YALIN SAĞLIK TEMEL EĞİTİMİ

0
2702

“Yalın” sürekli iyileştirme ve insana saygı ilkelerinin dengelenmesini sağlayan bir felsefedir. 2000’lerin başından itibaren yalın prensipler sağlık sektöründe, özellikle de hastanelerde uygulanmaya başlanmıştır. İsrafları ve değer yaratmayan faaliyetleri azaltarak sistematik hataları önleyecek yeni süreçlerin geliştirilmesi, hastane personelinin günlük krizlerle uğraşmak yerine hasta bakımına daha fazla vakit ayırabilmesini mümkün kılmaktadır.

Yalın Hastane uygulamaları ölçülebilir ve sonuçları doğrudan hastalara yansıyan iyileştirme çıktılarıyla sonuçlanıyor: hizmet kalitesinin artışı, kaçınılabilir hatalardan kaynaklanan zararın azaltılması, sağlık hizmetine daha kolay ve hızlı erişim, daha kısa süre bekleme süreleri, vb. Bu kazanımlar sadece hastalara fayda sağlamakla kalmayıp, sağlık personelinin çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve stres düzeylerinin azaltılması da sağlamaktadır. Sağlık kuruluşları ise israfların bertaraf edilmesiyle işletme maliyetlerinin azaltılması, açığa çıkan kapasite sayesinde büyüme fırsatlarının yaratılması, sürekli iyileşen hizmet kalitesi ve hasta güvenliği sayesinde artan hasta memnuniyeti ve sadakati gibi faydalar sağlıyorlar.

Bu eğitimde kurumunuzda hemen hayata geçirebileceğiniz pratik iyileştirme tekniklerinin yanı sıra uzun vadeli yalın stratejileri tasarlamayı öğreten yöntemler de sunulur.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Modül 1 – Temel Kavramlar

1.1. Yalının Tarihçesi

1.2. Süreç ve İnsan

1.3. Hasta Perspektifinden Değerin Tanımı & Temel İsraf Alanları

1.4. Toyota Üretim/Yönetim Sistemi Nedir? Sağlık Sektöründeki Uygulamaları

Modül 2 – Sağlık Kuruluşları Neden Yalınlaşmalı?

2.1. Çözülecek Temel Problemler

2.2. Yalın Çalışmaların Başarısı Nasıl Ölçülür?

2.3. Dünyadan Yalın Hastane Örnekleri

Modül 3 – Yaygın Kullanılan İyileştirme Teknikleri

3.1. Değer Akışlarının Belirlenmesi ve İyileştirilmesi

3.2. Süreç Gözlemleme & Veri Toplama

3.3. Standart İş ve Kontrol Listeleri

3.4. Görsel Yönetim ve 5S

3.5. Yerinde Kalite ve Hatasızlaştırma (Poka Yoke)

3.6. İş Yükü ve Hasta Talebinin Dengelenmesi (Heijunka)

3.7. Çekme Sistemleri (Kanban) ve Malzeme Yönetimi

Modül 4 – Yalın Yönetim ve Problem Çözme Kültürü Yaratma

4.1. Yalın Yönetimin Anahtar İlkeleri

4.2. Sistematik Problem Çözme ve İyileştirme Teknikleri

  • A3 İle İletişim ve Problem Çözme
  • Kaizen Kültürünün Yaratılması & Hızlı İyileştirme Calıştayları

4.3. Tüm Çalışanları Sürekli İyileştirmeye Odaklama

Modül 5 – Yalın Dönüşüm

5.1. Yalın Faaliyetleri Önceliklendirme

5.2. Amaç ve Hedefleri Oluşturma/Yayma (Hoshin Kanri)

5.3. Yalın Dönüşüm Uygulama Aşamaları

5.4. Yalın Dönüşüm Başarı Hikayeleri

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

  • Yalın felsefeyi ve yönetim sistemini anlayabilme
  • Sağlık bakımında yalın yaklaşım içeren anahtar teknikleri uygulayabilme
  • Yalın kültür ilkelerini yorumlayabilme
  • Yalın uygulamaları planlayabilme 

UYGULAMA ŞEKLİ VE SÜRE      

2 gün 

KATILIMCI PROFİLİ

  • Sağlık kuruluşlarının kalite temsilcileri, yönetici & idari kadrolar
  • Saha çalışanları (hekimler, hemşireler, hasta bakıcılar, teknisyen vb.)
  • Destek birimlerindeki çalışanları (İK, Finans, Bilgi İşlem, Lojistik vb.)
  • Sağlık kuruluşlarına hizmet veren kurumların çalışan ve yöneticileri

Bilgi Talep Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Telefon (gerekli)

Talebiniz

CEVAP VER