YALIN HASTANE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

0
2989

Sorunsuz ve kesintisiz işleyen etkin süreçler için öncelikle bu süreçleri tasarlayacak ve sürekliliğini sağlayacak insan kaynağına ihtiyaç vardır. Yalın kültürün yaygınlaştırılmasında
yöneticinin rolü çok büyüktür. Yalın liderler diğer tüm çalışanlara rehber, mentor, eğitmen ve rol model olacak şekilde yetiştirilmeli, desteklenmeli ve yetkilendirilmelidir.

Bugüne kadar çok farklı sektörlerdeki pek çok kurum günümüz şartları ve ihtiyaçlarına en uygun sistem olarak Yalın Yönetim’i uyguluyorlar. Sağlık sektöründe de 2000li yılların başından itibaren kurumlara özgün geliştirilen Yalın Yönetim modelleri hastanelerin yalın dönüşümlerini başarıyla destekliyor. Sağlık sektörüne spesifik simülasyonlar ve vakalar ile interaktif olacak şekilde tasarlanan bu eğitimde bu modellerden en başarılı olanların hayati bileşenleri, kurulum evreleri ve öğrenilen dersler detaylı olarak irdelenecektir. 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Modül 1 – Yalın Felsefe & Yalın Hastane

1.1. Yalın Düşünce Nedir?

1.2. Müşteri Kim ve Ne İstiyor?

1.3. Proseslerde Değer Analizi & Temel İsraf Alanları

1.4. Yalın Değer Akışı ve Kazanımlar

Modül 2 – Yalın İş Performans Sistemi

2.1. Toyota Üretim/Yönetim Sistemi Nedir? Hizmet/Sağlık Sektöründeki Uygulamaları

2.2. Yalın İş Performans Sisteminin 8 Bileşeni

Modül 3 – Yalın Liderlik & Standart İş

3.1. Geleneksel Liderlik ile Yalın Liderlik Arasındaki Fark

3.2. Liderlerin Standart İşi Nedir?

 • Durum Raporları (status sheets)
 • Ekibin Ayak Üstü Toplantıları (huddles)
 • Yalın Liderin Bir Günü

Modül 4 – Problem Çözme Kültürünü Yaratmak

4.1. Süreç İyileştirme Yaklaşımı & Süreci Gözlemleme Teknikleri (Gemba, haritalama)

4.2. İyileştirme Metodolojileri

 • PUKÖ (PDCA) Döngüsü/Kaizen/A3
 • Proje Türleri & Proje Seçimi

4.3. Saha Çalışanlarının Katılımını Sağlamak

 • Kültürün Yaygınlaştırılmasında Yöneticinin Rolü
 • Ayakta Kısa Toplantılar (huddles)

Modül 5 – Şeffaflık & Görsel Yönetim

5.1. Şeffaflığın Önemi & Zorluğu

5.2. Görsel Yönetim & 5S

5.3. Yerinde Kalite & Poka Yoke

Modül 6 – Stratejik Gösterge Yönetimi & ‘Gerçek Kuzey’

6.1. Ölçüm & Veri Bazlı Yönetmenin Önemi

6.2. Yalın Göstergeler & ‘Gerçek Kuzey’ Göstergeler

6.3. Stratejik Yayılım

 • Hoshin Kanri Nedir?
 • Projelerin Kurum Stratejisi ile Bağlantısı

Modül 7 – Yalın Dönüşüm Modeli 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Kurumunda yalın dönüşüme liderlik edebilecek ve Yalın İş Performans Sistemini kurabilecek temel bilgiye sahip olmak
 • Stratejik planlama ile ilgili temel kavramlar
 • Stratejik hedeflerle iyileştirme çalışmalarını hizalayabilme 

UYGULAMA ŞEKLİ VE SÜRE      

2 gün 

REFERANS YAYINLAR

Beyond Heroes, On The Mend, Management On The Mend 

KATILIMCI PROFİLİ

 • Sağlık kuruluşlarının üst ve orta düzey yöneticileri
 • Sağlık kuruluşlarına hizmet veren kurumların yöneticileri

Bilgi Talep Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Telefon (gerekli)

Talebiniz

CEVAP VER