Yalın Hat / Saha Lideri Eğitimleri

0
2628

Amaç :

Yalın Üretim sisteminin temel düşüncesi olan “Müşteriye Mükemmel Değer Sunmak” Fiyat, Kalite, Teslimat gibi değişen ihtiyaç ve beklentilerle sağlanır. Bunu sağlamak için değer yaratan prosesleri çok iyi yönetmemiz gerekmektedir. Değer yaratma proseslerine en yakın olan kişiler ise Birinci kademe yöneticiler yani Takım, Grup ve Şef Liderlerdir.

Proseslerin Yalın üretim tekniklerine göre yönetilmesi ise liderlerin yetkinlik ve bilgi becerileri ile bu becerilerin sahaya yansıtılmasına bağlıdır.

Bu eğitimlerde Liderlerin ihtiyacı olan bilgi ve beceriler ile bunları sahaya yansıtma yeteneklerinin en üst seviyeye çıkartılarak “Değer Yaratma Proseslerinin” arttırılması hedeflenmiştir.

Takım Lider Grup Lider Süre (Gün)
1.  5 S & görsel yönetim O O 1
2.  Problem Çözme Teknikleri (temel) O 1
3. ProblemÇözme teknikjleri (ileri) O 1
4.  Kaizen-Herkesin Katılımı İle Gelişim O O 2
5.  Yerinde Kalite (temel) O 1
6. Yerinde kalite (ileri) O 1
7.  Standart İş O O 2
8.  SMED (Tekli Dakikalarma Model Değişimi) O O 1
9.  Yalın Üretim Başlangıç O 1
10. Yalın Üretim İleri O 1
11. İşbaşı Öğretim O O 2
12. Metod Geliştirme O 2
13. Yalın Liderlik /İlk Kademe Yöneticilerine Yönelik O O 1
14. Yalın Liderlik O 1
15. Takım Lider Rolü O 1
16. Grup Lider Rolü O 1
17. maliyet yönetimi O 1
18. Verimlilik Arttırma Teknikleri O O 2

  • Yalın hat yöneticisinin görev ve sorumlulukları
  • Hat ve Hücreyi yönetirken gerekli olabilecek tüm parametre ve KPI’lar
  • Farkındalıkları nasıl arttırabilecekleri
  • Problem çözme becerileri
  • Yalın üretim için gerekli olan teknikler

  • Takım ve grup liderleri ve adayları, vardiya amirleri, ilk kademe tüm yöneticiler, İKyöneticileri

  • Eğitim süreleri İçerik kısmında her eğitim için belirlenmiştir.

CEVAP VER