YALIN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

0
1952

YALIN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Yalın; işi yapan kişilerin tüm bilgi ve becerilerini azami düzeyde değerlendirerek; müşteri açısından en yüksek değeri, asgari düzeyde kaynak kullanımıyla üretmek ve sunmak için kullanılan yaklaşım, ilke ve araçlar kümesidir.

Yalın’ın 5 Temel İlkesi;

  • müşteri için değer üretmek,
  • bunun yapabilmek için değer akışlarına odaklanmak,
  • değer akışlarında tek parça akışı sağlamak,
  • daima mükemmellik arayışı içinde olarak yapılan işi sürekli iyileştirmek ve
  • tüm bunları mümkün ve sürekli kılabilmek için çalışanları yetkelendirmek, yani mevcut sorumluluklarını yüksek performansla yerine getirebilmeleri, işleri ile ilgili problemleri çözebilmeleri ve sürekli iyileştirme yapabilmeleri için gerekli yetkinlikleri ve yetkileri kazandırmaktır.

Resim1

Bu gerçek, aslında her kurum için kritik önem taşıyan İnsan Kaynakları Yönetimi konusunu, “yalın dönüşümü” kurumsal strateji olarak benimsemiş şirketler açısından özellikle odaklanılması gereken bir alan durumuna getirmektedir.

Bu ihtiyaçtan hareketle, Yalın Enstitü olarak şirketlere;

  • nitelikli işgücünü bünyelerine katma,
  • çalışanlarının kurumlarına güçlü bir aidiyet duygusuyla bağlanabilmesini sağlama,
  • çalışanlarını görevleri yüksek motivasyonla ve etkin biçimde yerine getirebilmeleri için gerekli çalışma ortam ve koşullarını (organizasyon yapısı; görev, yetki, sorumluluk paylaşımı; ücret yönetimi; performans yönetimi; fiziksel çalışma ortamı vb.) yerine getirme
  • çalışanlarını değişen ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda sürekli geliştirme ve
  • nitelikli işgücünün kalıcılığını ve sürekliliğini güvence altına alma

konularında da araştırma, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunarak “yalın dönüşüm” yolculuklarında destek olmaktayız.

Resim2

Resim3

Resim4

CEVAP VER