Yaklaşan Etkinliklerimiz

Yalın Enstitü Eğitim Takvimi - 2021

Yaklaşan Eğitimlerimiz

İÇERİK

1.Neden Görsel Yönetim
• Amaç
• Yalın Kültür ile İlişkisi
2.Görsel Yönetim Araçları
3.Neyi Görselleştirmeliyiz?
• 6N1K
4.Nasıl Görselleştirilir?
• Görsel Belgeler
• Planlama ve Kontrol
• Alan ve Stok Kontrolu
• Kalite ve Kayıpların İzlenmesi
• Performans Takibi
• Grafiklerin Kullanımı
5.Görsel Standartlar
6.Görsel Yönetim Uygulama Planı

Eğitmen: Ülkü Kulaç

İÇERİK

 • Neden Kalite?
 • Yalın Yönetim ve Kalite İlişkisi
 • Yerinde Kalite Kavramı ve Bileşenleri
 • Kalitesizliğin Önlenmesi
 • İlk Seferde Doğruluk
 • Standartlaşma
 • Ayar Doğrulama Sistemleri
 • Kalitesizliğin Akıtılmaması
 • Etkin Kontrol Yöntemleri
 • Hatasızlaştırma Unsurları
 • Hata İzleme ve Bilgilendirme
 • Etkin Problem Çözme
 • PUKÖ Döngüsü
 • Doğru ve Etkin Hata Sınıflandırması ve Öncelik Belirleme
 • Hızlı ve Etkin Acil Önlemler
 • Etkin Düzeltici Faaliyet Yönetimi
 • Etkin Ekip Yönetimi
 • Kalite Liderliği
 • Sorumluluk Bilinci
 • Takip ve Geri Bildirim
 • Süreklilik ve Tutarlılık

Eğitmen: Erol Yakut

İÇERİK

 • Neden Seviyelendirilmiş Çekme Sistemi?
 • İtme ve Çekme sistemleri
 • Seviyelendirilmiş çekme sistemi kurma adımları
 • Üretim Sistemi Yeterliliğinin Taleple Uyumlandırılması
 • ABC Analizi
 • Yenilemeli çekme, sıralı çekme, karışık çekme
 • Bitmiş ürün süpermarketi kurma
 • Pacemaker Prosesin Yaratılması
 • Heijunka ile seviyelendirme
 • Pacemaker Öncesi Üretimin Kontrolü
 • Süpermarket kurma
 • Transfer rotalarının belirlenmesi, PFEP
 • Kanban (üretim, çekme, sinyal)
 • Alternatif kanban türleri
 • 2 Bins, Kitting, JIS
 • FIFO, CONWIP
 • Sistemin Yaygınlaştırılması
 • Tedarikçi Kanban’ı
 • Milk-run
 • Standartlaştırma ve Geliştirme
 • Kazanılacak Yetkinlikler
 • Dengeli bir üretim planı hazırlayabilme
 • Çekme sistemi ile üretim planı entegrasyonunu yapabilme
 • Alternatif çekme sistemleri içinden uygun olanları seçebilme
 • Çekme sistemlerini tasarlayabilme

Eğitmen: Nezih Soydan

Yalın Düşünce

0BeğenenlerBeğen
782TakipçilerTakip Et
512AbonelerAbone

Yalın Zirvesi 2019 Başarıyla Tamamlandı ✓

0
Proje
0
Eğitim
0
ISO 500
0
BURSA 250

Yayınlarımız

Ülkü Kulaç

Genel Sekreter

Ülkü Kulaç, İTÜ Elektronik Mühendisliği mezunudur ve Koç Üniversitesinde EMBA programını tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Yalın Enstitü Derneği kurucu üyesi, genel sekreteri ve eğitmenidir.

1982 yılında Kalite Mühendisi olarak Meta Elektronik A.Ş.’ de çalışma hayatına başladı. Kalite standartlarının oluşturulması, kontrol ve test metotlarının tespiti, işçi ve teknisyenlerin kalite konusunda eğitimleri alanında çalıştı. 1983 -1989 yılları arasında Teletaş A.Ş.’ de Proses Mühendisliği Şefi olarak Elektronik devre kartı üretim bölümünden sorumlu 6 kişilik mühendislik grubunu yönetti. Kalitenin yükseltilmesi, müşteri taleplerinin karşılanması, teknolojinin verimli kullanılması konularında çalışmalar yaptı.

1989 itibaren Beko Elektronik A.Ş.’ de Üretim proseslerinin tasarlanması, üretkenlik artışına yönelik önlemlerin alınması, üretim makineleri yatırımlarının yapılmasından sorumlu Proses Geliştirme ve Yatırım Uzmanı olarak 14 kişilik teknik ekiple çalıştı. Yeni Ürün Geliştirme, Toplam Kalite, MRP, Yalın Üretim gibi alanlarda ekip çalışmalarına liderlik yaptı. Beko Elektronik üretkenlik ölçme ve kontrol sistemini tasarlayarak hayata geçirdi.
Koç Grubu şirketleri ve tedarikçi firmaları için üretkenlik yönetimi konusunda grup içi danışman ve eğitmen olarak çalıştı.

1998 yılından sonra MBS Bilişim Ltd.’ de Kaynak Geliştirme Direktörlüğü yaptı. Yazılım ürünleri satış, geliştirme, kurulum, eğitim ve bilişim teknolojileri danışmanlığı alanında çalışan şirkette finansal kaynakların yönetimi ve insan kaynaklarının performansının iyileştirilmesinden sorumlu olarak çalıştı. Donanım, yazılım, arayüz, mevcut yapıya entegrasyon, yazılım geliştirme ve kurulum içeren 13 milyon dolarlık, toplam 90 kişinin yer aldığı projenin proje yönetimini üstlendi. Performansa dayalı ücretlendirme sistemini tasarladı.

Ülkü Kulaç 2001 yılından itibaren bilgi ve deneyimini, üretim yönetimi konusunda serbest danışman olarak şirketlere aktarmaktadır. 2002 yılından beri Yalın Enstitü bünyesinde ürünlerin geliştirilmesi, eğitimlerin sunumu, yayınların hazırlanması konularında çalışmakta ve firmalara yalın uygulamalarında destek hizmetleri sunmaktadır.

Otomotiv, tekstil, gıda, beyaz ve kahverengi eşya, servis ve bayi ağı, perakende gibi farklı sektörlerde 50’den fazla firmanın yalın dönüşüm çalışmalarına destek vermiştir. Yalın Enstitü’nün en deneyimli eğitimcilerinden biridir. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli konferans ve seminerlerde sık sık konuşmacı olarak yalın düşüncenin tanıtımına katkıda bulunmaktadır.

Erol Yakut

Yönetim Kurulu Üyesi

1969 İzmit Doğumlu olup İ.T.Ü Sakarya M.Y.O Motor Bölümü ön lisans programından mezun olmuştur. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1993 yılında Adapazarı’nda kurulan Toyotasa fabrikası Montaj bölümünde iş hayatına başlamıştır.

1994 yılında Japonya Takaoka fabrikasında 3 ay süre ile TPS eğitimi almıştır. Japonya’da edindiği bilgiler ışığında sorumlusu olduğu Trim 2 hattını üretime hazırlamış ve başarıyla gerçekleşen sürecin parçası olmuştur.

1999 yılına kadar sırasıyla Trim hattı ve Chassis hatları (Chasis 1, Chassis 2, E/G dress up, Tire) sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu süreç içerisinde birçok kaizen çember çalışmasında liderlik yapmış ayrıca 611T projesinde görev almıştır.

1999 yılında 467N Corolla projesi için 4 ayı Takaoka Fabrikasında olmak üzere Trim ve Chassis hatları proje sorumlusu olarak görev yapmıştır.

2000 Yılında Toyota Türkiye için ihracat kararı alınmasıyla birlikte, Montaj Bölümünde büyüme sürecine paralel olarak yapılması gereken yeni eleman alımı ve eğitimleri, mevcut elemanların geliştirilmesi, organizasyonun ihtiyacı olan yeni Liderlerin (T/L ve G/L) seçimi ve eğitimleri görevlerini üstlenmiştir. Dojo alanının oluşturulması ile Lider belirleme ve eğitim programının devreye alınmasını sağlamıştır. 2001 ve 2003 yılları arasında TMMT’de yeni işe başlayan çalışanlara TPS eğitimi vermiştir.

2001 yılında üretim hatlarının gelişimini sağlamak üzere TPS ekibini ve istenilen uygulamaları hayata geçirmek üzere Kaizen ekibini,  Cost Structure oluşturulması ve maliyetlerin takibi için Cost ekibini oluşturmuş, Kalite çalışmalarının sistematik yapılmasını sağlamak üzere QS (Quality Section) sorumluluğunu üstlenmiş ve ilk QA Network uygulaması olan sıkım konusunu değerlendirmiştir.

2002 yılında organizasyon sayısındaki artış ile İş güvenliği uygulamalarının ve çalışanların bilinçlendirilmesi görevlerini yerine getirmek için safety alt yapısını güncelleyip safety man uygulamasına geçilmesini sağlamıştır. Yine aynı yıl Ergo yönetim sisteminden sorumlu kişi olarak atanmış 2007 yılına kadar Ergo yönetim sistemini oluşturmuş ve fabrika çapına yayılması için oluşturulan takımda görev yapmıştır.

EPKM (Europe Production Kaizen Meeting) çalışmalarında, Manpower Development (2005) Lider, Lead Time Reduction (2006) Sub Lider, Flexible Line (2007) Lider, Flexible Manpower Line (2008) Lider olarak görev yapmıştır.

2006 Yılında TME (Toyota Motor Europe) tarafından organize edilen Shop by Shop Montaj fabrikası ekibinde görev almıştır.

2 Adet MDC (Manager Development Course) ve 2 Adet EDC çalışmalarına katılıp bu konsepte uygun GLDC sistemini kurarak 5 grup ile uygulama yapılmasını sağlamıştır.

2008-2009 yıllarında Pre trim ve Trim Hattı Full SPS proje sorumluluğunu üstlenmiştir. JKK Akademi, Riyouhin Jouken ve Henkaten Management konularında çalışma grubu üyeliği yapmıştır.

TMC tarafından geliştirilen hat yönetim gerekliliklerine (PMR-Plant Manegement Requirement) uygun olarak montaj fabrikasının değerlendirilmesi eksikliklerin giderilmesi ve GL, Şef Lider ve Müdür tarafından gereklilikleri yerine getirecek denetleme sisteminin devreye alınması ekibinin sorumluluğunu üstlenmiştir.

2010 yılında TMMF (Fransa) Chassis 3 hattı iyileştirilmesi için kurulan Jishuken ekibinde görev almıştır.2010 yılı başında Logistik Development Grup sorumluluğunu da üstlenmiş olup “İdeal Logistik” (Lead time, Logistik Enerji, manpower ve alan kazancı) çalışması liderliğini üstlenmiştir.

15 Haziran 2012 tarihinden itibaren Yalın Enstitü Derneği üyesi olarak danışman ve eğitmen olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Nezih Soydan

Başkan Yardımcısı

1964 yılında İstanbul’da doğdu. 1983’te Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlayıp 1988’de Endüstri Mühendisi, 1991’de Yüksek Endüstri Mühendisi unvanlarını aldı. Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptığı dönemde, 3 yıl boyunca araştırma görevlisi olarak çalıştı ve ağırlıklı olarak üretim şirketlerine yönelik projelerde görev aldı.

Askerliğini tamamladıktan sonra, 1992 yılında Koç Holding Organizasyon ve Metot Koordinatörlüğü’nde uzman olarak çalışmaya başladı. Koç Topluluğu üretim şirketlerine yönelik tasarlanan Prodüktivite Yönetim Projesi ve Bilgisayar Destekli Üretim Yönetimi Projesi’nde Proje Yöneticisi olarak çalıştı. Arçelik A.Ş. Buzdolabı (Eskişehir) ve Çamaşır Makinesi (Çayırova) işletmelerinin modernizasyon ve kapasite artırım projelerinde rol aldı. Çeşitli Koç Topluluğu şirketlerinin yeniden yapılanma ve süreç iyileştirme projelerinde Proje Yöneticisi veya Ekip Üyesi olarak görev yaptı.

1997 yılında kurulan i.d.e.a. (İnceleme, Danışmanlık, Eğitim ve Araştırma Merkezi) A.Ş. şirketine geçerek burada danışman-eğitmen olarak çalışmaya başladı. i.d.e.a.’da Yalın Üretim Takımı Sözcüsü olarak, başta Yalın Üretim Sistemi ve teknikleri olmak üzere; Süreç Yönetimi, Yeniden Yapılanma, Proje Yönetimi gibi alanlarda çalışmalar yaptı, konuyla ilgili seminerler geliştirdi, bunları şirkete özel ve/veya genel katılıma açık seminerler olarak sundu ve çeşitli projelerde uygulama danışmanlığı yaptı.

Tofaş’ta çeşitli “Kaizen Breakthrough” projelerinde çalıştı ve 1997 yılında İsviçre’de bir hafta süren bir eğiticilerin eğitimi seminerine katılarak bu konuda eğitmen sertifikası aldı.

1998 yılında İstanbul’da ‘Lean Enterprise Institute’ ile işbirliği halinde düzenlenen “Yalın Zirve-İstanbul” adlı konferansın organizasyonunda, etkinlik proje yöneticisi olarak görev aldı.

1998 yılında Japon Üretim Sistemleri ile ilgili, Japonya’da bir ay süren bir eğitim programına katıldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Nezih Soydan, Kasım 2002’den beri aynı zamanda başkan yardımcılığı görevini sürdürdüğü Yalın Enstitü çatısı altında yukarıda belirtilen alanlarda danışman ve eğitmen olarak çalışmaktadır.

Son sekiz yıl içinde yalın dönüşüm projelerinde danışmanlık desteği verdiği şirketlerden bazıları şöyledir :
Bosch Dizel, Bamen, Boytaş, Corning Kablo, Coşkunöz Metal Form Makine, Çimtaş, Döktaş, Ermetal, Eti, Favori Kuyumculuk, Goodyear, Hayes Lemmerz jantaş, Hayes Lemmerz İnci, İsdemir, İzeltaş, Major SKT, Man otomotiv, Numarine Yatçılık, Olgunçelik, Ormetal, Otoyol, Sıla Teknik, Süperpar, Teba, Teknik Malzeme, Temsa, Tırsan, Tofaş, Türk Traktör, Uğur Soğutma, Wagner Kablo, Yenal, Yorim Cam.