Problem Çözme Teknikleri – Temel

0
28868

Bu seminerde analitik ve sistematik olarak problemlerin ele alınması, analiz edilmesi ve çözülmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği, bu aşamalarda kullandığımız temel problem çözme araçların/teknikleri nasıl kullanabileceğimiz anlatılmaktadır. Eğitimin son bölümünde örnek bir vaka üstünde grup çalışması yapılmakta ve tekniklerin sadece nasıl kullanılacağı değil, aynı zamanda nerede ve ne zaman kullanılması gerektiği de katılımcılara anlatılmaktadır.

Giriş

 • Problemi Tanımlam
 • Problem Çözme Aşamaları
 • Problemin Analizi


Problem Çözme Teknikleri

 • Beyin Fırtınası
 • Veri Toplama, Veri Gruplandırma, Kontrol Tabloları ve İzleme Diyagramları
 • Pareto Diyagramı
 • Akış Diyagramları
 • Sebep-Sonuç Diyagramı
 • Histogram
 • Dağılım Diyagramı
 • Kontrol Diyagramları
 • Problem Çözme Adımları ve Teknikleri Arasındaki İlişkiler

Uygulama

 • Problem Çözme Tekniklerine Yönelik Grup Çalışması
 • Uygulamanın ve Çözümlerin Paylaşımı

 • Problem çözme araçlarını kullanabilme
 • Doğru aracın doğru yerde kullanımını öğrenme

 • Her seviyeden çalışan

1 Gün

CEVAP VER