Satış ve Operasyon Planlamadan Çizelgelemeye

0
2117

Stratejik planlarınızı ve bütçelerinizi hazırlamak için yoğun bir emek harcadığınız halde, bunların

şirketin işleyişinde yeterince yönlendirici olmadığını mı hissediyorsunuz?

Müşterilerinize hizmet performansınızı iyileştirmek istiyorsunuz ama bunun üretim, stoklar ve

finansal sonuçlar üzerindeki etkilerini net olarak göremiyor musunuz?

Müşterilere termin tarihi vermede ve bu termin tarihine yetişmede zorluk mu yaşıyorsunuz?

Üretim planlarınızı uygularken kapasite kısıtlarına takıldığınızı mı fark ediyorsunuz?

Stoklu çalıştığınız ürünler/hammaddeler için, ne kadar emniyet stoğu tutmanız gerektiğine,

üretim/satın alma sipariş adetlerine bir türlü karar veremiyor musunuz?

Üretim Planlama ve Kontrol Sistemi adımlarını hayata geçirerek bu sorunların üstesinden gelmeniz

mümkün!

Bu kapsamda, Stratejik Planların ve yıllık iş planlarının oluşturulmasını takiben her ay çalıştırılan

Satış ve Operasyon Planlama döngüsü ile üst seviyede satış hedefleri-üretim hedefleri-stok

hedefleri-finansal planlar arasında denge kurularak şirketin hedefleri üst seviyede operasyonel

planlara dönüştürülür. Bu planların hayata geçirilmesi sürecinde, Ana Üretim Çizelgeleme, Malzeme

İhtiyaç Planlama, Kapasite İhtiyaç Planlama ve Çizelgeleme süreçleri çalıştırılarak, hem kaynaklar

en etkin şekilde kullanılır hem de hedeflenen düzeyde müşteri memnuniyeti sağlanarak müşteri

siparişleri karşılanır.

İÇERİK

 • Satış ve Operasyon Planlama
 • Ana Üretim Çizelgesi (Master Production Schedule)
 • Kaba Kapasite Planlama
 • Sipariş Parti Büyüklüğü / Emniyet Stokları
 • Malzeme İhtiyaç Planlama (MİP)
 • Kapasite İhtiyaç Planlama
 • Üretim Aktivite Kontrol (Detay Çizelgeleme)
 • Girdi Çıktı Kontrolü

SÜRE

2 Gün

KATILIMCI PROFİLİ

Talep planlama, üretim ve satın alma planlama süreçlerinde görev alan yönetici ve uzmanlar

KATILANLAR NE KAZANACAK?

 • Orta ve uzun vadede satış, üretim ve stoklar bir dengede tutularak müşteri memnuniyeti
 • nasıl arttırılabilir (Satış ve Operasyon Planları)?
 • Mamuller için, kapasite kısıtlarını dikkate alan ana üretim çizelgesi nasıl oluşturulur?
 • Yarı mamuller ve hammaddeler için, kapasite kısıtlarını dikkate alan üretim/satın alma planı
 • nasıl oluşturulur?
 • Üretim ve satın alma için parti büyüklükleri nasıl hesaplanır?
 • Stoklanan mamuller/yarı mamuller ve hammaddeler için emniyet stokları nasıl belirlenir?
 • Günlük çizelgeler ve bunların gerçekleşme kontrolü nasıl yapılır?
 • İleri Seviye Planlama araçları ile üretim ve satın alma planları ve çizelgeler nasıl oluşturulur?

CEVAP VER