Yalın Satış ve Pazarlama

0
2419

Farkı ve Katkısı

Bu eğitim, Satış ve Pazarlamayı Yalın bakış açısıyla şekillendirmek amacı taşır. Satış ve Pazarlamanın verimlilik ve etkinliğini artırmakla beraber şirketin stratejisinin başarısı ve amacının gerçekleşmesine odaklanır; satış sonrasını değerlendirir. Müşteri ve şirket değer akışlarını birleştirmeyi, süreçlerden israfı ayıklamayı hedefler.

Olgunlaşmış ve büyüyen pazarlarda CRM uygulamasını irdeler.

 

Ayrıca son kısmında şirketlerin en önemli sorunlarından birini çözmek için öneride bulunur : “Müşteri talebindeki iniş çıkışlar sevkiyat, üretim ve tedarikçiye kadar tüm süreci zorlar. Stok, hata, bekleme, fazla mesai vb israf çevreyi sarar. Şirkette yangın söndürme havası hakimdir, panik vardır.”

 • Yalın Satış ve Pazarlama
 • Satış ve Pazarlamanın verimlilik ve etkinliğini arttırıp nasıl güçlendireceğiz ?
 • Müşteriye nasıl daha yakın olacağız ve satışlarımızı orta ve uzun vadede arttıracağız ?
 • Müşterinin değişen beklentilerinin ve rekabetin sürekli takibi, ürün geliştirme
 • Müşterinin sesini şirkete ve süreçlere taşımak
 • Strateji ve Politikanın müşteri ile temas eden en uç noktaya kadar yayılımını nasıl sağlayacağız ?
 • Hayat Boyu Müşteri için “Araştır, Ziyaret Et, Satın Al, Elde Et, Sahip Ol” süreçlerini kurmak ve işletmek
 • Segmentasyon, Konumlandırma, Değer Önerme, Pazarlama Karması ve örnekler
 • Marka, Ürün, Yeni Ürün Geliştirme
 • Satış ve Pazarlamanın, üretim ve ürün geliştirme ile iç içe çalışması ve işbirliği yapmasının önemi
 • Müşteriden satış sonrasına, Satış ve Pazarlamaya, ürün geliştirme ve üretime uzanan Değer Akışları nasıl yönetilecek? Şirketimize katkısı ne olacak ?
 • Şirketin dönüşümünde kilit rol almak
 • Satış ve Pazarlama Strateji ve Planı
 • Satış ve Pazarlama hedefi, stratejisi, planı (Aksiyon Planı ve Mantıksal Senaryolaştırma) ve Yayılımı (HOSHIN KANRI; Japonca, Stratejinin Yayılımı)
 • Planı en detaylı şekilde hazırlamak ve takibi
 • Kısaca teknikler (BCG Matrisi, Ürün Portföyü Değerlendirme (DPM Matrisi), SWOT). Örnekleriyle incelemek.
 • CRM
 • CRM aksiyon planı
 • Müşteri ile ilişki derinleştirme ve süreklilik ne getiriyor ?
 • Müşteri seviyelendirme, CRM performansı takibini nasıl yapacağız ?
 • Satış ve Pazarlama Fonksiyonunun Üretimle İşbirliği Ve Talep Yönetimi
 • Siparişten teslimata talebi nasıl yöneteceğiz?
 • Bir defalık toplu yığın siparişleri sık ve küçük parçalar halinde alabilmek ve talebi yönlendirmek
 • Üretimi nasıl düzgünleştireceğiz, iniş çıkışlardan arındıracağız ?
 • Satış ve üretim aynı dili nasıl konuşacak ? Bunun şirketimize katkısı nedir ?
 • Akış, Çekme, HEIJUNKA, Kanban kavramları nelerdir ?
 • Satış Planlamayı yaparken nelere dikkat edelim ?

 • Satış ve Pazarlama Yöneticileri, Konuya İlgi Duyanlar (Üretim, ARGE, Ürün Geliştirme,Satış Sonrası, Kalite, Satın alma gibi)

2 gün

Not : Bu eğitimden önce “SATIŞ PAZARLAMA VE YALIN DÜŞÜNCE. YENİ KAVRAMLAR VE DEĞİŞİM” eğitim modülünün alınması önerilmektedir