YETKİNLİK YÖNETİMİ

0
15429

Resim12Yetkinlikler, bir çalışanın bulunduğu pozisyonda üstlendiği görevleri yüksek performansla yerine getirebilmesi için sahip olması gereken bakış açısı, bilgi ve becerileri yansıtan davranışlardır.

Yetkinlik Yönetimi kapsamında öncelikle bir kurum organizasyonun bütünü ya da belirli birimlerin altındaki pozisyonlar için;

  • Temel,
  • Fonksiyonel ve
  • (Bireysel / Doğrudan / Örgütsel / Stratejik) Liderlik

yetkinlikleri tanımlanmaktadır.

Bu tanımlama kapsamında her bir yetkinliğin genel bir tanım metni ile kuruma özgü olarak tarif edilmesinin yanı sıra bu tanımı kapsayacak biçimde davranış göstergeleri oluşturulmaktadır.

Yetkinliklere ilişkin tanımların oluşturulmasının ardından yetkinliklerin kullanılabileceği başlıcaResim13

İnsan Kaynakları Yönetimi süreçleri olan;

  • İşe Alım
  • Gelişim ve Kariyer Yönetimi ve
  • Atama / Terfi

süreçlerinin işleyişi, tanımlanan yetkinlikleri temel alacak biçimde yeniden tasarlanmakta; tasarlanan yapının işler hale gelebilmesi için gerekli uygulama araçları geliştirilmektedir.

CEVAP VER