ve usta başılar.

1 Gün