Yönetsel Karar Verme ve Problem Çözme

0
1821

Tarih: 25-26 Ağustos 2016
Yer: Point Hotel, Taksim – İstanbul
Başlangıç – Bitiş: 09.30-17.30
Eğitmen: M.Y.Tunç Sancı
Ücret: 400 TL + KDV

 

BEKLENEN KAZANIMLAR

Katılımcı Düzeyinde: Kurumlardaki yönetici ve çalışanların bulundukları pozisyonun gereği olarak kendilerinden beklenen karar verme ve problem çözme faaliyetlerini bireysel olarak ya da bu amaca yönelik olarak bir ekip halinde çalışmaları gereken durumlarda hızlı ve etkin biçimde yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanması

Kurumsal Düzeyde: Kurum içinde kişisel yaklaşım ve yöntemlerin ötesine geçerek karar gerektiren konular ve çözüm bekleyen problemler karşısında yaratıcılığı teşvik eden ortak bir düşünme, karar alma ve uygulama perspektifi kazanılması, kurum içi iletişim ve işbirliğinin desteklenmesi

İÇERİK

 • Karar Verme ve Problem Çözme Süreci
  • Karar verme ve problem çözme kavramları ve birbirleriyle ilişkisi
  • Problem ve karar türleri
  • Kurum içerisinde karşılaşılan yönetsel problemler ve genel problem çözme yaklaşımı
 • Etkin karar verme ve problem çözme sürecinin adımları
 • Takım halinde karar verme ve problem çözme
 • Etkin Karar Verme ve Problem Çözme Sürecinin Adımları ve Sürecinin Etkinliğini Artıracak Araçlar
  • Beyin Fırtınası
  • 6 Şapka
  • Neden – Sonuç Diyagramları
  • İlişki Diyagramları
  • Pareto Analizi
  • Ağaç Diyagramları
  • Matris Diyagramları
  • Önceliklendirme Matrisleri
  • Ok Diyagramları
  • Gantt Şemaları
  • Yöntemlerin Kullanımına İlişkin Uygulama Örnekleri

YÖNTEM

Eğitim programının uygulanması sırasında, başlangıç bölümünde ele alınan her bir konuya ilişkin olarak slayt eşliğinde kısa bilgilendirmelerin ardından, konunun anlaşılmasını, günlük hayatla ilişkilendirilmesi ve öğrenilenlerin pekiştirilmesi amacıyla soru-cevap, küçük grup çalışmaları ve oyunlara yer verilmektedir.

Programın her bir karar verme ve problem çözme süreci ve araçlarının ele alındığı bölümlerinde ise sürecinin bütünün ortaya koyan bir örnekolay (vaka) ele alınmakta ve üzerinde çalışılmaktadır. Sürecin her bir adımı ve ilgili adım için önerilen araçlara ilişkin bilgilendirmenin ardından, katılımcılar ele alınan örnekolay çerçevesinde ilgili aracın uygulamasına yönelik grup çalışmaları yapmaktadır.

Bu aşamada istendiği takdirde, örnekolay yerine gerçek bir kurumsal problemin katılımcılar tarafından ele alınması ve programın akışına paralel olarak eğitmen rehberliğinde ilgili yöntem ve araçları da kullanarak problemi çözmesi sağlanabilmektedir.

 

İDEAL KATILIMCI PROFİLİ

Kurum içinde stratejik ve taktik seviyede karar alma konumundaki yöneticiler ve fonksiyonlar arası karar verme problem çözme faaliyetlerinde aktif olarak rol alan / rol alması beklenen çalışanlar

 

İDEAL KATILIMCI SAYISI

12-16

SÜRE

2 Gün

BİLGİ TALEP FORMU

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Firma

Telefon (gerekli)

Talep Türü:


CEVAP VER