Yalın Satıcı ve Satış Teknikleri

0
1598

Bu eğitim, Yalın Düşüncede satıcının yerini ve önemini ortaya koyar. Şirketi, müşterisi ve kendisi için yapması gerekenleri tanımlar. Ayrıca, aktif ve filo satışı için önerilerde bulunur.

Örnek Vakalar

 • Yalın Satıcı kimdir, müşterisiyle ilişkisini nasıl geliştirir ?
 • Satışlarını ve kendi motivasyonunu nasıl arttırır ?
 • Yalın Satıcının yetkinlikleri, her gün kendini geliştirmesi
 • Müşterinin kendisinden beklentilerini tam olarak anlamak, müşteriye değer sunmak, müşteri ile kurması gereken güven ilişkisi,
 • Bilgi, beceri ve tutum, itirazları yönetmek
 • Ürünü ve rakipleri tanımak, takip etmek
 • Satıcının stok yapısına, nakit akışına ve işletme sermayesine katkısı nasıl olacak ?
 • Davranış Stilleri
 • Satıcı kendini ve müşteriyi tanımalı.
 • İnsanlar için geçerli kişilik özellikleri ve buna bağlı davranış tarzları nelerdir ? Bu farkları bilmek ilişkilerde daha iyi sonuçlar vermektedir. Kişilere göre farklı davranmak gerekebilmektedir..
 • Satışı arttırmak için geçerli bir yöntemdir. Psikolojik yönü ağır basan bir eğitim.

 • Müşteri ile temas eden ve kendini geliştirmek isteyen tüm kadrolar

1 gün

Not : Bu eğitimden önce “SATIŞ PAZARLAMA VE YALIN DÜŞÜNCE. YENİ KAVRAMLAR VE DEĞİŞİM” eğitim modülünün alınması önerilmektedir