STP Stratejisi ve Yönetimi

0
4037

STP ( Segmentasyon, Hedef Kitlenin Belirlenmesi, Pozisyonlama ) STRATEJİSİ & YÖNETİMİ

Günümüzün rekabetçi yapısında, müşteri devir hızı artmakta, müşteri bağlılığı azalmakta ve şirketlerin kar marjları hızla düşmektedir. Müşterilerden gelen taleplerin hızla değişmesi, stratejik karar verme sürecinde müşterilerle ilgili kapsamlı bir bilgiye sahip olmanın önemini arttırmaktadır. Müşterilerinin değişken ihtiyaçlarını doğru değerlendirmesi ve fonksiyonlar arası, çok amaçlı etkin müşteri segmentasyonu modelleri oluşturabilmesi önemlidir. Pazarlamada fark yaratarak başarı kazanmanın yolu çoğu zaman rakiplerden farklı bir bölümleme (segmentasyon) stratejisi geliştirmekle sağlanır.

 

Konumlandırma, tüketicinin zihninde rakip mallara kıyasla, kendi ürün veya hizmetlerinizin yararını ve algılanabilirliğini yaratma çabasıdır. Malın ne işe ve kimin işine yarayacağını belirlemektir. Bu anlamda ürün/hizmetin tüketicinin yaşam tarzına uydurulması çabasını kapsar.

 • Segmentasyon ve odaklanma
 • Nasıl ve Neden Segmentasyon?
 • Segmentasyona ait önemli sorular
 • Hedef pazar ve hedef kitlenin belirlenmesi
 • Hedef kitle konumlandırmada dikkat edilecek noktalar
 • Konumlandırma nedir ve nasıl yapılmalıdır?
 • Konumlandırmada kaçınılması kereken hatalar
 • Karşı konumlandırma stratejisi
 • Rakibini yeniden tanımlamak
 • Yeniden konumlandırma

 • Pazarlama yöneticileri, İletişim yöneticileri, ürün sorumluları

1 Gün