Yaklaşan Etkinliklerimiz

Yalın Enstitü Eğitim Takvimi - 2021
Yalın ik zirvesi 2021

Ocak Ayı Eğitimlerimiz

İÇERİK

 • Dünya Düzleşiyor, Bilinmezler Çoğalıyor, Rekabet Artıyor
 • İyi Ürünler, Hizmetler Başarıda Sınır ve Engel Tanımıyor
 • Modern Yönetim 1900 – 1990
 • Japon Kökenli Yönetim Anlayışı
 • Yalın Düşünce ve Tarihsel Gelişimi
 • Yalın Şirket – Günümüzde Neden Yalın
 • Yalın Liderlik ve Yöneticilik
 • Yüksek Performanslı Takımları Kurmak ve Yönetmek
 • Motivasyon ve Şirket İçi Dinamikleştirme
 • Değişimi Yönetmek
 • Bireysel Gelişim – Sınırlarımızı Zorlamak

Eğitmen:  Erol Yakut

İÇERİK

 • Giriş – yalın dönüşüm yolculuğunda A3’ün yeri
 • Problemlere yaklaşım – klasik yöntem, yapılan hatalar
 • A3 ile problemlere yaklaşım
 • A3’ün kullanım amaçları
 • A3’ün kullanım alanları ve formatları
 • Öneri A3’ü
 • Problem çözme A3’ü
 • Durum gözden geçirme A3’ü
 • Bilgilendirme A3’ü
 • Politikaların yayılımında A3
 • Raporlama ve gözden geçirmede A3 kullanımı
 • A3 hazırlarken dikkat edilecek noktalar
 • A3 ile iyi problem çözücüler yetiştirme
 • A3 yönetimde roller, mentor-mentee ilişkisi
 • Elde Edilecek Yeterlilikler
 • Yalın dönüşüm sürecinde öğrenen organizasyonun kurulmasında A3’ü kullanabilme
 • Problemleri konuşarak değil, veriye, analize ve senteze dayalı çözme kültürünü oluşturabilme
 • Farklı kullanım alanlarında A3’den yararlanabilme
 • Problem çözücülerden oluşan bir organizasyon yaratmada A3 aracını kullanabilme

Eğitmen:  Cevdet Özdoğan

Yalın Düşünce

0BeğenenlerBeğen
782TakipçilerTakip Et
512AbonelerAbone

Yalın Zirvesi 2019 Başarıyla Tamamlandı ✓

0
Proje
0
Eğitim
0
ISO 500
0
BURSA 250

Yayınlarımız

Erol Yakut

Yönetim Kurulu Üyesi

1969 İzmit Doğumlu olup İ.T.Ü Sakarya M.Y.O Motor Bölümü ön lisans programından mezun olmuştur. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1993 yılında Adapazarı’nda kurulan Toyotasa fabrikası Montaj bölümünde iş hayatına başlamıştır.

1994 yılında Japonya Takaoka fabrikasında 3 ay süre ile TPS eğitimi almıştır. Japonya’da edindiği bilgiler ışığında sorumlusu olduğu Trim 2 hattını üretime hazırlamış ve başarıyla gerçekleşen sürecin parçası olmuştur.

1999 yılına kadar sırasıyla Trim hattı ve Chassis hatları (Chasis 1, Chassis 2, E/G dress up, Tire) sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu süreç içerisinde birçok kaizen çember çalışmasında liderlik yapmış ayrıca 611T projesinde görev almıştır.

1999 yılında 467N Corolla projesi için 4 ayı Takaoka Fabrikasında olmak üzere Trim ve Chassis hatları proje sorumlusu olarak görev yapmıştır.

2000 Yılında Toyota Türkiye için ihracat kararı alınmasıyla birlikte, Montaj Bölümünde büyüme sürecine paralel olarak yapılması gereken yeni eleman alımı ve eğitimleri, mevcut elemanların geliştirilmesi, organizasyonun ihtiyacı olan yeni Liderlerin (T/L ve G/L) seçimi ve eğitimleri görevlerini üstlenmiştir. Dojo alanının oluşturulması ile Lider belirleme ve eğitim programının devreye alınmasını sağlamıştır. 2001 ve 2003 yılları arasında TMMT’de yeni işe başlayan çalışanlara TPS eğitimi vermiştir.

2001 yılında üretim hatlarının gelişimini sağlamak üzere TPS ekibini ve istenilen uygulamaları hayata geçirmek üzere Kaizen ekibini,  Cost Structure oluşturulması ve maliyetlerin takibi için Cost ekibini oluşturmuş, Kalite çalışmalarının sistematik yapılmasını sağlamak üzere QS (Quality Section) sorumluluğunu üstlenmiş ve ilk QA Network uygulaması olan sıkım konusunu değerlendirmiştir.

2002 yılında organizasyon sayısındaki artış ile İş güvenliği uygulamalarının ve çalışanların bilinçlendirilmesi görevlerini yerine getirmek için safety alt yapısını güncelleyip safety man uygulamasına geçilmesini sağlamıştır. Yine aynı yıl Ergo yönetim sisteminden sorumlu kişi olarak atanmış 2007 yılına kadar Ergo yönetim sistemini oluşturmuş ve fabrika çapına yayılması için oluşturulan takımda görev yapmıştır.

EPKM (Europe Production Kaizen Meeting) çalışmalarında, Manpower Development (2005) Lider, Lead Time Reduction (2006) Sub Lider, Flexible Line (2007) Lider, Flexible Manpower Line (2008) Lider olarak görev yapmıştır.

2006 Yılında TME (Toyota Motor Europe) tarafından organize edilen Shop by Shop Montaj fabrikası ekibinde görev almıştır.

2 Adet MDC (Manager Development Course) ve 2 Adet EDC çalışmalarına katılıp bu konsepte uygun GLDC sistemini kurarak 5 grup ile uygulama yapılmasını sağlamıştır.

2008-2009 yıllarında Pre trim ve Trim Hattı Full SPS proje sorumluluğunu üstlenmiştir. JKK Akademi, Riyouhin Jouken ve Henkaten Management konularında çalışma grubu üyeliği yapmıştır.

TMC tarafından geliştirilen hat yönetim gerekliliklerine (PMR-Plant Manegement Requirement) uygun olarak montaj fabrikasının değerlendirilmesi eksikliklerin giderilmesi ve GL, Şef Lider ve Müdür tarafından gereklilikleri yerine getirecek denetleme sisteminin devreye alınması ekibinin sorumluluğunu üstlenmiştir.

2010 yılında TMMF (Fransa) Chassis 3 hattı iyileştirilmesi için kurulan Jishuken ekibinde görev almıştır.2010 yılı başında Logistik Development Grup sorumluluğunu da üstlenmiş olup “İdeal Logistik” (Lead time, Logistik Enerji, manpower ve alan kazancı) çalışması liderliğini üstlenmiştir.

15 Haziran 2012 tarihinden itibaren Yalın Enstitü Derneği üyesi olarak danışman ve eğitmen olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Cevdet Özdoğan

Cevdet Özdoğan

Başkan Yardımcısı

Cevdet Özdoğan 1962 doğumludur ve 1982 İTÜ Makina Fakültesi ve 1983 İÜ İşletme İktisadı mezunudur. Askerlik sonrası 1984 yılında başladığı 25 yıllık profesyonel çalışma hayatının tamamını otomotiv sektörü içinde ve sektörün ana firmalarında değişik rollerde uzmanlık ve yöneticilik yaparak geçirmiştir. Çalıştığı firmalar: Chrysler Kamyon, Toyota, FordOtosan, Uzel, Otoyol ve Karsan’dır. Bu firmalardaki rollerini aşağıdaki ana  başlıklarda özetleyebiliriz;

Ürün Geliştirme:
Tasarım mühendisliğinden ürün geliştirmeden sorumlu genel müdür yardımcılığı pozisyonlarına kadar çeşitli pozisyonlarda, birçok önemli projede görev almış ve çok sayıda yeni ürün projesini lider veya ana proje sorumlusu olarak yönetmiştir. Görev alınan belli başlı yeni ürün projeleri aşağıda özetlenmektedir.

· AS900 kamyon projesi,

· PW250 4×4 araç proje liderliği

· Ford Transit Connect proje üyesi

· MF 3000 serisi traktör geliştirme proje liderliği

· MF küçük traktör serisi geliştirme proje sorumluluğu

· Eurocity, Eurotrip, 31.17,35.17 otobüs projeleri ana sorumluluğu

· MBF kodlu yeni otobüs serisinin  proje ana sorumluluğu

· Eurocargo kamyon serisi geliştirme projeleri ana sorumluluğu

Üretim:  
Üretim mühendisliğinden  Operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcılığı rolüne kadar giden farklı pozisyon ve rollerdeki görevlerin ilk adımı Toyota fabrikasının kurulması sırasında atılmış olup 1,5 yıl civarında Japonya’da alınan eğitimle yalın üretim uzmanlığı ve Toyota üretim ve yönetim sistemi yetkinlikleri pekiştirilmiştir.

Toyota’da yeni fabrika layoutunun hazırlanmasından, çalışanların seçim ve geliştirilmesine, yeni ürünün devreye alınmasından kalite geliştirmeye, üretim verimliliğini artıracak iyileştirme projelerinden bakım sisteminin kurulup yönetilmesine kadar değişik çalışmalarda bilfiil bulunulmuş ve Japon uzmanlarla beraber çalışılmıştır.

Daha sonra FordOtosan’ın yeni fabrika projesinde üretim layoutundan projelendirme ve yatırımına, Transit ve Connect’in üretim hazırlıklarından geliştirme esnasındaki katılıma kadar değişik fonksiyonlar gerçekleştirilmiştir.

Çalışılan birçok firmada Üretim sorumluluğundan imalat mühendisliğine, lojistik ve üretim planlama yöneticiliğinden satın alma yöneticiliğine, kalite yönetiminden çalışanlarla ilgili insan kaynakları faaliyetlerine kadar çok farklı rolde uzmanlık ve yöneticilik yapılmıştır.

Bu sorumlulukları arasında Toyota, Ford ve Uzel’de yeni fabrika ve ekipman yatırım projelerinde fonksiyon ve proje sorumlusu olarak görev alınmıştır.

Sendikalı ve sendikasız şirketlerde 800 kişiye kadar mavi yakalının yönetiminde görev alınarak çok sayıda geliştirme projesi personelin tam katılımı ve desteği sağlanarak problemsiz olarak hayata geçirilmiştir.

Otoyol ve Uzel’de gerçekleştirilen büyük kapsamlı yalın üretim projelerinde akış süresinde %80, verimlilikte %60, kalitede %250, stoklarda %80 ve üretim alanlarında %50 ye varan tasarruflar elde edilmiş olup hat organizasyonları yenilenerek çalışanların gelişimi ve sürece tam katılımı sağlanmıştır.

Genel Yönetim:
Görev alınan üretim ve ürün geliştirme fonksiyonlarının yanı sıra son 10 yıldır üst düzey yönetici olarak çalışılmıştır. Bu çalışmalarda sadece fonksiyonla ilgili yönetim ve geliştirme çalışmaları değil Otoyol, Uzel
ve Karsan’da şirketin bütünsel dönüşümü ve değişimi ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır.

Bunlar şu şekilde kısaca özetlenebilir;

· Şirketin stratejik planlama çalışmalarının yapılması ve bu stratejilerin hayata geçirilmesi,

· Şirket hedeflerinin yayılımı ve performans yönetimi sisteminin kurulması ve yönetilmesi, Hoshin Kanri ve Balans Score Card uygulamalarının hayata geçirilmesi

· Şirket organizasyonunun yeniden düzenlenmesi ve etkinliğinin artırılma çalışmaları

· İmalat, lojistik, satın alma gibi üretim fonksiyonları arasındaki süreçlerin yeniden tariflenmesi

· Satış, pazarlama, ürün geliştirme, kalite, mühendislik fonksiyonları arasındaki süreçlerin yeniden tariflenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları

· İşe alma ve geliştirme sistemin kurulması ve buna bağlı yerleştirme ve organizasyon çalışmalarının yapılması

· Şirket maliyet yapısının yalın anlayışa göre yeniden kurgulanması çalışmaları

· Ürün ve Üretime yönelik maliyet düşürme projelerinin yönetimi ve maliyet mühendisliği çalışmalarının yapılması, sistemin kurulması

· Hedef maliyete yönelik yalın ürün geliştirme sisteminin kurulması ve yönetilmesi

· Şirketin kurumsallaşmasına yönelik diğer çalışmaların yapılması ve sistematiğin kurulması

Cevdet Özdoğan’ın  Toyota ve yalın liderlik ışığında gelişen yetkinliklerin ve farklı şirket ve alanlardaki uygulama ve yönetim tecrübelerinin,  Yalın Enstitünün  kaynak, deneyim ve imkânlarıyla birleştirilmesiyle
aşağıdaki konularda daha iyi hizmet vermek ve şirketlerimizin mevcut ve muhtemel sorunlarını çözmek ve rekabetçiliğini artırmanın mümkün olacağına inanıyoruz;

· Şirketin bütünsel bazda incelenerek mevcut ve/veya geleceğe yönelik problem veya iyileştirme noktalarının tespiti ve gelişim planlarının yapılması,

· Şirketin stratejik planlama çalışmalarının yapılması ve bu stratejileri hayata geçirecek iş, ürün ve süreç geliştirme plan ve projelerinin oluşturulması ve hayata geçirilmesi,

· Şirket belirlenen hedeflerinin yayılımı ve performans yönetimi sisteminin kurulması ve yönetilmesi, Hoshin Kanri veya  Balans Score Card uygulamalarının hayata geçirilmesi,

· Şirketin karlılığını, nakit akışını, işletme sermayesi ihtiyacını bütünsel olarak değerlendirmek ve iyileştirmek, sürekliliğini sağlamak,

· Şirketin bütününde yalın dönüşümü sağlamak ve kullanılan farklı yöntemlerin bir amaca hizmet etmesini ve devamlılığını sağlayarak yalın yönetim anlayışını yerleştirmek ve gerekli yönetim takımını oluşturmak
ve geliştirmek

· Şirketin iş süreçlerinin incelenerek tam iletişimin sağlandığı, yalın ve beraberinde atak, etkin ve verimli bir
iş yapış tarzının ve organizasyonun oluşturulması,

· Yalın ürün geliştirme sürecinin gerçekleştirilmesi ve sonucunda yeni ürün geliştirme hızının  ve etkinliğinin artırılması, eş zamanlı ve küme bazlı tasarım anlayışının oluşturulması,

· Ürün maliyetini azaltma ve daha rekabetçi olmaya yönelik iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmak,

· Hedef maliyete yönelik yeni ürün geliştirme çalışmalarının yapılması,

· Ürün gamının tüketim, karlılık ve katma değer açılarından incelenerek optimize edilmesi ve ortak platform anlayışının oluşturulması,

· Yalın üretim sisteminin kurularak siparişten teslimata olan sürenin kısaltılması, tedarik zincirinin iyileştirilmesi, üretim için gerekli kaynakların azaltılması, ekipman etkinliğinin artırılması, kalitenin iyileştirilmesi ve sistemin devamlılığını sağlayacak yapının kurulması,

· Üretim ve üretime destek hizmetlerin yalınlaştırılması ve üretim maliyetinin azaltılması,

· Tedarik zincirinin yalınlaştırılması ve verimliliğinin artırılması, süre, stok, alan vs. İhtiyaçlarının azaltılması ve toplam maliyetinin iyileştirilmesi,

· Çalışanların yaratıcılığını ortaya çıkarak süreçlerin ve kurum kültürünün oluşturulması,

· Çalışanların sürece katılımını ve motivasyonunun artırılmasını sağlayacak eğitimlerin verilmesi, kaizen takımlarının ve öneri sisteminin kurulması ve devamlılığının sağlanması,

· Şirketin ve faaliyetlerinin kurumsallaşmasına yönelik sipariş akışı, bütçe, tedarikçi yönetimi, kalite sistemi, performans yönetimi vs. çalışmaların yapılması.