Yalın Liderlik Eğitimi / Üst – Orta Kademe

0
2228

Dünya’da büyük bir alt üst yaşanıyor. Bugünün karşımıza getirdiği dayatmalara karşı güçlü olmak her zamankinden önemli. Herkesin hepimizin bireysel ve örgütsel Liderlik ve Yöneticilik becerilerimizi geliştirmek bugünkü yaşam ve yönetim mücadelesinde hayati kazanım sağlayacak. Bu eğitim her seviyeye hitap ediyor. Katılımcıların profiline, örgüt içindeki yerlerine, üstlendikleri sorumluluk alanlarına göre içerik ve örnekler değişiyor. eğitim devamlı bir deviminim sonucu, bir eğitim öncekinden farklı ve dinamik. Yöneticilik ve liderlik günümüzde iç içe gelmiş, aynı elmanın iki parçası gibi birbirinden ayrılamaz konular. Yöneticiliğe ilaveten herkesin her birimizin Bireysel manada Liderlik becerilerini geliştirmesi gerekiyor. Liderlik Sorumluluk üstlenmek ve gereğini yerine getirmek, başarmakla adeta eş anlamlı.

 

Eğitimde Yönetim tarihinden ve gelişiminden kaynaklara yüklü bir atıf var. Yine bu eğitimde Liderlik ve Ortamından, Şirket amaçlarından ve hedeflerinden hareket ederek görevini yerine getirirken kullanacağı Yönetim Araçlarından da bahsediliyor.

 

Mal Sahiplerine, İkinci nesil Mal Sahibi ailesine, Her seviyedeki Yöneticilere ve nihayette Liderlik ve Yöneticilik ile ilgilenen herkese hitap ediyor.

 • Dünya Düzleşiyor, Bilinmezler Çoğalıyor, Rekabet Artıyor
 • İyi Ürünler, Hizmetler Başarıda Sınır ve Engel Tanımıyor
 • Modern Yönetim 1900 – 1990
 • Japon Kökenli Yönetim Anlayışı
 • Yalın Düşünce ve Tarihsel Gelişimi
 • Yalın Şirket – Günümüzde Neden Yalın
 • Yalın Liderlik ve Yöneticilik
 • Yüksek Performanslı Takımları Kurmak ve Yönetmek
 • Motivasyon ve Şirket İçi Dinamikleştirme
 • Değişimi Yönetmek
 • Bireysel Gelişim – Sınırlarımızı Zorlamak

 • Modern Yönetimden Yalın Yönetime tarihi oluşum anlatılmaktadır.
 • Her seviyedeki yöneticinin asli görevleri netleştirilmektedir.
 • Yöneticinin bu günü; kısa – orta – uzun vadeli geleceği yönetme becerisi geliştirilmektedir.
 • Eğitim boyunca bilgi ve beceriyi arttırıcı yaşanmış deneyimler örnek olarak verilmektedir.
 • Eğitime daha önce katılanların yorumlarından hareketle, bu eğitim, sürekli
 • güncellenmektedir.,Dünyanın çeşitli ülkelerinde de beslenmektedir.

Mal Sahipleri, İkinci Nesil; Genel Müdürler, Üst Düzey Yöneticiler; Fonksiyon Yöneticileri, Saha Yöneticileri

1 Gün