Stratejik Pazarlama Planı

0
4287

Pazarlama planları, şirketler için en önemli “yol haritaları”dır. Doğru tasarlanmış bir pazarlama planı, neyin, nasıl, kimin için, kiminle ve ne zaman gerçekleştirileceğine dair sistematik ve akılcı bir yaklaşım sunar. Şirketlerin stratejik iş planlarının “uygulaması” niteliğindedir. Pazarlama planı; yöneticilere geleceğe yönelmiş sistematik bir düşünce yapısı kazandırır, şirket kaynaklarının daha iyi koordinasyonu sağlar, kontrol için performans standartlarını geliştirir, hedef ve politikaları netleştirir, ani gelişim ve değişimlere karşı çok daha iyi hazırlıklı olunmasını sağlar.

Başka bir önemli anahtar konu ise, şirketlerin yeni girişimlerinde, ortaklıklarında yada birleşme süreçleri için finansman temininin önemli bir bileşenidir. Pazarlama planlarının çıkış noktası “tüketici” olduğu için daima yaşayan, dinamik bir yapı göstermelidir.

 

Teorik çalışma değil, hedeflerin başarılması üzerine tasarlanan yaşayan bir yapı göstermelidir.

Pazarlama planları, öncelikle “ben kimim” sorusuna cevap verebilen, tüketicisini dinleyen ve rakibini ihmal etmeyen, çevresel, teknolojik ve ekonomik koşullara karşı duyarlı, ne istediğini bilen ve isteğine ulaşabilmek için esnek, çevik, dirayetli, kararlı ve cesur davranabilen bir insan gibi düşünülmelidir. Bu nedenle pazarlama planının hazırlanmasında ortaya konulacak yaklaşım bu olmalıdır.

 • Pazarlama Planı Nedir Ne değildir?
 • Pazarlama Planı Niçin Gerekli?
 • Pazarlama Planının Riskleri?
 • Etkili Planlama İçin Uyarıcı Notlar
 • Pazarlama Planının Yapısı ve İçeriği
 • Durumsal analiz ve hedef pazar
 • Pazarlama stratejileri (hedef ve taktik)
 • Amaç – nerede olmak istiyoruz?
 • Strateji – en iyi yol hangisi?
 • Taktik – bunu nasıl sağlarız?
 • İş programları ve bütçe
 • Finansal data ve kontrol (KPI’ların hazırlanması)
 • Örnek pazarlama planı uygulaması

 • İş yapış biçimine ilişkin sistematik bakış açısı ve geleceği öngörme imkanı tanır
 • Şirketin faaliyetlerinin daha iyi koordinasyonuna imkan verir
 • Performans denetim standartlarını geliştirir
 • Amaç ve ilkeleri keskinleştirir
 • Ani gelişim/değişikliklere karşı daha iyi hazırlıklı olunmasına imkan verir

 • Pazarlama ve ürün yönetimi alanında 1-10 yıl deneyime sahip sorumlu, uzman ve yönetici seviyesindeki çalışanlar
 • Pazarlama dışındaki disiplinlerde 5-10 yıl deneyime sahip profesyoneller

2 Gün