TPM Eğitimi

0
6737

Şirketlerimizin rekabetçi gücünü arttırabilmek için şirket yapısının gözden geçirilmesi, yeni yüzyılda varlığımızı sürdürebilmenin yollarını aramamız gerekmektedir. Alternatiflerden birisi de Toplam Üretken Bakım uygulamalarıdır. Öte yandan, ekonomik kriz sonrasında, reel ekonominin önemi belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Artık, operasyonlarından kar edemeyen kuruluşların yaşama şansı kalmamıştır. Bundan sonra, fabrikalarımızı, “dünya ölçeğinde” verimli çalışmak durumundayız. TPM bizim için de bir reçete olabilir mi?

 

TPM, sadece üretim bölümünde değil işletmenin diğer birimlerini de içine alan entegre bir sistem yaratarak, üretim sisteminin verimini en üst düzeye çıkarmak, üretim hatlarında kayıpları en aza indirmek, makina ve ekipman verimini arttırmak, en kıdemsiz işçiden üst yönetime kadar herkesin katılımını sağlamak ve küçük grup çalışmalarının etkinliğini arttırmaya yönelik modern bir yaklaşımdır. Seminerde, TPM uygulamasını kuruluşuna taşıyacak ve yerleştirecek uzmanların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

 • 1.Gün
 • TPM Tanımı, Tarihçesi, Ödülleri
 • TPM – TQM – TPS ilişkisi
 • Uygulama Şartları ve Aşamaları
 • 16 Büyük Kayıp ve OEE
 • Örnek Olay Çalışmaları
 • 16 Büyük Kayıp ve OEE (Devam)
 • TPM Sütunları
 • Odaklanmış İyileştirmeler
 • Örnek Olay Çalışmaları
 • 2. Gün
 • Örnek Olay Çalışması
 • Otonom Bakım Planlı Bakım
 • Kalite Bakım
 • Erken Ürün/Ekipman Yönetimi
 • Eğitim
 • Ofis TPM
 • SEÇ – Sağlık Emniyet ve Çevre

 • TPM uygulamaları için bilinçli karar verebilme, kuruluşu yönlendirebilme

 • TPM uygulamaya karar vermiş fabrikalarda, mavi yakalıları bilgilendirecek ve eğitecek, uygulamaların “kurmay”lığını yapacak yöneticiler, mühendisler, teknisyenler, formenler, ustabaşılara yönelik olarak tasarlanmıştır.

2 Gün