SPC Eğitimi / İstatiksel Proses Kontrol

0
8466

Eğitimin amacı, proses tasarımı kapsamında faydalanılan ve proses kontrol amacıyla kullanılan istatistiksel teknikler konusunda, katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmak, bu yöntemle ilgili tanım ve uygulamaları, pratik ve kuruma özel örnekler ve uygulamalar yardımıyla somutlaştırmaktır.

 

Seminer kapsamında, İstatistiksel Proses Kontrol (SPC) uygulamalarının amacı, kazanımları, uygulandığı alanlar ve yöntemleri konularında bilgi verilirken, bu adımlar pratik uygulamalar ve örnek çalışmalarla somutlaştırılır.

 

Bu eğitim, AIAG (Otomotiv Endüstrisi Aksiyon Grubu) tarafından yayınlanan SPC Referans Kitapçığı üzerine kurgulanmıştır ve bu kitabın son revizyonuna göre günceldir

 • İstatistiksel Proses Kontrol ve Kalite Gelişimdeki Rolü
 • Amacı ve Kullanım Alanları
 • Proses kontrol yaklaşımı ve buna yönelik kullanılan 7 temel istatistik aracı
 • Önemli Kavramlar
 • Proses Değişkenliği
 • Proses Kararlılığı
 • Proses yeterliliği
 • Kalite gelişim Döngüsü
 • Proses Kontrol Diyagramları
 • Genel Prensipler
 • Nitel Kontrol Diyagramları
 • Nicel Kontrol Diyagramları
 • İstatistiksel Proses Kontrol Uygulama Süreci
 • Ölçme sisteminin belirlenmesi
 • Uygun kontrol tablosunun seçimi
 • Örnekleme planı
 • Uygulama ve İzleme
 • Proses performans ve yeterlilik indekslerinin hesaplanması
 • Değerlendirme ve iyileştirme

 • Yöneticiler
 • Kurum içinde yeni ürün devreye alma faaliyetlerinden sorumlu personel
 • Kalite kontrol bölümü / teknik bölüm çalışanları
 • Üretim ekipleri

2 gün teorik + 1 gün uygulama