Yalın Düşünce’de Bayi / Servis / Mağaza Yönetimi

0
1407

Ana firmalar kendileriyle beraber bayilerini de geliştirmelidir. Bunun için performans ölçüm sistemleri özenle kurulmalıdır.

Bayi yönetimine Yalın bakış açısı.

Önümüzdeki dönemde bayiler için tehdit dışardan çok içerdedir. Süreçler iyi yönetilmeli, maliyetler düşürülmeli, çalışanlar geliştirilmelidir. Planlama, bütçe ve çok iyi raporlamalarla işin akışı ve kazanç takip edilmelidir.

DRM – Ana Firma Gözüyle Bayi / Servis / Mağaza İlişkileri Yönetimine Yalın Bakış

 • Ana firma ve bayi ilişkilerinin sağlam temellerle ve nesiller boyu sürecek şekilde kurulması
 • Bayi ile güçlü bir iletişim için gereken sistemler
 • Yalın çekme sistemi ve bayi stoku
 • Bayilerde görsel performans sistemini kurmak
 • Bayiler için avcılıktan tarıma geçiş (bir defalık satış düşüncesinden Hayat Boyu Müşteri ilişkisine)
 • Satış sonrasında uygulamalar
 • Bayi değerlendirme kriterleri, ana firmanın bayi ziyaret formatı, bayi / bölge bağlantı ve satışlarının takibi
 • Bayi performans ölçümü, bayi memnuniyeti ölçümü
 • Pazar payı ve penetrasyon hesabı
 • Bayi İyileştirme Faaliyet Planı ve PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önle)

Bayi / Servis / Mağaza Yönetimi

 • Bayi için değerin tanımı ve israfla mücadele
 • Bayide PUKÖ ve KAIZEN uygulamalarının getireceği başarı, kazanımlar
 • Avcılıktan tarıma geçiş, Hayat Boyu Müşteri için 5 süreci iyi yönetmek
 • Temasta olunan her bir potansiyel müşteri ilişkisini her gün takip etmek
 • Satışları arttırmak için öneriler, başarı kriterleri, aktif satışı yönetmek
 • Yerel Mikro Pazarlama örnekleri
 • Yönetim Tarzı ve İnsanı Geliştirmek
 • Performans takibi ve iyileştirme için görsel bayinin oluşturulması
 • Satış planlama ve stokların azaltılması
 • CRM uygulamaları, bayi değerlendirme, ana firma ile ilişkiler

 • Bayi / Servis / Mağaza Ağı Yöneten Tüm Kadrolar

1 gün

Not : Bu eğitimden önce “SATIŞ PAZARLAMA VE YALIN DÜŞÜNCE. YENİ KAVRAMLAR VE DEĞİŞİM” eğitim modülünün alınması önerilmektedir