Satış Pazarlama ve Yalın Düşünce

0
1774

Yeni Kavramlar ve Değişim

Amaç: Hedef Pazarlarda Sürdürülebilir Başarı

İşletmenin amacı müşteri için değer üretmek, gelir ve gider arasındaki farkı açıp karı büyütmek, tüm paydaşlarını da memnun etmektir.

 

Artan rekabet karşısında gelir gider farkı ne zaman küçülse müşterinin istediği değeri tam olarak sağlayamıyoruz demektir. O zaman değişik şeyler yapmayı düşünürüz. Her ne kadar değişimden korkulur denirse de, asıl endişemiz değişimin kendisi değil “nasıl değişeceğimizi bilmemek”tir, metod eksiğidir. Biz burada bir “metod” öneriyoruz:

 

YALIN UYGULAMALAR

Satış ve Pazarlama fonksiyonuna şirketlerde önemli görevler düşmektedir; ancak genelde ya kendisi bunun farkında değildir ya da kendisine bu sorumluluk tam olarak verilmemektedir: var olan müşteriyi koruyacak, yeni müşteriler bulacak, karı gözetecek ve bunları başarmak için müşteriye yakın olup müşterinin sesini şirket içine taşıyacak. Tabir yerindeyse “lokomotif” olacak.

 

Kar ve Satış Hacmi Birlikte Artmalı. İsraf Bulunmalı.

Satış ve Pazarlamanın şirkete katkısı çok daha üst seviyede olabilir. Daha çok satış, daha yüksek karlılık ve tüm paydaşların refahını sağlamak için etkinliği ve verimliliği arttırarak dönüşebilmek gerekmektedir.

  • Müşteri için Rekabetçi Taktikler
  • Yalın Satış Pazarlama
  • Yalın Düşünce ve Süreçler..
  • Strateji Tasarımı ve Plan
  • Fiyat ve Maliyet, Hissedar Memnuniyeti
  • Vaka Analizleri
  • Kanal Yönetimi ve Kritik Başlıklar (Bayi, Mağaza)
  • Talep Yönetimi
  • Satıcının Kara Kutusu ve Görsel Performans Yönetimi

  • Strateji, Satış ve Pazarlama, Organizasyonel Değişim konularına ilgi duyanlar

1 Gün