SAĞLIK SPESİFİK SÜREÇ ANALİZİ & İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

0
3249

Başlangıç seviyesinde olan bu 3 günlük eğitimin amacı yalın süreç analiz ve iyileştirme tekniklerinin sağlık kuruluşlarında seçilen alanlarda başarıyla uygulanması sayesinde mevcut problemlerin çözümlenmesi ve kurumun performans metriklerine yansıyacak ölçülebilir, radikal ve en önemlisi sürdürülebilir iyileşmelerin sağlanmasıdır.

Eğitim sağlık sektörüne özel simülasyon & vaka çalışmaları ile desteklenerek katılımcıların uygulayarak öğrenmesi ile etkin bir öğrenme süreci hedeflenmiştir. 2+1 günlük uygulama planı sayesinde, katılımcıların eğitimin ilk iki gününe katılmalarını takiben kendi çalışma alanlarında iyileştirmek istedikleri konularda uygulama yaparak eğitimin 3. gününde eğitmenlerce değerlendirme ve yönlendirme yapılması da mümkün olmaktadır. 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Modül 1 – Temel Kavramlar

1.1. Süreç/Proses Kavramı ve Süreç Performansı

1.2. Müşterimiz Kim ve Ne İstiyor?

1.3. Proseslerde Değer Analizi ve Temel İsraf Alanları

1.4. Yalın Değer Akışı ve Kazanımlar – Yalın Hastane Nedir?

Modül 2 – Süreç Gözlem & Analiz Teknikleri

2.1. Proses Gözlem/Analiz Teknikleri (IPO/SIPOC Diyagramları / Proses Akış Diyagramları)

2.2. Proses Gözlem & Analiz Simülasyonu

2.3. Proses Haritalama Teknikleri (Fiziksel Proses Haritası / Değer Akışı Haritası)

Modül 3 – Ölçüm & Veri Toplama Teknikleri

3.1. Ölçüm & Veri Toplama

 • Veri Toplama & Ölçme (Zaman/Akış Süresi/Hata Ölçümleri)
 • Örnekleme / Numune Alma

3.2. Veri Toplama Simülasyonu

3.3. Verilerin Analizi & Sunum Teknikleri

 • Ortalama, Mod, Medyan, Aralık, Sapma & Standart Sapma Nedir?
 • İPK Nedir? – Kontrol Grafiği / Histogram Eğrisi / Korelasyon Analizi / Pareto Diyagramı
 • Veri Tipi & Probleme Uygun Analiz Yöntemini Seçmek

Modül 4 – Süreç İyileştirme Teknikleri

4.1. Süreç İyileştirme Yaklaşımı & Problem Çözme Teknikleri

 • PUKÖ (PDCA) Döngüsü, Kaizen & Hızlı İyileştirme Çalıştayları / A3
 • Kök Sebep Bulma & Sebep-Sonuç Analizleri (Balık Kılçığı / Neden-Neden Analizi / 6N1K)
 • Beyin Fırtınası & Nominal Grup Tekniği

4.2. Süreç Tutarlılığını İyileştirme (Görsel Yönetim / 5S / Standart İş)

4.3. Kalite İyileştirme (Yerinde Kalite / Hata Önleyici Düzenekler (Poka Yoke) / FMEA)

4.4. Verimliliği İyileştirme (Takt Zamanı / İş Yükü Dengeleme / Akış ve Çekme Teknikleri / SMED)

Modül 5 – Uygulama ve Sürdürülebilirlik

5.1. Proje Seçme/Eleme Teknikleri

 • İyileştirme Projelerinin Tipleri
 • Karar Matrisi & Fayda/Maliyet Analizi

5.2. Planlama, Uygulama & Gelişimin Takibi

 • Uygulama Planları, Kazanımların Takibi & Paylaşımı
 • İyileştirmelerin Sürekliliğinin Sağlanması & Kültürün Yaygınlaştırılmasında Yöneticinin Rolü 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Süreçlerin birbirleriyle etkileşim ve dinamiklerini daha iyi anlayarak gözlemleyebilme
 • İyileştirme için gereken veriyi toplama, problem ve akış problemlerini tespit edebilme
 • Süreç analiz/iyileştirme tekniklerini simülasyon & vakalarla uygulamalı öğrenerek kendi alanlarındaki problemleri giderebilme, verimlilik ve kalite standartlarını arttırabilme. 

UYGULAMA ŞEKLİ VE SÜRE

3 gün (2+1) – Bu eğitim 3 müteakip günde de verilebilir ancak önerimiz 2 gün+1 gün olarak iki ayrı haftada verilmesidir (bir hafta eğitimin ilk 2 günü, 2-3 hafta sonra da kalan 1 günü)

KATILIMCI PROFİLİ

 • Sağlık kuruluşlarının kalite temsilcileri, yönetici & idari kadrolar
 • Saha çalışanları (hekimler, hemşireler, hasta bakıcılar, teknisyen vb.)
 • Destek birimlerindeki çalışanları (İK, Finans, Bilgi İşlem, Lojistik vb.)
 • Sağlık kuruluşlarına hizmet veren kurumların çalışan ve yöneticileri

 

Bilgi Talep Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Telefon (gerekli)

Talebiniz

CEVAP VER