Yalın Satış ve Pazarlama – BRENT WAHBA

0
2142

wahba

talepteki dalgalanmalarla başa çıkabilmek için
YALIN SATIŞ VE PAZARLAMA
lean sales & marketing
Brent WAHBA
16 ocak 2015, elite world hotel taksim, istanbul

Satışlar söz konusu oluğunda Yalın, firma içi faaliyetlerini, örneğin sipariş işlemlerini iyileştirmenin ötesindedir; müşteri ve firma değer akışlarını içerir. Müşterinin satın alma deneyimi süresince ortaya çıkan yararlı bilgileri kapsar ve etkileme/iletişim yoluyla ürün ve hizmetlerin ‘müşteri tarafından çekilmesini’ sağlar.
Yalın Satış ve Pazarlama, talebin büyük dalgalanmalar gösterdiği günümüzde etkili yöntem, araç ve yaklaşımlar sunmaktadır. Brent Wahba, uzun satış ve pazarlama geçmişinde yalın düşünceyi hayata geçirebilmiş, önemli deneyimler elde etmiştir. Yazdığı Fluff Cycle kitabında ve eğitimde Yalın Satış ve Pazarlamanın, alışılmış satış ve pazarlamadan çok farklı görüş ve yaklaşımlarını sunmaktadır.

Bu çalıştay Yalın kavram ve araçların Satış ve Pazarlama uygulayıcıları için genişletilmiş bir halidir. Aynı zamanda strateji oluşturma ve uygulamadan sorumlu örgüt liderlerine de yöneliktir.
Katılımcılar, sınıf ortamında örnekleri tartışarak ve bizzat uygulayarak Yalın sorun çözme tekniklerini kendi özel koşullarına ne zaman, nerede ve nasıl uygulayacaklarını değerlendirmek için çok daha iyi hazırlanmış olacaklardır.
Aynı zamanda karlılığı, kaliteyi ve müşteri coşkusunu artırma adına satış aktivitelerinin işletmenin geri kalanıyla nasıl koordine edilip Yalın’ın Ürün Geliştirme ve Operasyonlar gibi diğer bölümlerde ne anlama geldiğini de anlayacaklardır.

Öğrenme Amaçları / Yararlar

 • Yalın Satış ve Pazarlamanın neden o kadar gerekli olduğunu daha iyi anlamak için hem müşterilerin hem de Satış ve Pazarlama uygulamacılarının karşılaştığı sorunları keşfetmek
 • Satışta gerçekleştirilen işlerin şirket genelinde daha iyi çözümler yaratmak adına şirket iş sisteminin (Müşterileri, Stratejiyi, AR-GE’yi, Ürün Geliştirmeyi, Pazarlama Operasyonlarını ve Hizmeti kapsar) nasıl bir parçası olduğunu göstermek
 • Geleneksel Yalın konseptlerin Satış ve Pazarlamaya neden bazen uyarlanabileceğini anlamak
 • İyileştirme önceliklerini daha iyi saptayıp koordine etmek için strateji, satış ve müşteriye değer akışı arasında güçlü bağlar yaratmak
 • İş yükünü dengelemek ve akışı iyileştirmek amacıyla Planla-Uygula-Kontrol Et-Uyarla (Öğrenme / Problem Çözme) çevrimlerinin günlük Satış aktivitelerini Operasyonlar ve Sevkiyat ile koordine etmek üzere nasıl kullanılması gerektiğini keşfetmek
 • Yalın problem çözme kültürünü Satışlar kapsamında uygulamak için gerekli yönetsel gereklilikleri keşfetmek
 • Kişisel ve örgütsel iyileştirmeleri daha iyi hedeflemek için gerekli olan performans ölçümlerini Satışlar kapsamında incelemek
 • Müşterinin satın alma yolculuğunu daha iyi anlamak için Değer Akışı Haritalamasını kullanmak
 • Gelecekteki uygulamalara yol gösterici olmak üzere Strateji Yayılımı, A3 Problem Çözümü ve Değer Akışı Haritalaması araçlarını kullanmak / genişletmek
 • Konsept uygulamasının hemen başlaması için katılımcıya uygun kişiselleştirilmiş sonraki adımları saptamak

 İçerik

  • Giriş – Satış ve Pazarlama Kapsamında Yalın

– Neden bu kadar önemlidir?

   • Satış ve Pazarlamaya ilişkin özel sorunların dallanıp budaklanması
   • Problem Egzersizi

– Firma içi ve pazarda hizalanma
– Geleneksel Yalın Üretimle olan benzerlikler ve farklılıklar / Yalın Ofis

  • Strateji ve Hizalama

– Amaç ve müşteri için değer

   • Amaç ve değer egzersizi

– Strateji Yaygınlaştırması
– Ürün Planlaması

  • Günlük Satış Yönetimi ve Operasyonlar ve Sevkiyatla Hizalanma

– PUKÖ

   • Ölçüm ve Geri Bildirim Sistemleri
   • Görsel Yönetim
   • İleriye Dönük Tahmin
   • Müşteriye TV vs. ile Ulaşıma Dayanan Geleneksel Pazarlama / Talep Yönetimi
   • Satış ve Operasyon Planlaması egzersizi

– Satış Ekibi Performansı

   • Motivasyon
   • Ödülleri, karar haklarını, ölçümleri dengeleme
   • Kotalar
   • Komisyonlar / primler
   • Problem çözme yoluyla davranışları değiştirme
  • Müşteri Süreçlerini İyileştirme

– Müşterinin Beynindekiler

   • Müşteri problemleri
   • Müşteri kararları
   • Sezgi-karşıtı etkiler
   • Pazar deneyimleri

– Değer Akışı Haritalaması (lite)
– Otomobil satış egzersizi

  • Sonuç ve Geleceğe Yönelik Takip Planlaması

– Kişisel plan egzersizi

Kimler Katılabilir
Üst yönetim, satış ve pazarlama yönetim ve ekipleri, strateji oluşturma ve uygulamadan sorumlu örgüt liderleri, problem çözmek isteyen, değişimi planlayan tüm ilgililer

Ücret

Katılım Ücreti
kişi başı 1.250 TL +%18 KDV

                                             3 ve üzeri katılımlar için %10 grup indirimi uygulanacaktır.
ayrıntılı bilgi için; Buket KANBER: 0533 468 31 85 / buketk@lean.org.tr

 Kayıt Formu İçin Tıklayınız 

Eğitmen
BRENT WAHBA
Strategy Science Inc., Kurucu ve Başkan

wahba

 

 

 

 

 

 

 • 20 Yıllık Yalın deneyimi
  • Satışlar, Pazarlama, Finans, Operasyonlar, Tedarik Zinciri, Ürün/Süreç Geliştirme, Ar-Ge, Liderlik
 • Delphi Corporation’da 500 MM $’lık global sistemler işinin yönetimi
  • Yalın ve stratejik dönüşümü yönetti
  • Ürün portfolyosunu %25 daha az kaynak kullanarak ikiye katladı
  • Global üretim ve teknik kapsama alanını devreye soktu
 • Lean Enterprise Institute (LEI) eğitmenleri arasındadır (Yalın Satış ve Pazarlama)
 • The Fluff Cycle (And How To End It By Solving REAL Sales & Marketing Problems) kitabının yazarı
 • 10 Yıllık danışmanlık
  • Bir danışmanlık ağı olan Strategy Science Inc.’nın kurucusu ve başkanıdır.
  • Strategy Science Inc. birbiriyle ilintili olan Uyarlanabilir Stratejik Planlama ve Uygulama, Ürün Geliştirme Süreci ve Kültür Değişimi ve Satış
   ve Pazarlama Sorun Çözme konularında uzmandır.
  • Firmaların, kendi özgün kültürü, süreçleri ve araçları kapsamında özel sorunlarını tanımlama ve çözme konularına odaklanır. Özel gereksinimlere uygun çözümler üretir ve kendi geliştirdiği en beğenilen “çözümleri” zaten aşırı yüklenmiş örgütünüze empoze etmez.o Amac öğrenme, sorun çözme ve uyum sağlamada mümkün olduğunca verimli ve etkili (ve hızlı) bir şekilde kendi kendinize yeterli olabilmenizi öğretmektir. Müşterilerimiz bize sık sık “Anti-Danışman” derler çünkü biz onların hali hazırdaki mevcut geleneksel danışmanlık kavramlarına ters düşeriz.
  • En başarılı müşterilerimiz hızlı değişime gerçekten kendini adamış ama aynı zamanda kendi özel karmaşık problemlerine en iyi çözümleri bulmak için deney yapmayı göze almış olan firmalardır.
  • Hemen her sanayi dalına destek verir; Tüketim Ürünleri, Ticari Hizmetler, Mimarlık ve İnşaat, Mobilya ve Ofis Sistemleri, Bankacılık ve Yatırım, BT, Sağlık Hizmetleri, Enerji Üretimi, Üretim Ekipmanı ve Üretim, Nakliyat, Yasal, Yönetsel ve Tarım.
 • Yeni kurulan teknolojik firmalara danışmanlık

 

YALIN ENSTİTÜ DERNEĞİ / www.lean.org.tr

Nick_KATKO-5 - Kopya copyGELECEĞE BAKIŞ

Yalın Enstitü 2002 yılında kuruluşundan itibaren giderek küreselleşen Dünya’da organizasyonları vizyon ve hedefleri doğrultusunda destekleyerek bizleri gururlandırırken, şirketlerin de stratejik potansiyelleri doğrultusunda gelişmelerine olanak sağlayan iş sonuçları elde etmektedir. 2013 yılından itibaren, Türkiye dışında Rusya, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Balkanlar’da da Yalın Düşünce Felsefesi ve Metodoloji’sini yaygınlaştırma sorumluluğu, 17 Enstitü’nün oluşturduğu Yalın Küresel Ağ tarafından Yalın Enstitü Türkiye’ye verilmiştir. (www.lean.org) (http://planet-lean.com/)

DANIŞMANLIK & EĞİTİM HİZMETLERİMİZ SAHA TECRÜBESİNE DAYANIR

Kadromuz almış oldukları eğitim, bilgi – birikim ve tecrübeleri ile şirketlerin vizyon ve hedeflerine ulaşma doğrultusunda “muda” olarak tanımladığımız değer yaratmayan süreçleri azaltarak/yok ederek, firmalarımızın hizmet düzeyini daha verimli ve etkin kılmaktadırlar. Şu anda 22 danışmanımız 48 firmada Yalın Dönüşüm çalışmalarını yürütmektedir.

2015 yılında 60’ı aşkın eğitim, seminer ve çalıştaylar ile Lojistik, Üretim ve Operasyon yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Yeni Ürün Geliştirme, Modern Üretim Mühendisliği, Enerji Verimliliği ile Perakendecilik, Satış & Pazarlama, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bayi/Mağaza Yönetimi ve Liderlik konularında bilgiyi paylaşarak, yayarak, Dünya Çapında Rekabet edebilir düzeyde firmalar yaratmak istiyoruz. Yukarıdaki tüm programlar Yalın Düşünce Prensipleri doğrultusunda geliştirilmiştir.

Henüz başladığımız webinar ve bir yıldır verilen leanogames gibi interaktif eğitimler önümüzdeki dönemde de verilmeye devam edilecektir. Tüm seminer ve eğitimlerimiz Yalın Dönüşüm Metodlarını içermekte olup interaktif ve odak gruplara yönelik aktivitelerdir.

Kitaplarımızı incelemeyi unutmayın! Yalın Yönetim ve Yalın Metodlar ile ilgili Türkçe’ye çevrilmiş 16 adet kitap bulunmaktadır. Son olarak 2013 yılında Toyota Tarzı Yalın Liderlik kitabını çevirmiş bulunmaktayız.

ÇAĞDAŞ BİLGİ & YÖNETİM EĞİTİMLERİ

Yalın Enstitü’nün Japonya’daki mühendislik ve üretim metodları konusunda uzmanlaşmış modern metod ve yaklaşımlar sunan üç kurum ile işbirliği bulunmaktadır:TEC

   • Toyota Engineering Corp www.toyota-engineering.co.jp
   • Japon HIDA ( eski adıyla AOTS – Japon Denizaşırı Teknik Burslar Derneği)
   • TPM Ödüllerini veren JIPM-S (www.jipms.jp) (yeni adıyla JMAC)

Kişisel tecrübenin geliştirilmesi gerekliliğine inanan bir kurum olarak, Yalın Metodoloji’nin doğduğu Japonya’ya odaklanmış turlar düzenleyip, Dünya Çapında Yalın Metodlar, Takım Çalışması ve Liderlik konularında eğitim fırsatları içeren, fabrika gezileri düzenlemekteyiz.

TARTIŞMASIZ PERFORMANS

   • Yalın Enstitü Türkiye 2014 Mayıs ayı itibariyle 48 firmal ile Yalın Dönüşüm Projeleri gerçekleştirmektedir. YALIN ENSTİTÜ TÜRKİYE
   • 2013 yılı ISO 500 şirketlerinin %25’i ile eğitim ve proje danışmanlığı sebebiyle işbirliği yapılmıştır; Bursa’daki 250 Büyük Firma Araştırması’nda bu rakam 49 adettir.
   • Yalın Enstitü aynı zamanda TURQUALITY 1. Grup Danışman listesindedir. Firmalar bu program ile danışmanlık ücretlerinin %50’sini devletten alabilmektedirler.
   • Ekonomi Bakanlığı’nın Kümelenme projesi kapsamında işbirliği kuruluşlarına ihtiyaç analizi ve eğitim danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Bugüne kadar üç küme grubuna eğitim ve danışmanlık, ayrıca bir ihtiyaç analizi gerçekleştirilmiştir.
   • Bursa OSB (Organize Sanayi Bölgesi) bünyesinde kapsamlı bir yeniden yapılandırma projesi yapılmıştır. Bununla birlikte Uludağ İhracatçı Birlikleri’nde de Yalın Dönüşüm Projesi yürütülmektedir (www.uib.org.tr)
   • Bugüne kadar yaklaşık olarak 600 firmada eğitim, 250 firmada danışmanlık hizmeti verilmiştir. Bu firmaların önemli bir kısmı KOBİ’lerdir.

Sürdürülebilir gelişim için bize ulaşın! www.lean.org.tr

Kayıt Formu İçin Tıklayınız 

CEVAP VER