Study Mission Japonya, 2016

0
2263

[outofthebox dir=”/VIDEOLAR-WEB/Study Mission Video Web” mode=”video” viewrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” mediaextensions=”mp4|m4v|ogg|ogv|webmv” hideplaylist=”1″]

CEVDET ÖZDOĞAN / Başkan Yardımcısı, Üst Düzey Danışman

Cevdet Özdoğan 1962 doğumludur ve 1982 İTÜ Makina Fakültesi ve 1983 İÜ İşletme İktisadı mezunudur. Askerlik sonrası 1984 yılında başladığı 25 yıllık profesyonel çalışma hayatının tamamını otomotiv sektörü içinde ve sektörün ana firmalarında değişik rollerde uzmanlık ve yöneticilik yaparak geçirmiştir. Çalıştığı firmalar: Chrysler Kamyon, Toyota, FordOtosan, Uzel, Otoyol ve Karsan’dır. Bu firmalardaki rollerini aşağıdaki ana başlıklarda özetleyebiliriz;

Ürün Geliştirme: Tasarım mühendisliğinden ürün geliştirmeden sorumlu genel müdür yardımcılığı pozisyonlarına kadar çeşitli pozisyonlarda, birçok önemli projede görev almış ve çok sayıda yeni ürün projesini lider veya ana proje sorumlusu olarak yönetmiştir. Görev alınan belli başlı yeni ürün projeleri aşağıda özetlenmektedir.
AS900 kamyon projesi, PW250 4×4 araç proje liderliği Ford Transit Connect proje üyesi MF 3000 serisi traktör geliştirme proje liderliği MF küçük traktör serisi geliştirme proje sorumluluğu Eurocity, Eurotrip, 31.17,35.17 otobüs projeleri ana sorumluluğu MBF kodlu yeni otobüs serisinin proje ana sorumluluğu Eurocargo kamyon serisi geliştirme projeleri ana sorumluluğu

Üretim: Üretim mühendisliğinden Operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcılığı rolüne kadar giden farklı pozisyon ve rollerdeki görevlerin ilk adımı Toyota fabrikasının kurulması sırasında atılmış olup 1,5 yıl civarında Japonya’da alınan eğitimle yalın üretim uzmanlığı ve Toyota üretim ve yönetim sistemi yetkinlikleri pekiştirilmiştir. Toyota’da yeni fabrika layoutunun hazırlanmasından, çalışanların seçim ve geliştirilmesine, yeni ürünün devreye alınmasından kalite geliştirmeye, üretim verimliliğini artıracak iyileştirme projelerinden bakım sisteminin kurulup yönetilmesine kadar değişik çalışmalarda bilfiil bulunulmuş ve Japon uzmanlarla beraber çalışılmıştır. Daha sonra FordOtosan’ın yeni fabrika projesinde üretim layoutundan projelendirme ve yatırımına, Transit ve Connect’in üretim hazırlıklarından geliştirme esnasındaki katılıma kadar değişik fonksiyonlar gerçekleştirilmiştir. Çalışılan birçok firmada Üretim sorumluluğundan imalat mühendisliğine, lojistik ve üretim planlama yöneticiliğinden satınalma yöneticiliğine, kalite yönetiminden çalışanlarla ilgili insan kaynakları faaliyetlerine kadar çok farklı rolde uzmanlık ve yöneticilik yapılmıştır. Bu sorumlulukları arasında Toyota, Ford ve Uzel’de yeni fabrika ve ekipman yatırım projelerinde fonksiyon ve proje sorumlusu olarak görev alınmıştır.

Sendikalı ve sendikasız şirketlerde 800 kişiye kadar mavi yakalının yönetiminde görev alınarak çok sayıda geliştirme projesi personelin tam katılımı ve desteği sağlanarak problemsiz olarak hayata geçirilmiştir.
Otoyol ve Uzel’de gerçekleştirilen büyük kapsamlı yalın üretim projelerinde akış süresinde %80, verimlilikte %60, kalitede %250, stoklarda %80 ve üretim alanlarında %50 ye varan tasarruflar elde edilmiş olup hat organizasyonları yenilenerek çalışanların gelişimi ve sürece tam katılımı sağlanmıştır.

Genel Yönetim: Görev alınan üretim ve ürün geliştirme fonksiyonlarının yanı sıra son 10 yıldır üst düzey yönetici olarak çalışılmıştır. Bu çalışmalarda sadece fonksiyonla ilgili yönetim ve geliştirme çalışmaları değil Otoyol, Uzel ve Karsan’da şirketin bütünsel dönüşümü ve değişimi ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır.

Bunlar kısaca şu şekilde özetlenebilir;

• Şirketin stratejik planlama çalışmalarının yapılması ve bu stratejilerin hayata geçirilmesi,

• Şirket hedeflerinin yayılımı ve performans yönetimi sisteminin kurulması ve yönetilmesi, Hoshin Kanri ve Balans Score Card uygulamalarının hayata geçirilmesi

• Şirket organizasyonunun yeniden düzenlenmesi ve etkinliğinin artırılma çalışmaları,

• İmalat, lojistik, satınalma gibi üretim fonksiyonları arasındaki süreçlerin yeniden tariflenmesi,

• Satış, pazarlama, ürün geliştirme, kalite, mühendislik fonksiyonları arasındaki süreçlerin yeniden tariflenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları,

• İşe alma ve geliştirme sistemin kurulması ve buna bağlı yerleştirme ve organizasyon çalışmalarının yapılması,

• Şirket maliyet yapısının yalın anlayışa göre yeniden kurgulanması çalışmaları,

• Ürün ve Üretime yönelik maliyet düşürme projelerinin yönetimi ve maliyet mühendisliği çalışmalarının yapılması, sistemin kurulması,

• Hedef maliyete yönelik yalın ürün geliştirme sisteminin kurulması ve yönetilmesi,

• Şirketin kurumsallaşmasına yönelik diğer çalışmaların yapılması ve sistematiğin kurulması.

Cevdet Özdoğan’ın Toyota ve yalın liderlik ışığında gelişen yetkinliklerin ve farklı şirket ve alanlardaki uygulama ve yönetim tecrübelerinin, Yalın Enstitünün kaynak, deneyim ve imkanlarıyla birleştirilmesiyle aşağıdaki konularda daha iyi hizmet vermek ve şirketlerimizin mevcut ve muhtemel sorunlarını çözmek ve rekabetçiliğini artırmanın mümkün olacağına inanıyoruz;

• Şirketin bütünsel bazda incelenerek mevcut ve/veya geleceğe yönelik problem veya iyileştirme noktalarının tespiti ve gelişim planlarının yapılması,

• Şirketin stratejik planlama çalışmalarının yapılması ve bu stratejileri hayata geçirecek iş, ürün ve süreç geliştirme plan ve projelerinin oluşturulması ve hayata geçirilmesi,

• Şirket belirlenen hedeflerinin yayılımı ve performans yönetimi sisteminin kurulması ve yönetilmesi, Hoshin Kanri veya Balans Score Card uygulamalarının hayata geçirilmesi,

• Şirketin karlılığını, nakit akışını, işletme sermayesi ihtiyacını bütünsel olarak değerlendirmek ve iyileştirmek, sürekliliğini sağlamak,

• Şirketin bütününde yalın dönüşümü sağlamak ve kullanılan farklı yöntemlerin bir amaca hizmet etmesini ve devamlılığını sağlayarak yalın yönetim anlayışını yerleştirmek ve gerekli yönetim takımını oluşturmak ve geliştirmek

• Şirketin iş süreçlerinin incelenerek tam iletişimin sağlandığı, yalın ve beraberinde atak, etkin ve verimli bir iş yapış tarzının ve organizasyonun oluşturulması,

• Yalın ürün geliştirme sürecinin gerçekleştirilmesi ve sonucunda yeni ürün geliştirme hızının ve etkinliğinin artırılması, eş zamanlı ve küme bazlı tasarım anlayışının oluşturulması,

• Ürün maliyetini azaltma ve daha rekabetçi olmaya yönelik iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmak, • Hedef maliyete yönelik yeni ürün geliştirme çalışmalarının yapılması,

• Ürün gamının tüketim, karlılık ve katma değer açılarından incelenerek optimize edilmesi ve ortak platform anlayışının oluşturulması,

• Yalın üretim sisteminin kurularak siparişten teslimata olan sürenin kısaltılması, tedarik zincirinin iyileştirilmesi, üretim için gerekli kaynakların azaltılması, ekipman etkinliğinin artırılması, kalitenin iyileştirilmesi ve sistemin devamlılığını sağlayacak yapının kurulması,

• Üretim ve üretime destek hizmetlerin yalınlaştırılması ve üretim maliyetinin azaltılması,

• Tedarik zincirinin yalınlaştırılması ve verimliliğinin artırılması, süre, stok, alan vs. İhtiyaçlarının azaltılması ve toplam maliyetinin iyileştirilmesi,

• Çalışanların yaratıcılığını ortaya çıkarak süreçlerin ve kurum kültürünün oluşturulması,

• Çalışanların sürece katılımını ve motivasyonunun artırılmasını sağlayacak eğitimlerin verilmesi, kaizen takımlarının ve öneri sisteminin kurulması ve devamlılığının sağlanması,

• Şirketin ve faaliyetlerinin kurumsallaşmasına yönelik sipariş akışı, bütçe, tedarikçi yönetimi, kalite sistemi, performans yönetimi vs. çalışmaların yapılması.

MURAT DENİZ BALABAN / Çevirmen

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Japonca öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Sango otomobil parçaları üretiminde üretim kontrol sorumluluğu yapan Balaban, yoğunlukla otomotiv sektörü içinde yer almaya başladı. Toyota Otomotiv Türkiye fabrikasında çeşitli projelerde ve fabrika çalışanlarının Japonya fabrikalarına gidişlerinde çevirmen olarak yer aldı. Toyota, Honda, Mitsui, 3M gibi firmaların yazılı çevirilerinin yanı sıra enerji santrali projelerinde uzun dönemli çevirmenlik yaptı. Türkiye’nin çeşitli firmalarında TPM kapsamında danışmanlık hizmetlerinde çevirmenlik yapan Balaban, Japon konuşmacıların katıldığı Seminer, konferans ve toplantılarda çevirmenlik hizmetlerine devam etmektedir.

BUKET KANBER / Organizasyon Sorumlusu

1988 yılında İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü’nden mezun olan Kanber, 1989-1991 yılları arasında İngiltere, Bournemouth’ta lisan eğitimi aldı. Uluslararası yüksek eğitim kurumlarının Türkiye’de tanıtım faaliyetleri ve fuar organizasyonlarında pazarlama faaliyetlerini koordine etti.

1998 yılında Koç Holding i.d.e.a. İnceleme, Danışmanlık, Eğitim ve Araştırma Merkezi A.Ş. bünyesine katılan Kanber, ‘Kişisel Gelişim’, ‘Satış Teknikleri’, ‘Zaman Yönetimi’ ve ‘Müşteri Yönetimi’ konularında organizasyon çalışmalarında yer aldı. Ayrıca i.d.e.a. A.Ş.’nin uluslararası bazda faaliyetlerinin koordinasyonu, ABD kaynaklı eğitim materyallerinin Türkçeye kazandırılması, Koç Holding’e bağlı firmaların eğitim organizasyonlarının planlanması ve yurtiçi eğitim projelerinin yürütülmesi çalışmalarında bulundu.

Kanber, Dünya Bankası’nın ‘Trade and Transport Facilitation in Southeast Europe’ projesinde eğitim materyallerinin hazırlanması, proje kapsamında yer alan kurumlar arası iletişimin sağlanması, proje yönetimi akışının takip edilmesi ve tasarım ekibine destek olunması gibi temel sorumlulukları yürüttü.

Yalın Enstitü Derneği’nin kuruluşunda organizasyon, kurum içi iletişim ve pazarlama faaliyetlerini yürüten Kanber, 2003 yılından bu yana Enstitü’nün başta YALIN ZİRVE Konferansı ve STUDY MISSION JAPAN programı olmak üzere uluslararası etkinliklerinin Koordinatörlüğünü yapmaktadır.

CEVAP VER